Аналітичне визначення коефіцієнта форми зубця пило

Ключові слова: пилка, зубчастий вінець, профіль зубчастого вінця, площа міжзубцевої западини

Анотація

Встановлено, що рекомендовані в літературі величини коефіцієнта форми зубця пилок не дають змоги точно визначати коефіцієнт напруженості западини та швидкість подавання деревини, оскільки мають широкий діапазон значень. Показано, що для обчислення дійсних величин коефіцієнта форми зубця пилок за відомого кроку зубців необхідно знати площі западин, тому що неточності визначення цих площ на підставі рекомендованих у літературних джерелах величин коефіцієнта форми зубця пилок є істотними. Це підтверджено визначенням дійсних площ міжзубцевих западин за відбитками зубчастих вінців пилок. Використовуючи методи аналітичної геометрії у роботі отримано аналітичні залежності для визначення площ міжзубцевих западин та коефіцієнта форми зубця пилок, профілі зубчастих вінців яких відповідають міжнародному стандарту. На підставі геометрії зубчастого вінця пилки профілю NV із закругленою западиною та прямою задньою поверхнею розроблено формули для визначення площ міжзубцевих западин та коефіцієнтів форми зубця пилок із зубчастими вінцями профілів NU, KV, KU, PV, PU. В аналітичних залежностях враховано такі параметри зубчастого вінця: крок зубців; кутові параметри зубців (головний передній кут, головний кут загострення, головний задній кут); радіус закруглення міжзубцевої западини. Для зубчастого вінця пилки профілю KV у формулах для визначення площі міжзубцевої западини та коефіцієнта форми зубця пилок враховано зменшення площі міжзубцевої западини порівняно з площею профілю NV унаслідок наявності трикутного виступу. Для пилки із зубцями профілю PV прийнято припущення, що радіус закруглення задньої поверхні дорівнює подвоєному крокові зубця. Зменшення площі міжзубцевої западини зубчастого вінця профілю PV порівняно з профілем NV враховано наявністю кругового сектора. Для зубчастих вінців пилок профілів NU, KU, PU збільшення площ міжзубцевих западин порівняно з площами міжзубцевих западин профілів NV, KV, PV враховано додаванням площі прямокутника, яка дорівнює добутку довжини дна западини на висоту зубця. Залежності для визначення коефіцієнта форми зубця пилок із зубчастими вінцями профілів NV, NU, KV, KU, PV, PU отримано як відношення площ міжзубцевих западин до квадрата кроку зубців. Показано, що отримані аналітичні залежності дають змогу достатньо точно визначати площі міжзубцевих западин та коефіцієнт форми зубця пилок.

Біографії авторів

І. Т. Ребезнюк, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

д-р техн. наук, професор, директор Інституту інженерної механіки, автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

Л. Ф. Дзюба, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

д-р техн. наук, доцент, кафедра прикладної математики і механіки

Х. І. Ліщинська, Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів

канд. техн. наук, доцент, кафедра інженерної механіки (озброєння та техніки інженерних військ)

К. Я. Лазарчук, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

аспірант, кафедра деревообробного обладнання та інструментів

С. А. Саловський, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

аспірант, кафедра деревообробного обладнання та інструментів

Посилання

Blokhin, A. V., & Kiselev, S. V. (2011). Statistical analysis of the results of the study of residual stresses on the fatigue characteristics of band saws for sawing wood. Timber and woodworking industry: proceedings of BSTU, 2, 295–297. [In Belarus].

Kirik, M. D. (Ed.), (2006). Mechanical treatment of wood and wood materials. Textbook [for students of higher educational institutions]. Lviv: Kolʹorove nebo. [In Ukrainian].

Lukash, V. T., & Grinevich, S. A. (2011). Influence of a profile of the teeth of circular saw blades with carbide plates on the technological resistance and power consumption when processing laminated particle boards (LDSP). Timber and woodworking industry: proceedings of BSTU, 2, 256–262. [In Belarus].

Rebeznyuk, I. T. (Ed.), (2005). Preparation of narrow band saws to work. Monograph. Lʹviv: Kolʹorove nebo. [In Ukrainian].

Shostak, V. V., Puna, V. V., & Atsberpher, Y. L. (2008). Feed rate in the case of filling the interdental depths of the saw with sawdust, for horizontal band saws. Forestry, forestry, paper and woodworking industry: interdepartmental scientific and technical magazine, 34, 159–163. [In Ukrainian].

Standard ISO 7294–1983. (1983). Saw teeth for woodworking saws – Profile shape – Terminology and designation. Retrieved from: https://www.iso.org/ru/standard/13953.html

Sysala, T., Stuchlik, K., & Neuman, P. (2019). System for Automatic Inspection of Bandsaw Blades. Wseas Transactions on Environment and Development, 15, 500–509.

Taras, V. I., Pylypchuk, M. I., Salovsky, S. A., & Lisak, A. V. (2018). Substantiation of designing parameters of the round saw with combined crown gear. Scientific Bulletin of UNFU, 28(10), 101–107. https://doi.org/10.15421/40281021

Thunell, B. (1970). Stability of the BandSowBlade. Holzols Roh-undwerk stoff, 9, 343–348.

Опубліковано
2021-09-09
Як цитувати
Ребезнюк, І. Т., Дзюба, Л. Ф., Ліщинська, Х. І., Лазарчук, К. Я., & Саловський, С. А. (2021). Аналітичне визначення коефіцієнта форми зубця пило. Науковий вісник НЛТУ України, 31(4), 114-119. https://doi.org/10.36930/40310419
Розділ
Технологія та устаткування