Різноманіття флори на деяких об'єктах природно-заповідного фонду ДП "Коростенське лісомисливське господарство" Житомирської області

Ключові слова: видовий склад, заказник, проєктивне покриття, типи лісорослинних умов, трав'яно-чагарничковий ярус

Анотація

Оцінено показники біорізноманіття лісових рослин на двох об'єктах природно-заповідного фонду на території ДП "Коростенське ЛМГ" Житомирської області – у лісовому заказнику Забране та загальнозоологічному заказнику Барвенкове. Лісовий заказник місцевого значення урочище Забране набув статусу для збереження частини лісового масиву з цінними насадженнями дуба, який є спадщиною Шершнівського корабельного гаю XIX ст. Урочище Барвенкове розташоване на болоті та регулює водний режим річки Уж і сусідніх територій, на вкриті лісом землі припадає 64 % площі. Визначено видовий склад, проективне покриття рослин і основні показники біорізноманіття. Опис усіх видів рослин та визначення проективного покриття здійснено на ділянках квадратної форми зі сторонами 10 м з урахуванням методичних підходів Г.М. Висоцького та Д.В. Воробйова з нашими уточненнями. На облікових ділянках виявлено 51 вид вищих рослин, зокрема 7 видів дерев. При цьому в ур. Забране росте 27 видів рослин (5 видів дерев), а в ур. Барвенкове – 29 (4 види дерев). Встановлено, що подібність рослин деревного ярусу цих заказників середня – індекс Соренсона-Чекановського Csc = 0,67, а трав'яно-чагарничкового ярусу – дуже низька (Csc = 0,09). Індекс Шеннона є найменшим у сирому суборі, а найбільшим – у вологому сугруді. Відзначено тенденцію до збільшення цього показника у міру збільшення вологості і трофності лісорослинних умов. Індекс Бергера-Паркера, який характеризує домінування видів, є дещо меншим у Барвенковому порівняно із Забраним, доволі високий у Ві Су Забраному та в Вв Барвенковому, а найменше значення має в Су Барвенковому. Встановлено, що у Забраному подібність переліків рослин трав'яно-чагарникового ярусу на ділянках із типами лісорослинних умов Ві Соцінено коефіцієнтом Соренсена-Чекановського 0,31. У Барвенковому представлені типи лісорослинних умов С3, Ві В5, причому найбільш подібні списки рослин на Ві В5. Раритетна компонента представлена трьома видами рослин із національним статусами охорони: один вид у Забраному у вологому суборі – осока тонкокореневищна (Carex chordorrhiza) та два види у Барвенковому: у сирому суборі – гніздівка звичайна (Neottia nidus-avis) та у вологому сугруді – зозульки травневі (Dactylorhiza majalis). При цьому перший вид поширений помірно (бал 2), а решта трапляються зрідка ("un"). Варто передбачити регулярне проведення моніторингу на ділянках із життєздатними популяціями і за потреби перегляд регіонального охоронного статусу окремих видів.

Біографії авторів

О. Ю. Андреєва, Поліський національний університет, м. Житомир

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра лісівництва, лісових культур та таксації лісу факультету лісового господарства та екології

Ф. Ф. Марков, Поліський національний університет, м. Житомир

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра лісівництва, лісових культур та таксації лісу факультету лісового господарства та екології

Т. М. Іванюк, Поліський національний університет, м. Житомир

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра лісівництва, лісових культур та таксації лісу факультету лісового господарства та екології

О. М. Корма, Національний університет "Чернігівська політехніка", м. Чернігів

канд. біол. наук, доцент, кафедра аграрних технологій та лісового господарства ННІ бізнесу, природокористування і туризму

Г. В. Кірейцева, Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир

 канд. екон. наук, доцент, кафедри екології

Посилання

Andrienko, T. L., & Peregrym, M. M. (2012). Official lists of regionally rare plants of administrative territories of Ukraine (reference edition). Kyiv, Alterpres, 148. [In Ukrainian].
Angelstam, P., Albulescu, A. C., Andrianambinina, O. D. F., Aszalós, R., Borovichev, E., Cardona, W. C., & Zlatanov, T. (2021). Frontiers of protected areas versus forest exploitation: Assessing habitat network functionality in 16 case study regions globally. Ambio, 50(12), 2286-2310. https://doi.org/10.1007/s13280-021-01628-5
Berglund, H., & Kuuluvainen, T. (2021). Representative boreal forest habitats in northern Europe, and a revised model for ecosystem management and biodiversity conservation. Ambio, 50(5), 1003-1017. https://doi.org/10.1007/s13280-020-01444-3
Bondaruk, M. A., & Tselishchev, O. G. (2021). Rarity constituent of forest phytocoenoses in West and Central Polissya forestry district of Ukraine. Forestry & Forest Melioration, 138, 76-82. https://doi.org/10.33220/1026-3365.138.2021.76
Catalogue of flora and fauna species listed in the Berne Convention for the Protection of wildlife and natural habitats in Europe. V. 1. Flora. 1999. Kyiv, Phytosociocenter, 52. [In Ukrainian].
Didukh, J. P. (2009). Red Book of Ukraine. Flora. Kyiv: Global consulting. [In Ukrainian].
Dobrochaeva, D. N., Kotov, M. I., Prokudin, Yu. N., & Barbarych, A. I. (Eds.). (1999). Keys to higher plants of Ukraine. Ed. 2nd, stereotyped. Kyiv: Phytosociocenter. Retrieved from: https://www.studmed.ru/dobrochaeva-dn-kotov-mi-i-dr-opredelitel-vysshih-rasteniy-ukrainy_5486cecd9db.html [In Russian].
Hammer, O., Harper, D. A. T., & Ryan, P. D. (2001). PAST: paleontological statistics software package for education and data analysis. Palaeontologia Electronica, 4, 1-9.
Hart, S. A., & Chen, H. Y. (2018). Fire, logging, and overstory affect understory abundance, diversity, and composition in boreal forest. Ecological Monographs, 78, 123-140. https://doi.org/10.1890/06-2140.1
Hensyruk, S. A., Bondar, V. S., & Shevchenko, S. V. (1981). Integrated forestry zoning of Ukraine and Moldova. Kyiv, Naukova dumka, 360. [In Russian].
Ivaniuk, I. D., Fuchylo, Ya. D., & Landin, V. P. (2022). Dynamics of species composition of living above-ground soil cover of unclosed forest crops of Quercus robur L. in fresh loam conditions of Zhytomyr Polissya. Scientific Bulletin of UNFU, 32(2), 19-26. https://doi.org/10.36930/40320203
Ivanyuk, I., & Fuchylo, Y. (2020). Vegetation succession after clear cutting in oak forest stands in the conditions of the Western and Central Polissya of Ukraine. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 21, 39-49. https://doi.org/10.15421/412024
Kovalenko, I. N. (2015). Grass and subschrub layer as a structural component of forest communities in the North-East of Ukraine. Chornomorsk. bot. z., 11 (2): 146-155. https://doi.org/10.14255/2308-9628/15.112/2
Krasnov, V. P., Orlov, O. O., & Vedmid, M. M. (2009). Atlas of indicator plants and forest site types in Ukrainian Polissya. Novohrad-Volynskii, Novohrad, 488. [In Ukrainian].
Leontyev, D. V. (2007). Floristic analysis in mycology (in Ukrainian). Osnova, Kharkiv. [In Ukrainian].
Meshkova V., Skrylnik Yu., Bieliavtsev M., Zinchenko O., Borysenko O., & Markina T. (2022). Xylophagous beetles (Coleoptera) in the zones of Gomilshanski lisy National Nature Park with different management regime. Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry, 64(2), 69-82. https://doi.org/10.10.2478/ffp-2022-0007
Mosyakin, S. L., & Fedoronchuk, M. M. (1999). Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. Kyiv, Institute of Botany, 346. [In Ukrainian].
Orlov, O. O., Sirenky, S. P., Yakushenko, D. M., Zhizhin, M. P., Stepanenko, M. A., & Tarasevich, O. V. (2015). Nature Reserve Fund of Zhytomyr region: Handbook. Zhytomyr – Novograd-Volynskyi: Novograd Publishing House, 404. [In Ukrainian].
Osadchuk, K. O., Davydova, I. V., Korbut, M. B., Bondarchuk, V. M., & Babyak, V. V. (2021). Representativeness of natural ecosystems in the nature reserve fund of Zhytomyr region. Technical engineering, 2(88). https://doi.org/10.26642/ten-2021-2(88)-135-147
Schmeller, D. S., Niemelä, J., & Bridgewater, P. (2017). The intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services (IPBES): getting involved. Biodiversity and Conservation, 26(10), 2271-2275. https://doi.org/10.1007/s10531-017-1361-5
Vorobyov, D. V. (1969). Methods of forest typology research. Kyiv, Urozhay, 388. [In Russian].
Vysotskiy, G. N. (1962). Biological, soil and phenological observations and research in Veliko-Anadol. 1901-1902. Selected works. Vol. 1. Moscow, AN SSSR, 159-497. [In Russian].
Zlobin, Yu. A., Sklyar, V. G., & Klimenko, A. A. (2013). Populations of rare plant species: theoretical basis and research methodology. Sumy: Univ. book, 439. [In Ukrainian].
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Андреєва, О. Ю., Марков, Ф. Ф., Іванюк, Т. М., Корма, О. М., & Кірейцева, Г. В. (2022). Різноманіття флори на деяких об’єктах природно-заповідного фонду ДП "Коростенське лісомисливське господарство" Житомирської області. Науковий вісник НЛТУ України, 32(4), 12-17. https://doi.org/10.36930/40320402
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство