Комплексне аутфітосозологічне оцінювання раритетних покритонасінних деревних інтродуцентів Чернівецької області

  • С. Г. Літвіненко Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці
  • М. І. Виклюк Ботанічний сад Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці
Ключові слова: дендросозоекзоти відділу Magnoliophyta, аутфітосозологічні класи, поширення у Чернівецькій області, плодоношення, збереження ex situ

Анотація

Наведено результати комплексного аутфітосозологічного оцінювання 127 видів раритетних дендроекзотів відділу Magnoliophyta, які охороняються ex situ у Чернівецькій області. Досліджені деревні інтродуценти занесені до Червоного списку МСОП за категоріями EN (6 видів), VU (3 види), CR (3 види), LC (107 видів) та DD (8 видів). Серед них 14 видів є ендеміками і 4 – реліктами. За результатами оцінювання покритонасінних дендроекзотів за 15 аутфітосозологічними ознаками розподілено ці види на три аутфітосозологічні класи. При цьому до ІІІ класу увійшло 30 видів, серед яких – реліктові (4) та більшість (8 видів) ендеміків. 23 види цього класу занесено до Червоного списку МСОП як види під загрозою зникнення (категорії EN, CR, VU); 76,7 % видів у Чернівецькій області наявні тільки у ботанічному саду Чернівецького національного університету. До IV аутфітосозологічного класу увійшов 91 вид, серед яких переважають види категорії LC (81 вид). У цьому класі 58,2 % видів у Чернівецькій області культивуються тільки у ботанічному саду Чернівецького національного університету. До V аутфітосозологічного класу віднесено 6 видів; усі вони культивуються у ботанічному саду Чернівецького національного університету, а також досить часто трапляються у дендрологічних парках і парках-пам'ятках садово-паркового мистецтва досліджуваного регіону. Виявлено, що 119 видів (93,7 %) в умовах ex situ у Чернівецькій області розмножуються насіннєвим шляхом; серед них добре та рясно плодоносять 88 видів. У подальшій діяльності щодо збереження дендросозоекзотів ex situ особливу увагу варто приділити тим видам, які у Чернівецькій області унікальні за своїм поширенням, та видам, які мають істотне господарське значення.

Біографії авторів

С. Г. Літвіненко, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці

канд. біол. наук, доцент, кафедра ботаніки, лісового і садово-паркового господарства

М. І. Виклюк, Ботанічний сад Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці

пров. фахівець, відділ рослин відкритого ґрунту

Посилання

Chornei, I. I., Korzhyk, V. P., Skilsky, I. V., Bilokon, M. V., & Avram, M. M. (Ed.). (2017). Protected areas of Bukovyna: an atlas and handbook. Chernivtsi: Druk Art. [In Ukrainian].

Convention (1979). Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. URL: http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/104.htm

Havrylenko, N. O. (2020). Conservation of sozophytes of the world flora ex situ in the south of Ukraine. Ekolohgichni nauki: naukovo-praktichnij zhurn., 3(30), 166–170. [In Ukrainian].

IUCN 2022. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. URL: http://www.iucnredlist.org.

Kazimirova, L. P. (2017). Rare dendroflora of the Botanical Garden of Khmelnytskyi National University. Lisove i sadovo-parkove hospodarstvo, 11. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lis/article/view/8809

Litvinenko, S. G., & Vykliuk, M. I. (2018). Species composition and state of rare dendroeczotic plants of Pinophyta in Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University Botanical Garden. Scientific Bulletin of UNFU, 28(2), 54–58. https://doi.org/10.15421/40280209

Litvinenko, S. G., & Vykliuk, M. I. (2019). Rare arboreous plants in the Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University Botanic Garden. Scientific Bulletin of UNFU, 29(2), 65–72. https://doi.org/10.15421/40290213

Litvinenko, S. G., & Vykliuk, M. I. (2021). Autphytosozological evaluation of arboreous exotic plants of Pinophyta in the Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University Botanical Garden. Scientific Bulletin of UNFU, 31(1), 30–36. https://doi.org/10.36930/40310105

Medvediev, V. A., & Ilienko, O. O. (2015). Rarity dendroeczotic plants of Pinophyta in the State Dendrological Park Trostjanets of the NAS of Ukraine. Plant introduction, 3, 78–93. [In Ukrainian].

Miskevych, L. V. (2017). Representativeness of dendrosozoexotics of the protected landscape gardening objects of the Broadleaf Forests Zone of Ukraine. Nauk. visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho un-tu. Ser. Biol. nauky, 7, 31–36. [In Ukrainian].

Miskevych, L. V., & Popovych, S. Yu. (2019). Ekzotychna dendrosozoflora ex situ. Zapovidna dendrosozoflora zony shirokolystianyh lisiv Ukrainy. Kyiv, 56–73. [In Ukrainian].

Popovych, S. Yu., & Varchenko, N. P. (2009). Methodology of integral autphytosozological evaluation of rare dendroexotic plants. Introduktsiia roslyn, 4, 11–17. [In Ukrainian].

Savoskina, A. M., & Popovych, S. Yu. (2019). Rare dendrosozoexotics species of broadleaf forest zone of Ukraine: monography. Kyiv. [In Ukrainian].

Опубліковано
2022-12-29
Як цитувати
Літвіненко, С. Г., & Виклюк, М. І. (2022). Комплексне аутфітосозологічне оцінювання раритетних покритонасінних деревних інтродуцентів Чернівецької області. Науковий вісник НЛТУ України, 32(6), 25-31. https://doi.org/10.36930/40320604
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство