Аутфітосозологічне оцінювання дендроекзотів відділу Pinophyta ботанічного саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

  • С. Г. Літвіненко Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці
  • М. І. Виклюк Ботанічний сад Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці
Ключові слова: раритетні деревні інтродуценти; Чернівецька область; регіональна репрезентативність; аутфітосозологічні ознаки; аутфітосозологічний індекс

Анотація

Здійснено інтегральне аутфітосозологічне оцінювання 41 виду деревних інтродуцентів відділу Pinophyta, які ростуть у ботанічному саду Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича в умовах відкритого ґрунту. Відповідно до значень вирахуваного для кожного виду аутфітосозологічного індексу досліджувані дендроекзоти віднесено до чотирьох аутфітосозологічних класів (II-V); найбільше видів (27) увійшли до ІІІ класу. Для рослин кожного із аутфітосозологічних класів охарактеризовано ознаки, які найістотніше впливають на фітосозологічну цінність видів: категорія раритетності у Червоному списку МСОП, фітогеографічне та історичне значення, регіональна репрезентативність та кількість штучних природоохоронних об'єктів у межах Чернівецької області, де росте той чи інший вид. Зокрема, найчастіше у дендропарках, парках-пам'ятках садово-паркового мистецтва та у складі пам'яток природи Чернівецької області трапляються Thuja occidentalis L. (30 місцезростань), Pinus strobus L. (22), Platycladus orientalis (L.) Franco (19 місцезростань), і в межах 12-14 природоохоронних об'єктів – Pinus nigra J. F. Arnold, Ginkgo biloba L., Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl. Відзначено, що 51,2 % із досліджуваних видів трапляються, окрім ботанічного саду Чернівецького національного університету, також у дендропарках, парках-пам'ятках садово-паркового мистецтва та пам'ятках природи місцевого значення Чернівецької області. Раритетні види деревних інтродуцентів відділу Pinophyta цінні як резерв генетичного матеріалу. Тому особливої охорони потребують ті з них, які перебувають під загрозою зникнення (категорія раритетності у Червоному списку МСОП – CR, EN та VU), а також ті, що увійшли до ІІ аутфітосозологічного класу (Taxodium distichum (L.) Rich., Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J. Buchholz, Metasequoia glyptostroboides Hu & W. C. Cheng, Picea koyamae Shiras.), та частина видів, віднесених до ІІІ класу (зокрема, ті з них, які представлені 1-2 особинами лише у ботанічному саду Чернівецького національного університету, і не здатні розмножуватися насіннєвим шляхом). Під час розроблення рекомендацій з ефективної охорони досліджуваних деревних інтродуцентів варто звертати увагу на екологічні вимоги видів, оскільки від цього значною мірою залежить успішність росту і розвитку інтродуцентів.

Біографії авторів

С. Г. Літвіненко, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці

канд. біол. наук, доцент, кафедра ботаніки, лісового і садово-паркового господарства

М. І. Виклюк, Ботанічний сад Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці

пров. фахівець, відділ рослин відкритого ґрунту

Посилання

Chornei, I. I., Korzhyk, V. P., Skilsky, I. V., Bilokon, M. V., & Avram, M. M. (Ed.), (2017). Protected areas of Bukovyna: an atlas and handbook. Chernivtsi: Druk Art, 256 p. [In Ukrainian].

Diachenko, Ya. M. (2011). Rarytetni dendroekzoty shtuchnykh obiektiv pryrodno-zapovidnoho fondu Lisostepu Ukrainy: reprezentatyvnist i autfitosozolohichnyi konspekt. Chornomorskyi botan. zhurn., 7(2), 132–143. [In Ukrainian].

IUCN. 2020. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2020-3. Downloaded on 08 January 2021. Retrieved from: http://www.iucnredlist.org

Kalashnikova, L. V., & Halkin, S. I. (2016). Sozolohychnyi analiz dendroekzotiv dendroparku "Oleksandriya" NAN Ukrainy. Plant introduction, 4(72), 28–38. [In Ukrainian].

Kalashnikova, L. V., & Halkin, S. I. (2017). Taksonomichna struktura sozoflory dendroparku "Oleksandriya" NAN Ukrainy. Scientific Bulletin of UNFU, 27(3), 38–40. https://doi.org/10.15421/40270307

Kochno, N. A., & Kurdiuk, A. M. (1994). Teoreticheskie osnovy i opyt introdukcii drevesnych rastenij v Ukraine. Kiev: Naukova dumka, 187 p. [In Russian].

Litvinenko, S. G., & Vykliuk, M. I. (2018). Species composition and state of rare dendroeczotic plants of Pinophyta in Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University Botanical Garden. Scientific Bulletin of UNFU, 28(2), 54–58. https://doi.org/10.15421/40280209

Litvinenko, S. G., & Vykliuk, M. I. (2019). Rare arboreous plants in the Yuriy Fedkovych Chernivtsi national university botanic garden. Scientific Bulletin of UNFU, 29(2), 65–72. https://doi.org/10.15421/40290213

Medvediev, V. A., & Ilienko, O. O. (2015). Rarytetni dendroekzoty viddilu Pinophyta u derzhavnomu dendrolohichnomu parku "Trostianets" NAN Ukrainy. Plant introduction, 3, 78–93. [In Ukraine].

Miskevych, L. (2017). Reprezentatyvnist dendrosozoekzotiv zapovidnykh sadovo-parkovykh obiektiv zony shyrokolystianykh lisiv Ukrainy. Nauk. visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho un-tu. Ser. Biol. nauky, 7, 31–36. [In Ukrainian].

Miskevych, L. V. (2018). Zapovidna ekzotychna dendrosozoflora ex situ zony shyrokolystianych lisiv Ukrainy (analiz struktury, representatyvnist kultyvuvannia, fitocenodyzain. Qualifying scientific work on the manuscript. The thesis for awarding a scientific degree of cand. of boil. science in speciality 06.03.01 "Forest plantations and phytomelioration". Kyiv, 20 p. [In Ukrainian].

Popovych, S. Yu., & Varchenko, N. M. (2009). Metodyka intehralnoi autfitosozolohichnoi otsinky rarytetnykh dendroekzotiv. Introduktsiia roslyn, 4, 11–17. [In Ukrainian].

Stepanenko, N. P. (2011). Autfitosozolohichnyi analiz rarytetnoi ekzotychnoi dendroflory Magnoliophyta shtuchnych objektiv prirodno-zapovidnoho fondu Lisostepu Ukrainy. Plant introduction, 4, 9–14. [In Ukrainian].

Syplyva, N. O. (2010). Autfitosozolohichna ocinka zapovidnoi dendroflory parkiv-pamiatok sadovo-parkovoho mystetctva Vinnitskoi oblastu. Scientific Bulletin of National University of Biological Resources and Nature Management. Forestry and Garden Arts, 152(1), 165–169. [In Ukrainian].

The Plant List. (2020). Retrieved from: http://www.theplantlist.org/

Varchenko, N. P. (2009). Autfitosozolohichnyi analiz i konspekt rarytetnoi ekzotychnoi dendroflory pryrodno-zapovidnoho fondu Poltavskoi oblasti. Chornomorsk. bot. z., 5(4), 571–582. [In Ukrainian].

Vlasenko, A. S. (2013). Autfitosozolohichnyi analiz ekzotychnoi dendroflory shtuchnykh parkiv pryrodno-zapovidnoho fondu Stepu Ukrainy. Scientific Bulletin of UNFU, 23(5), 319–324. Retrieved from: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2013/23_5/319_Wla.pdf

Vlasenko, A. S. (2015). Reprezentatyvnist kultyvuvannia dendrosozoekzotiv ex situ u shtuchnykh zapovidnykh parkakh Stepu Ukrainy. Biolohichnyi visnyk MDPU, 1, 24–47. https://doi.org/10.7905/bbmspu.v5i1.961

Опубліковано
2021-02-04
Як цитувати
Літвіненко, С. Г., & Виклюк, М. І. (2021). Аутфітосозологічне оцінювання дендроекзотів відділу Pinophyta ботанічного саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Науковий вісник НЛТУ України, 31(1), 30-36. https://doi.org/10.36930/40310105
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство