Концепція синтезу теорії, методів і засобів інформаційно-діалогової взаємодії компонент інтерактивних розподілених комп'ютерних систем

Ключові слова: концепція діалогових систем, інтерактивні кіберфізичні системи, синтез теорії, діалогові дані, об'єкт управління

Анотація

Досліджено проблему вдосконалення методів і засобів інформаційно-діалогової взаємодії компонент інтерактивних розподілених комп'ютерних систем. Базовою ідеєю вирішення цієї проблеми є запропоноване розроблення функцій, теоретичних положень, методів формування інформаційних даних квазістаціонарних джерел інформації, шляхом узагальнення функцій концепції теорії формування та опрацювання інтерактивних даних, що дає змогу вдосконалити процеси проектування та реалізації моніторингових та діалогових систем. Проаналізовано системні характеристики моніторингових, інтерактивних і діалогових розподілених комп'ютерних систем. Установлені відмінності між об'єктами моніторингу, керування та управління. Класифіковано та описано властивості фізичних, логічних, віртуальних і діалогових даних. Розглянуто базові положення теорій, які дають змогу синтезувати теорію, методологію та техніку побудови інтерактивних розподілених комп'ютерних систем. Досліджено структури процесів синтезу положень теорії інтерактивних систем. Розроблено атрибути та функції концепції синтезу, теорії формування та опрацювання інтерактивних даних. Ефективне застосування розробленої концепції передбачає успішну реалізацію розподілених комп'ютерних систем у промислових галузях та системах захисту об'єктів довкілля. Викладена класифікація компонентів інтерактивних розподілених комп'ютерних систем (ІРКС), яка враховує характеристики об'єктів моніторингу, керування та управління, а також типи фізичних, логічних, віртуальних і діалогових даних, є основою для розроблення та формалізації функцій концепції теорії формування та опрацювання інтерактивних даних. Потужні можливості сучасної мікроелектронної та мікропроцесорної техніки створюють нові можливості реалізувати у реальному часі алгоритмічно складні інформаційні моделі технологічних, інформаційних та віртуальних станів об'єктів управління, забезпечують функції контролю параметрів технологічних об'єктів у режимі реального часу.

Біографія автора

І. Р. Пітух, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

канд. техн. наук, доцент, кафедра спеціалізованих комп'ютерних систем

Посилання

Prokopenko, T. O. (2019). Systems theory and systems analysis: textbook. manual; Ministry of Education and Science of Ukraine, Cherkasy. state technologist University – Cherkasy: ChTTU, 139. [In Ukrainian].
Pitukh, I. R. (2021). Theory and principles of dialogic monitoring of spatially distributed objects. Bulletin of NLTU of Ukraine Volume, 31(1), Lviv, 110–117.
Xue, J. (2018). Integration of CAD/CAAP/CAM. Berlin: de Gruyter, 186.
Votum website. Retrieved from: www.votum.ua
Website of TGI Systems. Retrieved from: https://www.tgesystem. com
Siemens Representative Office Website. Retrieved from: https://www.new.simens.com
Pitukh, I. R., Vozna, N. Ya., & Nikolaychuk, Ya. M. (2019). Pat.134154 Ukraine IPC (2019.01) G06F 17/40 (2006.01), G06F 15/00 G05B 23/02 (2006.01) Method of control of technological process parameters. 201u201809554; application 24.09.2018; publ.10.05.2019, Bull. No. 9.
Wan, J., Yan, H., Suo, H., & Li, F. (2014). Advances in Cyber-Physical Systems Research, KSII Transaction On Internet And Information System, vol. 5, no. 12, 317–319.
Melnyk, A. (2015). Cyber-physical systems: the problems of creation and direcsion of development. Computer System and Networks, Lviv Polytechic National University Publishing, 692, 100–107. [In Ukrainian].
Prikhodko, M. M. (2010). Background environmental monitoring. Monograph. Edited by – Ivano-Frankivsk. Vol., 324 p.
Pitukh, I. R. (2017). Theory and technology of construction of specialized interactive systems. Specialized computer technologies in informatics; under the general editorship of YM Nikolaychuk. Ternopil: "Beskydy", 665–694. [In Ukrainian].
Vozna, N. Ya., Protsyuk, G. Ya., Pitukh, I. R., & Nikolaychuk, Y. M. (2015). Structuring, methods and models of interactive interaction operator – information system of monitoring of objects of oil and gas branch. Exploration and development of oil and gas fields. Ivano-Frankivsk, 2(55), 111–118.
Nikolaychuk, Ya. M. (2010). Theory of information sources. Ternopil: Terno-Graf LLC, 536. [In Ukrainian].
Martin, J. (1981). Design and strategy for distributed data processing, Prentice-Hall.
Palagin, A. V. (2013). Transdisciplinarity problems and the role of informatics. Cybernetics and Systems Analysis. Vol. 49, no. 5, 643–651.
Palagin, O. V., & Boyun, V. P. (2006). The results of forecasting and analytical research on the prospects for the development of telecommunications and information technology. Perspective directions of scientific-technological and innovative development of Ukraine. Center for Research of Scientific and Technical Potential and History of Science named after AHEM. Dobrova NAS of Ukraine. Kyiv, 139–143. [In Ukrainian].
Drozd, A. V. (2003). Basic concepts of functional diagnostics of computing devices for approximate data processing. Electronic modeling. Vol. 25, no. 1, 73–79.
Gorbulin, V. P., Dodonov, O. G, Gorbachik, O. S., & Kuznetsova, M. G. (2008). Distributed computer systems as components of information infrastructures. Registration, storage and processing of data. Vol. 10, no 4, 19–24.
The official website of ABB. Retrieved from: https://www. abb.com; https://www.res.mefair.com; https://www.iotsecurity-news.com
UA-SYSTEMS website. Retrieved from: https://www.ua-systems.com.ua/ekologichnij-monitoring-dovkillya
Centrum VP. Retrieved from: https://www.lh3.googleusercontent.com
Official site of General Electctric. Retrieved from: https://www. general electctric.com
Pitukh, I. R. (2015). Expansion of criteria for interactivity of computerized systems. International scientific and technical journal "Optical-electronic information and energy technologies", 29, 30–34.
Nykolaychuk, Y., Petrashchuk, Y., Slobodian, O., Pitukh, I., Nykolaychuk, L., & Hryha, V. (2020). Structure and functioning of information systems of background monitoring of landscape elements of gorgany nature reserve. Proceeding of the International Conference "Advanced Computer Information Technologies": ACIT2020, 317–322.
Опубліковано
2022-04-28
Як цитувати
Пітух, І. Р. (2022). Концепція синтезу теорії, методів і засобів інформаційно-діалогової взаємодії компонент інтерактивних розподілених комп’ютерних систем. Науковий вісник НЛТУ України, 32(2), 68-75. https://doi.org/10.36930/40320211
Розділ
Інформаційні технології