ОНТОМОРФОГЕНЕЗ HIPPOPHAE RHAMNOIDES L. В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

  • I. I. Mykolaiko Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, м. Умань
Ключові слова: вікові періоди, вікові стани, ріст пагонів, квітування, плодоношення, коренеутворення

Анотація

Досліджено онтоморфогенез Hippophae rhamnoides L. у природних умовах в Україні та в умовах культури у Національному Дендрологічному парку "Софіївка" НАН України. Встановлено, що річний цикл розвитку H. rhamnoides узгоджується із сезонними кліматичними коливаннями. За час вирощування рослин у межах великого життєвого циклу виділено чотири вікові періоди та дев'ять вікових станів: латентний період (sm), догенеративний період (p, j, im, v), генеративний період (g1, g2, g3) та період старості (ss, s). Розділення онтогенезу на періоди ґрунтуються на послідовній реалізації у часі різноманітних порцій генетичної інформації, на поступовому поетапному розгортанні спадкової інформації програми розвитку. Кожний із послідовних періодів онтогенезу має специфічні фізіологічні властивості і морфологічні ознаки та охоплює як утворення і ріст нових структур, так і фізіологічні зміни, що готують виникнення цих структур. Описано особливості H. rhamnoides на різних етапах онтогенезу. Наведено уточнені діагностичні ознаки вікових станів. Установлено, що особини у догенеративний період відрізняються переважно за морфометричними показниками пагонової системи та коренеутворенням, молоді, зрілі і старі генеративні особини – за репродуктивним розвитком. Виявлено низку адаптаційних особливостей: одночасне проходження періодів і стадій онтоморфогенезу; квітування настає не одночасно і триває різну кількість днів; можливість природного вегетативного розмноження рослин з утворенням куртин. Отримані результати досліджень розширюють уявлення про біологію досліджуваного виду, особливості коренеутворення, формування пагонової системи, що сприятиме ідентифікації вікових станів рослин, а також розробленню раціональних прийомів вирощування і розмноження.

Біографія автора

I. I. Mykolaiko, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, м. Умань
канд. біол. наук, доцент

Посилання

Metodyka fenolohycheskykh nabliudenyi v botanycheskykh sadakh SSSR (1975) [Methodology of phenological supervisions is in the botanical gardens of the USSR]. Moscow: HBS. [in Russian].

Mykolaiko, I. I. (2014). Fenolohichni aspekty rozvytku henotypiv Hippophae rhamnoides L. v Pravoberezhnomu Lisostepu Ukrainy [Phenological aspects of development of genotypes of Hippophae rhamnoides L. in Right-bank to Forest-steppe of Ukraine]. In Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 24(2), 62–68. [in Ukrainian].

Sahalakova L. S., & Bardonova L. K. (2011). Ontohenez Hippophae Rhamnoides [Ontogenesis of Hippophae Rhamnoides]. In Vesnyk BHU, 4, 88–92. [in Russian].

Serebriakov, Y. H. (1954). O morfoheneze zhyznennoi formы dereva u lesnыkh porod srednei polosы Evropeiskoi chasty SSSR [About the morphogeny of life-form of tree at the forest breeds of middle stripe of European part of the USSR]. In Biulleten MOYP, otd. Byolohyy, LIX (1), 53–68. [in Russian].

Shpytalnaia, T. V. (2006). Byolohycheskye osobennosty ontoheneza oblepykhy krushynovydnoi (Hippophae rhamnoides L.) pry yntroduktsyy v Belarusy [Biological features of ontogenesis of sea-buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) at introduction in Belarus]. Abstract of candidate dissertation for biological sciences. [in Russian]. Mynsk. [In Belorus].

Sykura, Y. Y., & Syrytsa, L.T. (1990). Rekomendatsyy po yzuchenyiu ontoheneza yntrodutsyrovanыkh rastenyi v botanycheskykh sadakh SSSR [Recommendation on the study of ontogenesis of introduction plants in the botanical gardens of the USSR]. Kyiv. [in Russian].

Vdovyna, T. A. (2009). Vozrasnaia struktura dykorastushchykh populiatsyi oblepykhy y prodolzhytelnost zhyzny rastenyi v pryrode y kulture [The age-related structure of populations of sea-buckthorn and life-span of plants are in the wild and culture]. In Yzvestyia NAN RK. Seryia byolohycheskaia y medytsynskaia, 2, 47–79. [in Russian].

Опубліковано
2017-05-25
Як цитувати
Mykolaiko, I. I. (2017). ОНТОМОРФОГЕНЕЗ HIPPOPHAE RHAMNOIDES L. В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ. Науковий вісник НЛТУ України, 27(3), 53-56. https://doi.org/10.15421/40270311
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство