ІІ. ТЕРМОАКТИВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В РАДІАЦІЙНО ЗАБАРВЛЕНИХ КРИСТАЛАХ CAF2-NA+


  • Z.P. Chornyi НЛТУ України, м. Львів
  • I.B. Pirko НЛТУ України, м. Львів
  • V.M. Salapak НЛТУ України, м. Львів
  • M.V. Dyachuk НЛТУ України, м. Львів
  • A.D. Kulchitskiy Українська академія друкарства, м. Львів
  • O.R. Onufriv НЛТУ України, м. Львів
Ключові слова: кристали, радіація, центри забарвлення

Анотація

У моделі лінійного іонного кристала досліджено термоіндуковані процеси в радіаційно забарвлених кристалах CaF2-Na+, опромінених за 80 К іонізуючою радіацією. В інтервалі температур 80-300 К досліджено криві спаду концентрації VK, VKA(1), FA, FA(1)-центрів та наростання VKA та MA+-центрів. Показано, що у кристалах CaF2-Na з дефектами дипольного типу релаксація забарвленого кристала відбувається за рахунок рекомбінаційних процесів. У кристалах з термічно нерівноважними точковими дефектами рекомбінаційні процеси відсутні і сумарна концентрація центрів забарвлення під час нагрівання кристала від 80 К до 300 К залишається сталою.
Опубліковано
2016-02-25
Як цитувати
Chornyi, Z., Pirko, I., Salapak, V., Dyachuk, M., Kulchitskiy, A., & Onufriv, O. (2016). ІІ. ТЕРМОАКТИВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В РАДІАЦІЙНО ЗАБАРВЛЕНИХ КРИСТАЛАХ CAF2-NA+. Науковий вісник НЛТУ України, 26(1), 212-217. https://doi.org/10.15421/40260137
Розділ
Технологія та устаткування