Теорія та принципи діалогового моніторингу просторово розподілених об'єктів

Ключові слова: технологічний процес; інтерактивна система; інтелектуальний сенсор; інформаційний потік; багаторозрядний суматор; спецпроцесор

Анотація

Проаналізовано сучасні методології реалізації фонового моніторингу стаціонарних та квазістаціонарних об'єктів, просторово розподілених на 2D-території. Систематизовано та класифіковано 17 типів здійснення просторового діалогового моніторингу об'єктів управління. Визначено базові методи реалізації різних класів діалогового моніторингу, обґрунтовано принципи та фундаментальні засади створення теорії інтерактивних моніторингових систем на підставі проблемно орієнтованих характеристичних функціоналів, які математико-алгоритмічно описують методи та функції окремих класів діалогового моніторингу квазістаціонарних об'єктів управління. Подано рекомендації щодо забезпечення теоретичних основ формування реєстрації, цифрового опрацювання та використання побудованого сімейства інформаційних моделей станів "норма", "розвиток аварії" та "аварія" спостережуваних діалогових моніторингових систем. Обґрунтовано переваги застосування кільцево-зіркової архітектури інтерактивно-діалогових систем безпровідного надземного та наземного моніторингу. Розглянуто структури сенсорних моніторингових систем з максимально зв'язаною (систолічною) та лінійно зв'язаною топологіями просторового немобільного розміщення сканувальних сенсорів моніторингових систем. Подано методи та алгоритми моніторингу просторово розподілених об'єктів, в які покладено математичні засади цифрового кодування та опрацювання характеристичних параметрів об'єктів дослідження, такі як динаміка, відхилення від норми порівняно з еталонами на підставі побудованих інформаційних моделей їх станів та розпізнавання їх класів у математико-алгоритмічному середовищі. Розглянуто стратегію реалізації мегапросторового об'єкта моніторингу залежно від конфіденційних характеристик об'єкта. Також обґрунтовано вибір стратегії згідно з координатно-детермінованою, випадковою та ймовірнісною технологіями. Запропоновано підхід технічної реалізації спеціалізованих пристроїв, які забезпечують збирання, перетворення та опрацювання інформаційних даних.

Біографія автора

І. Р. Пітух, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

канд. техн. наук, доцент, кафедра спеціалізованих комп'ютерних систем

Посилання

Melnyk, A. (2015). Cyber-physical systems: the problems of creation and direcsion of development. Computer System and Networks, 692, 100–107.

Melnyk, A. O., & Melnyk, V. A. (2013). Personalni superkompiutery: arkhitektura, proektuvannia, zastosuvannia: monohrafiia. Lviv: Vyd-vo Lviv. politekhniky, 516 p. [In Ukrainian].

Pat. 134154 Ukraina MPK (2019.01) G06F 17/40 (2006.01), G06F 15/00 G05B 23/02 (2006.01). Sposib kontroliu parametriv tekhnolohichnoho protsesu. Pitukh, I. R., Vozna, N. Ya., Nykolaichuk, Ya. M., & Nykolaichuk, L. M. № u201809554; zaiavl. 24.09.2018; opubl. 10.05.2019, Biul. № 9/2019. [In Ukrainian].

Petrashchuk, Ya. V., Nykolaichuk, L. M., Slobodian, O. M., Holynskyi, Ya. I., Hrynchyshyn, T. M., Nykolaichuk, Ya. M., Pitukh, I. R., & Hryha, V. M. (2020). Status ta informatsiini problemy fonovoho monitorynhu ekosystemy pryrodnoho zapovidnyka "Horhany". Informatsiini problemy kompiuternykh system, yurysprudentsii, enerhetyky, modeliuvannia ta upravlinnia. Zb. materialiv problemno-naukovoi mizhhaluzevoi konferentsii (ICSM-2020), (pp. 95–106), Nadvirna. [In Ukrainian].

Pitukh, I. R., & Nykolaichuka, Ya. M. (Ed.). (2017). Teoriia ta tekhnolohiia pobudovy spetsializovanykh interaktyvnykh system. Spetsializovani kompiuterni tekhnolohii v informatytsi/ za zahalnoiu, (pp. 665–694). Ternopil: Publishing "Beskydy". [In Ukrainian].

Pitukh, I. R., Protsiuk, H. Ya., & Protsiuk, V. R. (2019). Alhorytmy opratsiuvannia monitorynhovykh danykh u dialohovykh systemakh. Matematychne ta kompiuterne modeliuvannia: Tekhnichni nauky: zb. naukovykh prats, 19, 101–107. [In Ukrainian].

Prykhodko, M. M. (Ed.). (2010). Fonovyi monitorynh navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha: monohrafiia. Ivano-Frankivsk: Publishing "Foliant", 324 p. [In Ukrainian].

UA.Region.Info. (2020). Silske hospodarstvo. Retrieved from: https://www.ua-region.com.ua. [In Ukrainian].

UA-Systemy. (2020). Ekolohichnyi monitorynh pryrodnoho dovkillia. Retrieved from: https://www.ua-systems.com.ua/ekologichnij-monitoring-dovkillya. [In Ukrainian].

Опубліковано
2021-02-04
Як цитувати
Пітух, І. Р. (2021). Теорія та принципи діалогового моніторингу просторово розподілених об’єктів. Науковий вісник НЛТУ України, 31(1), 110-116. https://doi.org/10.36930/40310119
Розділ
Інформаційні технології