ВИЗНАЧЕННЯ ЗАКОНУ СТАТИСТИЧНОГО РОЗПОДІЛУ ДЕФЕКТІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДЕТАЛЕЙ КЛАСУ "ДИСКИ"

  • G.S. Gudz НУ "Львівська політехніка", м. Львів
  • M.M. Borys НЛТУ України, м. Львів
  • O.Yo. Kocyumbas НУ "Львівська політехніка", м. Львів
Ключові слова: автомобільний двигун, дефектування деталей, маховик, статистичний та ймовірнісний аналізи

Анотація

Досліджено актуальне питання дефектування автомобільних деталей для їх подальшого використання. На ефективність ремонту, а також на якість і надійність відремонтованих агрегатів впливають роботи з дефектування та сортування деталей, які потрібно проводити відповідності до технічних умов. Досліджено наявність дефектів маховика автомобільного двигуна як типового представника деталі класу "диски". На підставі опрацювання статистичних даних ремонтного підприємства визначено густину розподілу дефектів, побудовано гістограму їх емпіричного розподілу та ідентифіковано його теоретичний закон. Узгодженість між теоретичним та емпіричним розподілами випадкової величини оцінено за допомогою критерію Пірсона, значення якого є близьким до табличного, що підтверджує правильність вибраного нормального закону розподілу випадкової величини (дефектів маховика автомобільного двигуна). За результатами аналізу законів розподілу дефектів деталей з'ясовано, що для різних їх класів закони є неоднаковими, що дасть змогу вдосконалити технологічні процеси їх відновлення та сортування за раціональними маршрутами ремонту.

Біографії авторів

G.S. Gudz, НУ "Львівська політехніка", м. Львів
д-р техн. наук, професор
M.M. Borys, НЛТУ України, м. Львів
канд. техн. наук, доцент
O.Yo. Kocyumbas, НУ "Львівська політехніка", м. Львів
канд. техн. наук, ст. викладач

Посилання

Drohomyretska, Kh. T., Rybynska, O. M. et al. (2012). Teoriia ymovirnostei ta matematychna statystyka: navch. posibn. Lviv: Vyd-vo NU "Lvivska politekhnika", 396 p. [in Ukrainian].

Hudz, H. S., Borys, M. M., & Zakhara, I. Ya. (2016). ymovirnisna model defektuvannia avtomobilnykh detalei klasu "stryzhni z naiavnistiu skladnykh poverkhon". Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy: zb. nauk.-tekhn. prats, 26(1), 315–319. Lviv: RVV NLTU Ukrainy. [in Ukrainian].

Panteleenko, F. I., Ljaljakin, V. P., & Bajcur, M. V. (2003). Vosstanovlenie detalej mashin. Moscow: Mashinostroenie, 672 p. [in Russian].

Опубліковано
2017-05-25
Як цитувати
Gudz, G., Borys, M., & Kocyumbas, O. (2017). ВИЗНАЧЕННЯ ЗАКОНУ СТАТИСТИЧНОГО РОЗПОДІЛУ ДЕФЕКТІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДЕТАЛЕЙ КЛАСУ "ДИСКИ". Науковий вісник НЛТУ України, 27(3), 171-173. https://doi.org/10.15421/40270338
Розділ
Інформаційні технології