Лісівнича характеристика і таксаційна оцінка ялинових деревостанів північно-східного макросхилу Українських Карпат у панівних типах лісу

  • О. Б. Матусевич Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: ялина європейська, походження деревостану, стрімкість схилу, клас віку, група віку, лісознавство

Анотація

Ялина європейська (Picea abies (L.) Karst.) на північно-східному макросхилі Українських Карпат формує чисті та змішані за складом деревостани у шести найпоширеніших типах лісу: вологий чистосмерековий субір, волога високогірна сусмеречина, волога букова сусмеречина, волога ялицева сусмеречина, волога буково-ялицева сусмеречина, волога буково-ялицева смеречина. Чисті за складом ялинові деревостани вологих суборів займають найвищі місцеположення на рівні 1200-1600 м над рівнем моря (н.р.м.), виконують ґрунтозахисні функції і належать до категорії захисних лісів, розміщені на стрімких і дуже стрімких схилах, характеризуються невисокими II-III класами бонітету і природним походженням, належать переважно до групи середньовікових деревостанів, формують середньоповнотні лісостани із запасом деревини у віці рубки головного користування 400-450 м3∙га-1. Ялинові деревостани вологої високогірної сусмеречини займають дещо нижчі місцеположення на рівні 900-1300 м н.р.м., належать до протиерозійних лісів, є здебільшого середньовіковими, середньоповнотними, розміщуються на спадистих і стрімких схилах, мають переважно штучне походження, I-II клас бонітету, запаси деревини у віці головного користування 500-550 м3∙га-1. Лісостани вологої букової сусмеречини та вологої ялицевої сусмеречини займають висоти від 1000 до 1300 м н.р.м., належать переважно до об'єктів природно-заповідного фонду, характеризуються I-Ia класами бонітету, переважанням природного походження над штучним, є середньоповнотними, накопичують близько 500 м3∙га-1 деревини у віці рубки головного користування. Деревостани вологої буково-ялицевої сусмеречини є найпоширенішими у регіоні дослідження, мають складну вертикальну будову, характеризуються високими класами бонітету (I-Ia, а в окремих випадках Ib), є біологічно стійкими, високопродуктивними (600-650 м3∙га-1), займають висоти від 800 до 1300 м н.р.м., представляють переважно категорію експлуатаційних лісів, займають спадисті та стрімкі схили, є середньоповнотними. Лісові насадження вологої буково-ялицевої смеречини є найпродуктивнішими серед ялинових типів лісу, формують запаси у віці головного користування близько 700-750 м3∙га-1, займають найнижчі висоти (750-1100 м н.р.м.), менш стрімкі схили, є середньоповнотними та високобонітетними, належать переважно до категорії експлуатаційних лісів і групи середньовікових деревостанів.

Біографія автора

О. Б. Матусевич, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

аспірант, кафедра лісівництва

Посилання

Andreassen, K., & Tomter, S. (2003). Basal area growth models for individual trees of Norway spruce, Scots pine, birch and other broadleaves in Norway. Forest Ecology and Management. https://doi.org/10.1016/S0378-1127(02)00560-1

Bigun, N. Y. (1990). Spruce forests of the beech zone of the Carpathians. Uzhgorod: Carpathians. [In Russian].

Bilous, Z. P., Vainagiy, V. I., Golubets, M. A., Kovalenko, A. P., & Kolishchuk, V. G. (1975). Biological productivity of spruce forests of the Carpathians. Kyiv: Scientific thought. [In Russian].

Brang, P., Spathelf, P., Larsen, J. B., et al. (2014). Suitability of close-to-nature silviculture for adapting temperate European forests to climate change. Forestry, 87, 492‒503. https://doi.org/10.1093/forestry/cpu018

Debryniuk, Y. M. (2011). Dying of spruce forests: causes and consequences. Scientific Bulletin of UNFU, 21(16), 32–38. [In Ukrainian].

Debryniuk, Y. M. (2014). Death of spruce stands as a consequence of anthropogenic, abiotic and biotic factors. Proceedings of the Regional conference "Yavoriv in the context of history and ethnoculture of Hutsulshchyna and Ukraine", Yavoriv: Hutsulska hrazhda, 73–82. [In Ukrainian].

Grote, R. (2002). Foliage and branch biomass estimation of coniferous and deciduous tree species. Silva Fennica, 36(4), 779–788. https://doi.org/10.14214/sf.520

Hasenauer, H., Merkl, D., & Wein, M. (2001). Estimating tree mortality of Norway spruce stands with neural networks. https://doi.org/10.1016/S1093-0191(01)00092-2

Hensiruk, S. A. (1957). Spruce stands of the Eastern Carpathians. Lviv: LLTI Print. [In Russian].

Herushynskyy, S. Y. (1996). Typology of Forests in the Ukrainian Carpathians Lviv: "Pyramida". [In Ukrainian].

Hirs, O. A., & Kyrychok, L. S. (2010). Norms of the dynamics of the commodity structure of spruce stands. Scientific Bulletin of UNFU, 20(13), 142‒147. [In Ukrainian].

Holubets, M. A. (1978). Spruce forests of the Ukrainian Carpathians. Kyiv: Scientific thought. [In Russian].

Holubets, M. A. (2007). Retrospective and perspective of forest typology. Lviv: Polly. [In Ukrainian].

Holubets, M. A., & Polovnikov, L. I. (1975). General patterns of accumulation of phytomass in spruce forests. Biological productivity of spruce forests of the Carpathians. Kyiv: Scientific thought. [In Russian].

Horoshko, M. P., & Korol, M. M. (2002). Modeling of mountain forest mortality. Forestry, forest, paper and woodworking industry, 27, 5‒8. [In Ukrainian].

Hrynyk, H. H. (2011). Forestry and taxation features and dynamics of the composition of mountain fir trees of the Ukrainian Carpathians. Scientific Bulletin of UNFU, 21(15), 41–57. [In Ukrainian].

Hrynyk, H. H. (2012). Comparative characteristics of exposure-orographic models of optimally productive locations of spruce, beech and fir stands in the Ukrainian Carpathians. Scientific Bulletin of UNFU, 22(11), 14–21. [In Ukrainian].

Hrynyk, H. H. (2012). Exposure-orographic models of locations of optimally productive stands of European spruce in the Ukrainian Carpathians. Scientific Bulletin of UNFU, 22(9), 19‒24. [In Ukrainian].

Hrynyk, H. H. (2012). Modeling of the main taxing indicators of modal stands of European spruce in the Ukrainian Carpathians. Scientific Bulletin of UNFU, 22(13), 13‒20. [In Ukrainian].

Hrynyk, H. H. (2015). Dynamics of the main assessments indexes of spruce forests stands of different exposition and orographic groups of the Ukrainian Carpathians. Scientific Bulletin of UNFU, 25(2), 20–31. [In Ukrainian].

Hrynyk, H. H., & Hrynyk, O. M. (2022). Growth and productivity of European spruce stands in the Ukrainian Carpathians depending on the topography: monograph. Lviv: Spolom. [In Ukrainian].

Hrynyk, H. H., & Kalyniuk, Y. V. (2011). The influence of orographic factors on the commodity structure of mountain silver fir trees. Scientific Bulletin of UNFU, 21(2), 15–21. [In Ukrainian].

Hrynyk, H. H., & Pukman, V. V. (2009). Analysis of the impact of changes in climatic parameters on the sanitary condition of spruce stands in the Ukrainian Carpathians. Scientific Bulletin of UNFU, 19(14), 271–285. [In Ukrainian].

Hrynyk, H. H., & Pukman, V. V. (2010). Monitoring of spruce stands: a study of the relationship between forestry tax and climatic factors and their influence on sanitary conditions. Scientific Bulletin of UNFU, 21(01), 51‒63. [In Ukrainian].

Hrynyk, H. H., Zadorozhny, A. I., & Hrynyk, O. M. (2021). Stem bioproductivity of spruce stands of the Polonynskyy Range of the Ukrainian Carpathians. Scientific Bulletin of UNFU, 31(6), 26–34. https://doi.org/10.36930/40310603

Khodot, G. A. (1959). Study of growth of Carpathian spruce forests. Abstract of Candidate Dissertation for Architectural Sciences (06.03.02 – Forest Management and Forest Taxation), Ukrainian Agricultural Academy, Kyiv, Ukraine. [In Russian].

Korol, M. M. (2004). Peculiarities of the formation of spruce stands in Gorgany (Ukrainian Carpathians). Dissertation abstract for obtaining the scientific degree of candidate of agricultural sciences, specialty (06.03.02 – forest management and forest taxation, National Agrarian University), Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].

Korol, M. M., & Vytsega, R. R. (2006). Spruce stand growth models. Scientific Bulletin of UNFU, 16(3), 18–22. [In Ukrainian].

Korol, M., & Gadow, K. V. (2004). Zur quantativen Beschreibung von Fichtenkronen im Gebiet der ukrainischen Karpaten. Centralblatt für das gesamte Forstwesen. Wien: Blackwell Verlag, 2, 81–90.

Kramarets, V. O., & Krynytskyy, H. T. (2009). Assessment of the conditions and probable threats to the survival of spruce forests of the Carpathians in connection with climate change. Scientific Bulletin of UNFU, 19(15), 38–50. [In Ukrainian].

Lakyda, P. I., & Volodymyrenko, V. M. (2008). Artificial spruce stands of the Ukrainian Carpathians – forecast of growth and productivity. Kyiv: NNSCIAE. [In Ukrainian].

Lakyda, P. I., Vasylyshyn, R. D., & Lakyda, I. P. (2016). Bioproductivity of forest phytocenoses of Ukraine in global conditions. Scientific works of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine: collection of scientific works, 14, 169–173. [In Ukrainian].

Lakyda, P., Vasylyshyn, R., Zibtsev, S., Bilous, A., & Lakyda, I. (2013). Bioproductivity of Ukrainian forests in conditions of global climate change. Earth Bioresources and Life Quality. International Scientific Electronic Journal, 4. Retrieved from: https://gchera-ejournal.nubip.edu.ua/index.php/ebql/article /view/154/118. [In Ukrainian].

Lavnyu, V. V., & Sukharyuk, D. D. (2007). Peculiarities of windthrows and wind breakage in the Ukrainian Carpathians. Scientific Bulletin of UNFU, 17(7), 65–70. [In Ukrainian].

Lavnyy, V. V. (2021). Silvicultural and ecological principles of primary stands regeneration on windthrow areas in the Ukrainian Carpathians. Lviv, Halytska vydavnycha spilka. [In Ukrainian].

Lavnyy, V. V., & Dychkevych, V. M. (2017). Silvicultural and taxation assessment of forests of Gorgany. Scientific works of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine: collection of scientific works, 15, 19–26. [In Ukrainian].

Myklush, S. I., Vytsega, R. R., & Hrynyk, H. H. (2004). The horizontal structure of the spruce stands of the Ukrainian Carpathians. Scientific Bulletin of UkrDLTU, 14(5), 297–305. [In Ukrainian].

On the approval of the Forest Management Procedure. (2021). Order of the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine on November 15, 2021 No. 749. Registered in the Ministry of Justice of Ukraine on December 21, 2021 under No. 1644/37266. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1644-21#Text

On the approval of the Forest Reproduction Rules. (2007). Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 1, 2007 No. 303. Redaction dated September 17, 2020, basis – No. 826–2020. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/303-2007-p#Text

Ostapenko, B. F., & Tkach, V. P. (2002). Forest typology. Kharkiv: Kharkiv State Agrarian University. [In Ukrainian].

Parpan, V., Shparyk, Y., Slobodyan, P., et al. (2014). Peculiarities of forestry management in the secundary spruce stands of the Ukrainian Carpathians. Scientific works of the Forestry Academy of sciences of Ukraine: collection of scientific works, 12, 20–29. [In Ukrainian].

Rak, A. Y., & Olijnyk, V. S. (2016). Peculiarities of spreading of the dying spruce stands in Gorgany. Forestry and Forest Melioration, 129, 175–180. [In Ukrainian].

Saban, Y. A. (1982). Ecology of mountain forests. Moscow: Lesnaya promyshlennost. [In Russian].

Schwappach, A. (1912). Ertragstafeln der wichtigeren Holzarten in tabellarisher und graphischer Form. Bearbeitet von Professor Dr. Schwappach. Neudamm.

Shvidenko, A., Buksha, I., Krakovska, S., & Lakyda, P. (2017). Vulnerability of Ukrainian forests to climate change. Sustainability, 9(7). https://doi.org/10.3390/su9071152

Sopushynskyy, I., Kharyton, I., Teischinger, A., Mayevskyy, V., & Hrynyk, H. (2016). Wood density and annual growth variability of Picea abies (L.) Karst. growing in the Ukrainian Carpathians. Eur. J. Wood Prod., 75(3), 419–428. https://doi.org/10.1007/s00107-016-1079-1

Strochinskyi, A. A. (1976). Mathematical-statistical assessment of the main taxation parameters of spruce stands in the Ukrainian Carpathians. Abstract of Candidate Dissertation for Architectural Sciences (06.03.02 – Forest Management and Forest Taxation), Ukrainian Agricultural Academy, Kyiv, Ukraine. [In Russian].

Tsurik, E. I. (1981). Spruce forests of the Carpathians (Structure and productivity): monograph. Lviv: Vyshcha shkola. [In Russian].

Tyszkiewich, S. (1934). Przyczynek do wyjaśnenia kwestji dwu zasięgów świerka w Polsce. Rozprawy i sprawozdania IBL. Warszawa: IBL, ser. A (4), 5–6, 45–56. [In Polish].

Wierdak, Sz. (1927). Rozsiedlenie śwerka, jodły i buka w Małopolsce. Sylwan, 5, 347–370. [In Polish].

Zadorozhnyy, A. I., & Hrynyk, H. H. (2019). Dependence of the components of above-ground phytomass of spruce stands on average assessments indexes in the prevailing site types of Poloninskyy range of Ukrainian Carpathians. Scientific Bulletin of UNFU, 29(2), 35–42. https://doi.org/10.15421/40290207

Zadorozhnyy, A., & Hrynyk, H. (2016). Dynamics of Phytomass Density of Spruces Trees Stem Depending from Types Site Conditions in Conditions of Polonynskyy Range of Ukrainian Carpathians. Scientific Bulletin of UNFU, 26(4), 32–39. https://doi.org/10.15421/40260405

Zlatnik, A. (1935). Studie o státních lesích na Podkarpatské Rusi. Sb. vyzkum. ustavu zemed., 127, 32–47. [In Czech].

Опубліковано
2022-11-02
Як цитувати
Матусевич, О. Б. (2022). Лісівнича характеристика і таксаційна оцінка ялинових деревостанів північно-східного макросхилу Українських Карпат у панівних типах лісу. Науковий вісник НЛТУ України, 32(5), 28-35. https://doi.org/10.36930/40320504
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство