Сучасний стан елементів топіарного мистецтва у ландшафтах сільської місцевості Пожезько-Славонської жупанії (Хорватія)

  • Н. О. Олексійченко Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, м. Харків https://orcid.org/0000-0003-3526-2820
  • М. О. Подольхова Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, м. Харків https://orcid.org/0000-0002-0141-004X
  • Я. В. Гончаренко Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, м. Харків https://orcid.org/0000-0002-4526-4873
Ключові слова: топіарії, видове різноманіття, формування рослин, живоплоти

Анотація

В озелененні населених міст елементи топіарного мистецтва відіграють важливу естетичну роль та можуть надавати унікальності ландшафтним об'єктам. З урахуванням цього доцільно ширше впроваджувати результати вітчизняних та закордонних наукових досліджень, щоб проаналізувати практичний досвід використання топіарного мистецтва для міських і сільських ландшафтів, громадських і приватних просторів. Наведено результати натурних обстежень та аналізу сучасного стану елементів топіарного мистецтва у ландшафтах сільської місцевості Пожезько-Славонської жупанії (Хорватія) на прикладі трьох сіл: Нурковаць, Заврш'є, Ново Село. На їх території виявлено 20 елементів топіарного мистецтва у приватних маєтках центральної частини сіл. Встановлено, що для формування ландшафтних об'єктів застосовано широкий асортимент рослин, який налічує 17 таксонів на рівні виду, а саме дев'ять видів та вісім культиварів. Переважна кількість дослідних топіаріїв створена із хвойних рослин, зокрема із рослин роду Thuja L. (сім об'єктів). Окрім цього, виявлено три види топіарних форм, серед яких переважають живоплоти, які різняться за дендрологічним складом, висотою, шириною, профілем тощо. Вони створені у вигляді однорядних прямолінійних посадок переважно вздовж дороги периметром приватних ділянок (15 об'єктів). Висота живоплотів становить від 0,2 до 2,0 м, при цьому переважають високі живоплоти (1,0-1,5 м, шість об'єктів). Більшість живоплотів має ширину 0,8-1,1 м (10 об'єктів). Найпоширенішими є формовані (12 об'єктів), а за формою поперечного перерізу – прямокутні живоплоти (вісім об'єктів), при цьому наявні також овальні. За формою поздовжнього профілю більше виявлено суцільних живоплотів (11 об'єктів). Є також п'ять топіаріїв у вигляді геометричних форм (куль та спіралі), а також сегментної форми європейського Нівакі. Ці топіарії розташовані переважно перед будинком у вхідній частині приватних маєтків. Визначено, що велика кількість досліджених елементів топіарного мистецтва перебуває у доброму стані, а переважна більшість – у задовільному. Досвід використання топіарних форм у сільській місцевості регіону досліджень можна застосовувати і для озеленення ландшафтів українських сіл з поправкою на різницю у кліматичних умовах та екологічні вимоги рослин.

Біографії авторів

Н. О. Олексійченко, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, м. Харків

д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри ландшафтного проєктування та садово-паркового мистецтва

М. О. Подольхова, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, м. Харків

канд. с.-г. наук, ст. викладач, кафедра ландшафтного проєктування та садово-паркового мистецтва

Я. В. Гончаренко, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, м. Харків

канд. біол. наук, доцент, кафедра ландшафтного проєктування та садово-паркового мистецтва

Посилання

Dzyba, A., & Zhyvets, O. (2013). Elementy topiarnoho mystetstva u Bolekhovi Ivano-Frankivskoi oblasti. Scientific Bulletin of UNFU, 23(9), 177–181. https://doi.org/10.31548/forest2020.04.008

Europa Hardiness Zone Map. (2022). URL: https://www.backyardgardener.com/garden-forum-education/hardiness-zones/europa-hardiness-zone-map/

Fick, S. E., & Hijmans, R. J. (2017). Worldclim 2: New 1-km spatial resolution climate surfaces for global land areas. International Journal of Climatology, 37(12), 4302–4315. https://doi.org/10.1002/joc.5086

Höpfl, L., Sunguro˘gluHensel, D., Hensel, M., & Ludwig, F. (2021). Initiating Research into Adapting Rural Hedging Techniques, Hedge Types, and Hedgerow Networks as Novel Urban Green Systems. Land, 10(529), 24. https://doi.org/10.3390/land10050529

Kosyk, O. I., & Hutsalenko, U. Iu. (2021). Topiarni sady v suchasnii landshaftnii arkhitekturi. Teoriia ta praktyka dyzainu: zb. nauk. prats. Sadovo-parkove mystetstvo, 23, 135–140. https://doi.org/10.18372/2415-8151.24.16301

Litza, K., & Diekmann, M. (2017). Resurveying hedgerows in Northern Germany: Plant community shifts over the past 50 years. Biological Conservation, 206, 226–235. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2016.12.003

Monarkh, V. V. (2021). Analiz stanu topiarnykh fihur na terytorii parkovoi zony Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Silske hospodarstvo ta lisivnytstvo, 23, 156–164. https://doi.org/10.37128/2707-5826-2021-4-13

Nakaz Pro zatverdzhennia Instruktsii z inventaryzatsii zelenykh nasadzhen u naselenykh punktakh Ukrainy. № 226 vid 24.12.2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0182-02#Text

Oleksiychenko, N., Dzyba, A., & Podolhova, M. (2016). Dendropark Klesivskoho lisnytstva – perlyna topiarnoho mystetstva v Ukraini. Scientific Bulletin of UNFU, 26(1), 139–145. https://doi.org/10.15421/40260120

Owusu-Ansah Ankrah, O.-A., Boakye-Yiadom, F., & Donkor, E. K. (2022). Aesthetic Potting of Plant Sculpture (Topiary) at the Faculty of Applied Arts and Technologys Car Park, TTU-Ghana. International Journal of Innovative Research and Development, 11(10), 41–47. https://doi.org/10.24940/ijird/2022/v11/i10/OCT22022

WFO. (2022). World Flora Online. Published on the Internet. URL: http://www.worldfloraonline.org. Accessed on: 09 Dec 2022.

Solonenko, V. I., Vatamanyuk, O. V. (2016). Classification of topiar forms in garden construction. Zbirnyk naukovyh pracz VNAU. Silske gospodarstvo ta lisvnycztvo – Collection of scientific works of VNAU. Agriculture and forestry, 3, 200–209. [In Ukrainian].

Ustrojstvo županije. Službene stranice Požeško-Slavonska županije. URL: https://www.pszupanija.hr/

Опубліковано
2022-12-29
Як цитувати
Олексійченко, Н. О., Подольхова, М. О., & Гончаренко, Я. В. (2022). Сучасний стан елементів топіарного мистецтва у ландшафтах сільської місцевості Пожезько-Славонської жупанії (Хорватія). Науковий вісник НЛТУ України, 32(6), 7-12. https://doi.org/10.36930/40320601
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство