Динаміка насаджень інтродукованої ялини європейської (Picea Abies (L.) H. Karst.) у природному заповіднику "Медобори"

Ключові слова: деревостан, інтродуценти, таксаційна характеристика, типи лісу, природне поновлення, проективне вкриття

Анотація

У природному заповіднику "Медобори" деревостани з участю ялини європейської ростуть на площі 76,6 га (0,9 % від вкритих лісовою рослинністю земель). Ці насадження створені до 1990 року. Для кожного класу віку похідних ялинників наведено середньозважені таксаційні показники: вік, діаметр, висота, відносна повнота, клас бонітету, запас. Ялинники в умовах природного заповідника ростуть за першим класом бонітету, однак для них характерні низькі повноти, особливо в старшому віці, що, відповідно, впливає на їх запас. Низька повнота ялинників є наслідком ураження дерев кореневою губкою та опеньком осіннім. Проаналізовано динаміку основних таксаційних показників ялинників на восьми пробних площах. Це високопродуктивні деревостани, першого і вище першого класів бонітету, високоповнотні, зі значними запасами (338-462 м3/га), тільки деревостан (віком 31 рік) на пробній площі Л-15 за повноти 0,6 має запас 187 м3/га. Показано динаміку всихання і відпаду дерев ялини на пробних площах внаслідок впливу несприятливих погодних умов. Натомість формуються деревостани за типом корінних з аборигенних порід: дуба звичайного (введений штучно), граба звичайного, клена явора, в'яза шорсткого тощо. На двох ділянках утворилися похідні деревостани з переважанням осики, що створює передумови для подальшого розвитку тіньовитривалих порід. На одній пробній площі сформувалося 66-річне насадження з інтродукованим дубом червоним. Природне поновлення наявне на всіх досліджуваних ділянках. Найчисельніше відновлюються клен гостролистий, клен явір, в'яз шорсткий. Самосів та підріст листяних порід наявний у ялинниках усіх вікових груп від початку спостережень. Подано флористичний список рослин та проаналізовано зміни у трав'яному вкритті на пробних площах. Математичному аналізу підлягали компоненти: вік, діаметр, висота, повнота, запас деревостану. За розрахунковим значенням стандартного відхилення та коефіцієнта варіації усі показники мають широкий діапазон розсіювання у досліджених сукупностях.

Біографії авторів

У. О. Бачинська, Природний заповідник "Медобори", смт Гримайлів

наук. співробітник

Г. І. Баранчук, Природний заповідник "Медобори", смт Гримайлів

наук. співробітник

О. Б. Ходинь, Природний заповідник "Медобори", смт Гримайлів

т.в.о. директора

Посилання

Bondarenko, V. D., Kramarets, V. O., & Muzyka, M. Ja. (2006). Introducents in the reserve: the problem and possible ways to solve it. Gorgan Biodiversity Conservation and Reproduction. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference Dedicated to the 10th Anniversary of the Gorgany Nature Reserve, 16–20. [In Ukrainian].

Bondarenko, V. D., Krynytskyi, H. T., Kramarets, V. O., et al. (2006). Strategy and tactics of nature protection activities of the forest reserve (on the example of the nature reserve "Medobory"). Lviv: Spolom. [In Ukrainian].

Brodovich, T. M., & Brodovich, M. M. (1979). Trees and shrubs of the western URSR. Lvov: "Vyshcha shkola". [In Russian].

Buhalska, I. I., & Baranchuk, H. I. (2016). Climatic features of the territory of the nature reserve "Medobory". Dynamics of biological and landscape diversity of protected areas. Proceedings of the international scientific-practical conference. Kamyanets-Podilskyy: Ruta, 216–220. [In Ukrainian].

Didukh, Ya. P. (Ed.). (2009). The Red Book of Ukraine. Flora. Kyiv: Hlobalkonsaltynh. [In Ukrainian].

Forest management trial areas. (1983). Bookmark method. OST 56-69-83 from 01.01.1984. Moscow. [In Russian].

Horshenyn, N. M., & Shvydenko, A. Y. (1977). Forestry. Lviv: "Vyshcha shkola". [In Ukrainian].

Kramarets, V. A., & Kryshtalovich, M. V. (1998). Derived stands with the participation of conifers in the Medobory reserve and the possibility of their demute. The state of natural complexes of the Crimean natural reserve and other protected areas of Ukraine, their study and protection: Materials of the scientific-practical conference dedicated to the 75th anniversary of the Crimean natural reserve, 56–58. [In Russian].

Kramarets, V., & Matsiakh, I. (2018). The role of biotic factors in spruce decline in the Ukrainian Carpathians. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 17, 121–132. https://doi.org/10.15421/411827

Kramarets, V., Matsyakh, I., Korol, M., Muzyka, M., Yasinovskyi, I., & Vytseha, R. (2020). Forest stands of the nature reserve "Medobory" in the conditions of the protected regime. Nature of Podillya: study, conservation problems. Proceedings of the scientific-practical conference dedicated to the 30th anniversary of the Medobory Nature Reserve, 185–197. [In Ukrainian].

Kramarets, V., Popovich, M., & Bojko, O. (2019). Influence of Ecological and Biological Features of Tree Species on successions in the Forests Succession in of the Ukrainian Carpathians Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 18, 11–20. https://doi.org/10.15421/411901

Marketability. (1969). Tables of growth and marketability of tree plantations of Ukraine. Kyiv: Urozhay. [In Ukrainian].

Materials. (1987). Regulatory and reference materials for forest taxation of Ukraine and Moldova. Kyiv: Urozhay. [In Russian].

Maurer, V. M., & Yarema, S. I. (2014). Causes and features of drying of spruce trees of NPP "Synevir" and ways to increase their biological stability. Ukrainian Journal of Forest and Wood Science, 198, 144–149. [In Ukrainian].

Muzyka, M. Ya. (2006). Introducers in the forests of the nature reserve, the problem and directions of its solution. Forestry of Ukraine in the context of world trends in forestry development". Proceedings of the International scientific-practical conference dedicated to the 150th anniversary of the origins of the Department of Forestry NLTU Ukraine, 283–285. [In Ukrainian].

Oliinyk, V. S., & Zeinalian, A. M. (2020). Altitude features of spruce decline on the north-eastern megaslope of Ukrainian Carpathians. Foresty and Forest Melioration, 136, 19–24. https://doi.org/10.33220/1026-3365.136.2020.19

Parpan, V. I., Shparyk, Yu. S., Slobodyan, P. Ya., Parpan, T. V., et. al. (2014). Forest management peculiarities in secondary norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) stands of the Ukrainian Carpathians. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 12, 20–29. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nplanu_2014_12_4

Serebryakova, T. I. (Ed.). (1976). Plant cenopopulations (basic concepts and structure). Moscow: Nauka. [In Russian].

Taxation. (1993). Assortment tables for taxation of young and middle-aged tree stands. Kyiv: USKHA. [In Russian].

Tsaryk, L. P., & Tsaryk, P. L. (2016). Environmental impact of mass land drainage on the territory of Ukraine, Ternopil. Vìsnik Kamanec-Podilskogo nacionalnogo universitetu imeni Ivana Ogienka. Seria Ekologia, 1, 257–266. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpnueko_2016_1_29

Tsyliuryk, A. V., & Shevchenko, S. V. (2008). Forest phytopathology. Kyiv, KVIC. [In Ukrainian].

Ustkyi, I. M. (2011). Dynamics of condition of forest stands of the main forest forming tree species in Ukraine in 1990–2006. Scientific and production edition "Forestry journal", 1, 32–35. [In Ukrainian].

Vinichenko. (2013). Forest taxation guide. Kyiv: Vinichenko. [In Ukrainian].

Опубліковано
2021-11-25
Як цитувати
Бачинська, У. О., Баранчук, Г. І., & Ходинь, О. Б. (2021). Динаміка насаджень інтродукованої ялини європейської (Picea Abies (L.) H. Karst.) у природному заповіднику "Медобори". Науковий вісник НЛТУ України, 31(5), 22-28. https://doi.org/10.36930/40310503
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство