ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ АСЕПТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ LARIX DECIDUA MILL. В УМОВАХ IN VITRO


  • M.М. Lisoviy НЛТУ України, м. Львів
Ключові слова: Larix decidua Mill., in vitro, експлант, деконтамінація, живильне середовище

Анотація

Проведено огляд та аналіз літературних джерел, які стосуються розмноження Larix decidua Mill. в умовах in vitro. Охарактеризовано господарську цінність досліджуваного виду та обґрунтовано доцільність проведення запланованих досліджень. Наведено перелік найпоширеніших в озелененні декоративних форм модрини європейської. Детально висвітлено застосовану методику проведення експериментальних досліджень з отримання асептичної культури Larix decidua Mill. під час розмноження in vitro: способи стерилізації лабораторних приміщень та інструментів; хімічні реактиви, їх концентрації та комбінації, якими виконували деконтамінацію вихідних експлантів. Протестовано низку схем стерилізації експлантів модрини європейської із застосуванням як одного хімічного агента, так і різних їх комбінацій. Встановлено необхідність першочергового обробітку досліджуваних експлантів розчином етанолу, що значно знижує кількість контамінованого рослинного матеріалу. Визначено оптимальну схему проведення ступінчастої стерилізації вихідних експлантів Larix decidua Mill. для розмноження in vitro, яка полягає у почерговому обробітку такими агентами: С2Н5ОН (70 %, 10 с); протічна вода з детергентом – 3 год; NaClO (50 %, 5 с); С2Н5ОН (70 %, 5 с); AgNO3 (0,2 %, 10 секунд). Узагальнено та проаналізовано отримані результати.

Біографія автора

M.М. Lisoviy, НЛТУ України, м. Львів
канд. с.-г. наук, доцент, докторант

Посилання

Chalupa, V. (2004). in vitro propagation of European larch (Larix decidua Mill.). Journal of Forestry Science, 50(12), 553–558.
Debryniuk, Yu. M. (1993). Perspektyvy vykorystannia modryny yevropeiskoi dlia pidvyshchennia produktyvnosti lisiv Ukrainy. Ukrainskyi lis, 2, 36–37. [іn Ukrainian].
Debryniuk, Yu. M. (2010). Tekhnolohichni aspekty stvorennia i vyroshchuvannia plantatsiinykh lisovykh kultur za uchastiu modryny ta yalyny u Zakhidnomu rehioni Ukrainy. Naukovi pratsi Lisivnychoi akademii nauk Ukrainy: zb. nauk. prats, 8, 59–64. Lviv: NLTU Ukrainy. [іn Ukrainian].
Diner, A. M., Strickler, A., & Karnovsky, D. F. (1986). Ininiation, elongation, and remultiplication of Larix decidua micropropagules. New Zealand Journal of Forestry Science, 16(3), 306–318.
Havrylyuk, V. M., Guz, M. M., & Lisoviy, M. M. (2013a). Polymorphic of larch European and the prospects for its use in landscaping, Scientific Bulletin of UNFU, 23(13), 15–20. Retrieved from: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2013/23_13/15_Gaw.pdf. [іn Ukrainian].
Havrylyuk, V. M., Guz, M. M., & Lisoviy, M. M. (2013b). Features of an vaccination of morphological form of larch European. Scientific Bulletin of UNFU, 23(12), 53–58. Retrieved from: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2013/23_12/53_Gaw.pdf. [іn Ukrainian].
Kalinin, F. L., Kushnir, G. P., & Sarnackaja, V. V. (1992). Tehnologija mikroklonalnogo razmnozhenija rastenij: monografija. Kyiv: Nauk. dumka, 232 p. [іn Russian].
Mikroklonalnoe razmnozhenie. (2016). Mikroklonalnoe razmnozhenie i ozdorovlenie rastenij. Retrieved from: http://www.biotechnolog.ru/pcell/pcell6_1.htm. [іn Russian].
Polishchuk, I. V. (2015). Robotyzovana systema dlia mikroklonalnoho rozmnozhennia roslyn in vitro. Retrieved from: http://www.iconfs.net/infocom2015/robotizovana-sistema-dlya--mІkroklonalnogo-rozmnozhennya-roslin-in-vitro. [іn Ukrainian].
Shovhan, A. D. (2002). Holonasinni: praktykum z dendrolohii. Lviv: UkrDLTU, 122 p. [іn Ukrainian].
Ziauka, J., & Kuusienë, S. (2006). Changes in Development of European Larch (Larix decidua Mill.) Vegetative Buds Induced by Plant Hormones. Baltic Forestry, 12(2), 141–150.
Опубліковано
2017-05-25
Як цитувати
Lisoviy, M. (2017). ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ АСЕПТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ LARIX DECIDUA MILL. В УМОВАХ IN VITRO. Науковий вісник НЛТУ України, 27(4), 52-55. https://doi.org/10.15421/40270411
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство