Регіональна структура заготівлі та споживання деревини в Україні

  • А. С. Торосов Український ордена "Знак пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків https://orcid.org/0000-0001-7694-6773
  • І. М. Жежкун Український ордена "Знак пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків https://orcid.org/0000-0001-5314-7557
Ключові слова: ринок деревини, круглі лісоматеріали, групи виробів з деревини, економічна оцінка, статистичні показники, обсяги випуску продукції

Анотація

Оцінено на регіональній основі виробництво та споживання деревини і виробів з неї. Дослідження регіональної структури виробництва та споживання деревини потребує збирання, групування й узагальнення значних обсягів інформації. Тому актуальними є питання застосування сучасного різнопланового методичного інструментарію. При цьому з'ясовано складнощі законодавчо-методичного характеру, що перешкоджають проведенню детального аналізу ринку деревини. Встановлено, що вивчення ринку деревини ускладнюється, зокрема, через відсутність достатнього обсягу матеріалів у відкритому доступі для здійснення аналізу його сучасного стану. Під час економічних досліджень науковці пропонують такі методичні підходи до вивчення ринку деревини: експертний, на базі життєвого циклу лісопродукції, статистичний та моделювання. У дослідженні застосовано статистичний метод. Проведено розрахунки для 6-ти товарних груп круглого лісу та виробів з деревини (І – круглі лісоматеріали; ІІ – деревне вугілля, тріска, стружка та деревні відходи, деревні пелети та інші агломерати; ІІІ – пиломатеріали та шпон; IV – листові деревні матеріали; V – маса з деревини та рекуперірований папір; VI – папір та картон) за статистичними даними міжнародної класифікації FAO. Наведено показники виробництва зазначених товарних груп продукції з деревини по областях України в розрізі природних зон за статистичними показниками Державної служби статистики України (2019 р.). Визначено регіональну структуру виробництва та споживання деревини. З'ясовано, що виробничі потужності деревооброблення переважно зосереджені у лісозабезпечених областях Полісся, Карпат та Лісостепу, а окремі виробництва розміщені і в Степовій природній зоні, зокрема, у великих обласних центрах країни. Результати здійсненого аналізу дадуть змогу отримати потрібну інформацію щодо наявних обсягів, якісної характеристики деревного ресурсу, напрямів його реалізації та споживання як усередині країни, так і можливості експортування певних видів та обсягів деревної продукції. Оцінювання сучасного стану виробництва та споживання деревини є необхідною передумовою для прогнозування ринку деревини в країні.

Біографії авторів

А. С. Торосов, Український ордена "Знак пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків

канд. екон. наук, ст. наук. співробітник, завідувач лабораторії економіки

І. М. Жежкун, Український ордена "Знак пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків

канд. екон. наук, ст. наук. співробітник, лабораторія економіки

Посилання

Ajani, J. (2011). The global wood market, wood resource productivity and trends: an examination with special attention to China. Environmental Conservation, Vol. 1, 53–63. https://doi.org/ 10.1017/S0376892910000895

Cherchyk, L., & Behun, L. (2018). Statistical investigation of wood exports in Ukraine. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky, No. 3, 102–109. https://doi.org/10.29038/2411-4014-2018-03-102-109

Ezhegodnik lesnoj produkcii FAO 2018. (2018). Retrieved from: http://www.fao.org/3/cb0513m/CB0513M.pdf

Goncharuk, O., Zablotsky, A., & Georgian, I. (2017). Green book. Timber market regulation. FORBIZ, 111 p. Retrieved from: https://regulation.blob.core.windows.net/reg-blob/Green%20Book%20-%20Wood.pdf

Kuuluvainen, J., Korhonen, J., Wang, L., & Toppinen, A. (2021). Wood market cartel in Finland 1997–2004: Analyzing price effects using the indicator approach. Forest Policy and Economics. Vol. 124, 123–129. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102380

Kuzmenko, Ye. (2021). How the timber market will react to the lifting of the moratorium. Retrieved from: https://eba.com.ua/yak-rynok-derevyny-vidreaguye-na-skasuvannya-moratoriyu/

Larocque, G., Mailly, D., & Gaudreault, M. (2009). Forest modelling in Quebec: Context, challenges and perspectives. The Forestry Chronicle, Vol. 5, 702–705. https://doi.org/10.5558/ tfc85702-5

Maarit, A., & Kallio, I. (2020). Wood-based textile fiber market as part of the global forest-based bioeconomy. Forest Policy and Economics, Vol. 123, 87–91. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102364

Purwestri, R., Hájek, M., Šodková, M., & Jarský, V. (2020). How are Wood and Non-wood forest products Utilized in the Czech Republic? A Preliminary Assessment of a Nationwide Survey on the Bioeconomy. Sustainability, Vol. 2, 566 p. https://doi.org/10.3390/su12020566

Rule, L., & OLaughlin, J. (1989). Expert Opinions on the Future Production of Five Manufactured Wood Products in the Pacific Northwest. Western Journal of Applied Forestry, 4(3), 92–98. https://doi.org/10.1093/wjaf/4.3.92

Sahoo, K., Bergman, R., Alanya-Rosenbaum, S., Gu, H., & Liang, S. (2019). Life Cycle Assessment of Forest-Based Products: A Review. Sustainability, Vol. 17, 4722 p. https://doi.org/ 10.3390/su11174722

Udali, A., Andrighetto, N., Grigolato, St., & Paola Gatto, P. (2021). Economic Impacts of Forest Storms – Taking Stock of After-Vaia Situation of Local Roundwood Markets in Northeastern Italy. Forests, Vol. 4, 414 p. https://doi.org/10.3390/f12040414

Vyrobnytstvo promyslovoi produktsii za vydamy po rehionakh za 2019. (2019). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/

Zahotivlia derevyny po rehionakh (2000-2020). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/

Zakon Ukrainy. (2014). Zakon Ukrainy "Pro derzhavnu statystyku" VVR, No. 4, 816 p. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2614-12#Text

Zastocki, D., Oktaba, J., & Lachowicz, H. (2021). Changes in the Market of Precious Wood: A Case Study of Submission System in Poland. Forests, Vol. 4, 421 p. https://doi.org/10.3390/f12040421

Опубліковано
2021-09-09
Як цитувати
Торосов, А. С., & Жежкун, І. М. (2021). Регіональна структура заготівлі та споживання деревини в Україні. Науковий вісник НЛТУ України, 31(4), 93-97. https://doi.org/10.36930/40310415