МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ТВЕРДИХ ДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ (ПИЛУ, СТРУЖКИ)

  • I.M. Ozarkiv НЛТУ України, м. Львів
  • G.V. Somar НЛТУ України, м. Львів
  • I.A. Sokolovsky НЛТУ України, м. Львів
  • M.S. Kobrynovych НЛТУ України, м. Львів
  • T.A. Somar НЛТУ України, м. Львів
  • O.Ya. Danchivska НЛТУ України, м. Львів
Ключові слова: пил, тирса, гранично допустима концентрація

Анотація

Відомо, що процес оброблення деревини супроводжується утворенням пилу, стружки та тирси, які мають різну форму та яскраво виражену анізотропію. Наведено методи визначення розмірів дисперсних матеріалів (частинок) та їхньої форми. Виявлено, що на практиці розмір частинок неправильної форми характеризують усередненим (еквівалентним) діаметром. Методологія усереднення їх розмірів ґрунтується на основі прямих або опосередковано визначених параметрів цієї частинки. Для визначення усередненого діаметра частинок дисперсного матеріалу із розмірами понад 2 мм використовують пряме вимірювання у трьох взаємно перпендикулярних напрямках з допомогою штангенциркуля або мікрометра. Встановлено, що робота агрегатів, установок підприємств лісопромислового комплексу тісно пов'язана із виділенням газів, подрібнених частинок і газоподібних компонент. В Україні діють науково-обґрунтовані санітарні норми гранично-допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин в атмосфері, виражені в масових концентраціях на одиницю повітря (мг/м3). За способом очищення (пиловловлювання) повітря пристрої ділять на такі способи очищення: сухі механічні засоби та пристрої знепилення газів; мокрі методи знепилення; очищення від пилу за допомогою фільтрів; очищення від пилу в електрофільтрах.

Біографії авторів

I.M. Ozarkiv, НЛТУ України, м. Львів
д-р техн. наук, професор
G.V. Somar, НЛТУ України, м. Львів
канд. техн. наук, доцент
I.A. Sokolovsky, НЛТУ України, м. Львів
канд. техн. наук, доцент
M.S. Kobrynovych, НЛТУ України, м. Львів
канд. фіз.-мат. наук, доцент
T.A. Somar, НЛТУ України, м. Львів
аспірант
O.Ya. Danchivska, НЛТУ України, м. Львів
пров. інженер

Посилання

Apostoliuk, S. O., Dzhyhyrei, V. S., Apostoliuk, A. S., Hrodzik, V.S., Somar, H. V., Sokolovskyi, I. A., Apostoliuk, B. O., & Rudyk, V. I. (2003). Okhorona pratsi v meblevomu vyrobnytstvi: navch. posibn. Kyiv: Osnova, 440 p. [in Ukrainian].

Bedrii, Ya. I. (1997). Okhorona pratsi: navch. posibn. Lviv: PTVF "Afisha", 258 p. [in Ukrainian].

Hevryk, Ye. O. (2003). Okhorona pratsi: navch. posibn. Kyiv: "Elha"; Nika-Tsentr, 280 p. [in Ukrainian].

Katrenko, L. A., Kit, Yu. V., & Pistun, I. P. (2007). Okhorona pratsi: navch. posibn. Sumy: Universalna knyha, 496 p. [in Ukrainian].

Ozarkiv, I. M., Mysak, y. S., Kiryk, M. D., Sokolovskyi, I. A., Dzhyhyrei, V. S., & Miakush, I. I. (2009). Osnovy tekhnoekolohii: navch. posibn. Lviv: NVF "Ukrainski tekhnolohii", 336 p. [in Ukrainian].

Stark, S. B. (1990). Gazoochistnye apparaty i ustanovki v metallurgicheskom proizvodstve: uchebnik [dlja stud. VUZov]. Moscow: Metallurgija, 400 p. [in Russian].

Zhydetskyi, V. Ts., Dzhyhyrei, V. S., & Melnykov, O. V. (2000). Osnovy okhorony pratsi: navch. posibn. Lviv: PTVF "Afisha", 341 p. [in Ukrainian].

Опубліковано
2017-05-25
Як цитувати
Ozarkiv, I., Somar, G., Sokolovsky, I., Kobrynovych, M., Somar, T., & Danchivska, O. (2017). МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ТВЕРДИХ ДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ (ПИЛУ, СТРУЖКИ). Науковий вісник НЛТУ України, 27(3), 174-176. https://doi.org/10.15421/40270339
Розділ
Інформаційні технології