Автономна інформаційна система "Vstup_NLTU" для роботи приймальної комісії НЛТУ України

Ключові слова: фреймворк, онлайн-реєстрація, вступна кампанія, база даних

Анотація

Керування освітнім процесом і надання необхідної інформації для всіх учасників освітнього процесу може бути забезпечено завдяки ефективній локальній інформаційній системі. Для того, щоб швидко приймати правильні рішення, персонал кожного підрозділу університету, окрім знань і досвіду, повинен мати швидкий доступ до актуальної інформації. З огляду на це розроблено функціонал для відображення поданих абітурієнтом заявок, здійснено програмну реалізацію сервісу та розроблено інтерфейс користувача і програмну частину для інформування абітурієнта про успішне опрацювання замовлення та зарахування через надсилання повідомлення. У роботі використано: DAO або рівень сховища, що складається із класів і методів, які працюють з базою даних, де кожен метод є атомарним і відповідає тільки за одну операцію; метод обслуговування (сервісний шар), що складається з кількох методів dao і простих або складних операцій над ними; методи для оброблення конкретних URL-адрес і визначені HTTP методи. Розроблена інформаційна система "VSTUP_NLTU" дає змогу абітурієнтам ознайомитись із доступними факультетами та спеціальностями університету та подати замовлення на вступ на бажану спеціальність. У разі виникнення запитань від абітурієнтів ця ІС забезпечена чат-ботом, який дає змогу швидко отримати відповіді на найпопулярніші запитання чи задати власне питання, відповідь на яке буде надіслана на електронну пошту абітурієнта. Реалізовано процес реєстрації та авторизації з розподілом ролей. Розроблений функціонал для адміністрування заявок абітурієнтів містить панель адміністратора та модератора, панель для опрацювання заявок абітурієнта, панель для візуалізації даних за заданими критеріями та параметрами. Інформаційна система є повністю ізольованою і легко витримує великий обсяг заявок за одиницю часу, що водночас дає змогу платформі витримувати великі навантаження та працювати злагоджено без жодних проблем на стороні сервера або клієнта.

Біографії авторів

М. В. Дендюк, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. техн. на­ук, до­цент, ка­фед­ра ін­форма­ційних тех­но­ло­гій

Ю. С. Процик, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. фіз.-мат. на­ук, до­цент, ка­фед­ра ін­форма­ційних тех­но­ло­гій

Л. О. Флуд, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. техн. на­ук, ст. вик­ла­дач, ка­фед­ра ін­форма­ційних тех­но­ло­гій

С. І. Яцишин, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. техн. на­ук, до­цент, ка­фед­ра ін­форма­ційних тех­но­ло­гій

Посилання

Andri Cahyo Purnomo, Bayu Pramono, & Fitra Putri Oganda. (2022). Design of Information System in Admission of New Students Based on Web in SMK Al Amanah. Aptisi Transactions on Management (ATM) 3(2) (July 2-19), 159–167. https://doi.org/10.33050/atm.v3i2.1034
Heavin, C., & Power, D. J. (2018). Challenges for digital transformation – towards aconceptual decision support guide for managers. Journal of Decision Systems, 27, 38–45. https://doi.org/10.1080/12460125.2018.1468697
Jogamohan Medak, & Partha Pratim Gogoi. (2018). Design and Development of University Admission Management System. Oriental Journal of Computer Science and Technology, Vol. 11, No. 1, Pg. 64–71. https://doi.org/10.13005/ojcst11.01.11
Malakhov, A. A., & Khmelna, O. (2021). Digitalization of an educational institution as an effective model of quality management of the provision of educational services. International scientific journal "Grail of Science", № 10 (November, 2021), 396–409. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.19.11.2021.079
Parviainen, P., Tihinen, M., Kääriäinen, J., & Teppola, S. (2017). Tackling the digitalization challenge: how to benefit from digitalization in practice. International Journal of Information Systems and Project Management, 5, 63–77. https://doi.org/10.12821/ijispm050104
Опубліковано
2022-08-31
Як цитувати
Дендюк, М. В., Процик, Ю. С., Флуд, Л. О., & Яцишин, С. І. (2022). Автономна інформаційна система "Vstup_NLTU" для роботи приймальної комісії НЛТУ України. Науковий вісник НЛТУ України, 32(4), 84-87. https://doi.org/10.36930/40320413
Розділ
Інформаційні технології