Лісоресурсні рентні платежі в Україні за умов значного коливання цін на продукцію необробленої деревини

  • І. М. Жежкун Український ордена "Знак пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків
Ключові слова: постійні лісокористувачі; спеціальне лісокористування; оподаткування; обсяги заготівлі та реалізації деревини; сільські територіальні громади; бюджетні видатки

Анотація

Розглянуто теоретичні і законодавчі аспекти та практичні наслідки для лісогосподарської галузі та сільських територіальних громад в Україні від вилучення рентних платежів за спеціальне використання лісових ресурсів (деревини). Доведено недосконалість сучасного механізму визначення обсягів рентних платежів за заготівлю деревини за недостатнього економічного обґрунтування рівня їх ставок при періодичному директивному підвищенню та неузгодженості у короткотерміновій перспективі (у межах року) з динамікою цін на продукцію необробленої деревини та витрат постійних лісокористувачів на рубання та відновлення деревного ресурсу. З'ясовано, що особливо значні негативні наслідки для фінансово-економічного стану підприємств лісогосподарської та деревообробної галузей країни через надмірне рентне оподаткування спостерігаються в умовах раптового стрімкого падіння цін на продукцію необробленої деревини (2013 та 2019 рр.). Виявлено наявність в Україні, як і в інших європейських країнах, нерегулярних та циклічних коливань цін на продукцію необробленої деревини. Оцінено вплив на посилення кризового фінансово-економічного стану постійних лісокористувачів багаторесурсної Поліської частини України стрімкого підвищення за останні (2018-2019) роки податкового навантаження (ставок рентних платежів за спеціальне використання лісових ресурсів (на 16,8 та 50,0 %), введення з середини 2018 р. податку на лісові землі) при істотному скороченні попиту та цін реалізації продукції круглого лісу (за півроку у 2019 р. на 6-59 %). Визначено, що частка рентних платежів за спеціальне використання лісових ресурсів, починаючи з 2016 р., в 1,2-2,4 раза перевищувала витрати державного бюджету на ведення лісового та мисливського господарства, що зумовлює фіскальний, а не стимулятивний характер оподаткування галузі. Запропоновано вдосконалений механізм нарахування рентних платежів за заготівлю деревини через визначення еквівалентного (справедливого) їх розміру як важливої складової фінансово-економічного механізму лісогосподарювання в умовах децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування. Рекомендовані зміни впроваджують ринковий механізм розрахунку рентних платежів за заготівлю деревини, які узгоджують обсяг рентних зобов'язань лісокористувачів з динамікою квартальних аукціонних цін на продукцію необробленої деревини.

Біографія автора

І. М. Жежкун, Український ордена "Знак пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків

канд. екон. наук, ст. наук. співробітник

Посилання

Aukcionni ciny. Derzhavne agentstvo lisovyx resursiv Ukrayiny. Oficijnyj veb-sajt DP "Lisogospodarskyj Innovacijno-Analitychnyj centr". Retrieved from: https://www.ukrforest.com/austat. (Date of appeal: 11.12.2019). [In Ukrainian].

Banaś, J., & Kożuch, A. (2019). The Application of Time Series Decomposition for the Identification and Analysis of Fluctuations in Timber Supply and Price: A Case Study from Poland. Forests, 10(11), 990. https://doi.org/10.3390/f10110990

DSTU EN 1316-1:2005. (2007). Lisomaterialy krughli lystjani. Klasyfikacija za jakistju. (Part 1: Dub i buk) (EN 1316-1:1997, IDT), from 02 September 2005. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrajiny, 6 p. [In Ukrainian].

DSTU ENV 1927-2:2005. (2007). Lisomaterialy krughli khvojni. Klasyfikacija za jakistju. (Part 2: Sosna) (ENV 1927-2:1998, IDT), from 02 September 2005. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrajiny, 4 p. [In Ukrainian].

Dzyubenko, O. M. (2017). Fiscal tools for collection of forest resource rent in the system of investment and innovative support for the reforestation of forest ecosystems. Agrosvit, 23, 8–17. Retrieved from: https://www.agrosvit.info/pdf/23_2017.pdf (Date of appeal: 17.11.2019). [In Ukrainian].

GOST 9462-88. (1991). Lesomaterialy kruglye listvennyh porod. Tehnicheskie usloviya. Moscow: Izdatelstvo standartov, 14 p. [In Russian].

GOST 9463-88. (1991). Lesomaterialy kruglye hvojnyh porod. Tehnicheskie usloviya. Moscow: Izdatelstvo standartov, 14 p. [In Russian].

Henry, W. Kinnucan. (2016). Timber price dynamics after a natural disaster: Hurricane Hugo revisited. Journal of Forest Economics, 25(1), 115–129. https://doi.org/10.1016/j.jfe.2016.09.002

Lisovyy kodeks (2006). Lisovyy kodeks Ukrayiny vid 20.10.2019 r. Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny vid 21.01.1994 r., № 3853-KhII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12. (Date of appeal: 17.12.2019). [In Ukrainian].

Lysychko, A. M. (2018). Development of economic analysis method of rent relations in forestry. (Ser. Economics). The Journal of Zhytomyr State Technological University, 1(83), 15–18. https://doi.org/10.26642/jen-2018-1(83)-15-18

Marchuk, Yu. (2018). Equivalent withdrawal of forest resource as an important component of the financial and economic mechanism of Forestry in the context of decentralization. Agrosvit, 22, 47–54. https://doi.org/10.32702/2306-6792.2018.22.47

Nakaz DARLU (2018). Pro zakhody z vprovadzhennja nacionaljnykh, gharmonizovanykh z jevropejsjkymy, standartiv vid 30.10.2018 r., № 910. [In Ukrainian].

Podatkovyi kodeks (2011). Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 22.05.2019 r. Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, № 2628-VIII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. (Date of appeal: 17.12.2019). [In Ukrainian].

Selinnyi, M., & Korma, O. (2019). Forestry of Ukraine: Current State and Trospects for Development. Modern Economics, 1(17), 211–217. https://doi.org/10.31521/modecon.v17(2019)-34

Sherstyukova, K. Yu. (2017). Redistribution of natural resource rent in the national economy: dysertaciya. [Qualification scientific work on the rights of manuscripts]. Krivoy Rog, Kyiv, 322 p. Retrieved from: https://ipk.edu.ua/science/special_vr/Disertacia _Sherstukova.pdf. (Date of appeal: 25.11.2019). [In Ukrainian].

Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny za 2012 rik. (2013). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. Kyiv, 552 p. Retrieved from: https://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_zor_zb.htm (Date of appeal: 10.12.2019). [In Ukrainian].

Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny za 2017 rik. (2018). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. Kyiv, 541 p. Retrieved from: https://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/11/zb_seu2017_u.pdf (Date of appeal: 10.12.2019). [In Ukrainian].

Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny za 2018 rik. (2019). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. Zhytomyr: TOV "Buk-Druk", 482 p. Retrieved from: https://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/11/zb_yearbook_2018.pdf (Date of appeal: 10.12.2019). [In Ukrainian].

Stavky rentnoyi platy za spetsialne vykorystannya lisovykh resursiv stanom na 01.01.2019 r. Podatkoviy kodeks Ukrayiny, P. 256.3. Retrieved from: https://services.dtkt.ua/catalogues/tax_rates/40 (Date of appeal: 19.12.2019). [In Ukrainian].

Zakon Ukrainy (2018). Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo stymuliuvannia utvorennia ta diialnosti simeinykh fermerskykh hospodarstv vid 10.07.2018 r. № 2497-VIII. Retrieved from: https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T182497.html. [In Ukrainian].

Zhezhkun, I. M. (2019). Dual taxation of forest lands in Ukraine and its consequences for forestry and woodworking indastry. Scientific Bulletin of UNFU, 29(8), 97–101. https://doi.org/10.36930/40290817

Zvity pro vykonannya Derzhavnoho byudzhetu Ukrayiny. (2007). Retrieved from: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richniy-zvit-6

Zvity pro vykonannya Derzhavnoho byudzhetu Ukrayiny. (2008). Retrieved from: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richna-zvitnist-11

Zvity pro vykonannya Derzhavnoho byudzhetu Ukrayiny. (2008). Retrieved from: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richniy-zvit-5

Zvity pro vykonannya Derzhavnoho byudzhetu Ukrayiny. (2009). Retrieved from: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richniy-zvit-4

Zvity pro vykonannya Derzhavnoho byudzhetu Ukrayiny. (2010). Retrieved from: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richniy-zvit-3

Zvity pro vykonannya Derzhavnoho byudzhetu Ukrayiny. (2011). Retrieved from: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richniy-zvit-2

Zvity pro vykonannya Derzhavnoho byudzhetu Ukrayiny. (2012). Retrieved from: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richniy-zvit

Zvity pro vykonannya Derzhavnoho byudzhetu Ukrayiny. (2013). Retrieved from: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richniy-zvit-stanom-na-01012014

Zvity pro vykonannya Derzhavnoho byudzhetu Ukrayiny. (2014). Retrieved from: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richniy-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-na-01012015-roku

Zvity pro vykonannya Derzhavnoho byudzhetu Ukrayiny. (2015). Retrieved from: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richniy-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukraini-za-2015-rik

Zvity pro vykonannya Derzhavnoho byudzhetu Ukrayiny. (2016). Retrieved from: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richniy-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukraini-za-2016-rik

Zvity pro vykonannya Derzhavnoho byudzhetu Ukrayiny. (2017). Retrieved from: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richniy-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukraini-za-2017-rik

Zvity pro vykonannya Derzhavnoho byudzhetu Ukrayiny. (2018). Retrieved from: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richnij-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukrayini-za-2018-rik

Zvity pro vykonannya Derzhavnoho byudzhetu Ukrayiny. (2019). 9 mis 2019 roku. Retrieved from: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/kvartalnij-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukrayini-za-devyat-misyaciv-2019-roku (Date of appeal: 12.12.2019). [In Ukrainian].

Zvity pro vykonannya Derzhavnoho byudzhetu Ukrayiny. (2019). Richnyy zvit. Vydatky za funktsionalnoyu klasyfikatsiyeyu vydatkiv ta kredytuvannya byudzhetu. Retrieved from: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richniy-zvit

Zvity pro vykonannya Derzhavnoho byudzhetu Ukrayiny. (2019). Richnyy zvit. Dokhody. Retrieved from: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richniy-zvit

Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Жежкун, І. М. (2020). Лісоресурсні рентні платежі в Україні за умов значного коливання цін на продукцію необробленої деревини. Науковий вісник НЛТУ України, 30(1), 88-93. https://doi.org/10.36930/40300115