Аналіз фізичних чинників впливу аеропортів на фауну

Ключові слова: фрагментація ареалів, світлове забруднення, поведінка тварин, електромагнітні поля, вібрація

Анотація

Досліджено вплив аеропортів на тварин, ареали яких перетинаються зі спорудами та інфраструктурою аеропорту. Здійснено диференціальний аналіз фізичних чинників у зоні впливу аеропорту та оцінено негативні тенденції для тварин, що потрапляють під цей вплив. Проаналізувавши наявні дослідження з оцінювання впливу аеропортів на довкілля, встановлено, що питанням впливу цих об'єктів на диких тварин приділено мало уваги, а більше зосереджено насамперед на убезпеченні польотів, тобто засобах відлякування тварин, які також стають джерелами негативних впливів на живі організми. Під час виконання дослідження фізичні чинники поділено на дві групи – фізичні об'єкти та фізичні поля. Для оцінювання інтенсивності відповідних типів забруднення використано спеціальне обладнання у поєднанні з якісним аналізом. Показано, що будівлі та споруди аеропорту, а також під'їзна інфраструктура створюють яскраво виражені бар'єрний та крайовий ефекти, а також передбачають структурні перетворення рельєфу та фітоценозів ще на етапі будівництва і надалі під час експлуатації аеропорту інтенсивність впливів підвищується через нарощування обсягів перевезень та розбудову відповідної інфраструктури. Отже, продемонстровано, що аеропорти виступають істотними причинами знищення ареалів тварин. Основними неврахованими формами фізичних полів, що здійснюють вплив на диких тварин з території аеропорту, є світлове та електромагнітне забруднення, а також вібрації. Встановлено, що рівень кожного з досліджених типів забруднення є різним за інтенсивністю, але, як свідчать спеціалізовані дослідження, чутливість лабораторних тварин до цих факторів досить висока і може призводити до низки негативних наслідків. Зазначено, що додатковий негативний вплив на диких тварин можуть мати деякі природоохоронні засоби, зокрема шумові бар'єри, які посилюють фрагментацію ареалів. Виявлено, що найнебезпечнішого рівня досягає світлове забруднення. Відзначено нагальну потребу дослідити взаємодію між аеропортом та дикою природою, щоб зменшити інтенсивність негативних наслідків. Сформульовано перелік потенційних шкідливих наслідків для дикої природи, але наголошено на необхідності перевіряти ці прогнози шляхом польових досліджень у зонах впливу аеропортів.

Біографії авторів

M. M. Радомська, Національний авіаційний університет, м. Київ

канд. техн. наук, доцент, кафедра екології

I. В. Горобцов, Національний авіаційний університет, м. Київ

аспірант, кафедра екології

Л. M. Черняк, Національний авіаційний університет, м. Київ

канд. техн. наук, доцент, кафедра екології

O. M. Tихенко, Національний авіаційний університет, м. Київ

канд. техн. наук, доцент, кафедра екології

Посилання

Abeyesinghe, S. M., Wathes, C. M., Nicol, C. J, & Randall, J. M. (2001). The aversion of broiler chickens to concurrent vibrational and thermal stressors. Applied Animal Behaviour Science, 73, 199 215. https://doi.org/10.1016/S0168-1591(01)00142-3

Balmori, A. (2009). Electromagnetic pollution from phone masts. Effects on wildlife. Pathophysiology, 16(2-3), 191-199. https://doi.org/10.1016/j.pathophys.2009.01.007

Bennie, J., Davies, J. W., Cruse, D., & Gastonhttps, K. J. (2016). Ecological effects of artificial light at night on wild plants. Journal of Ecology, 104, 611-620. https://doi.org/10.1111/1365-2745.12551

Damarad, T., & Bekker, G. J. (2003). COST 341 – Habitat Fragmentation due to Transportation Infrastructure. Luxembourg: Office for official publications of the European Communities.

Dong-Soo, K., & Jin-Sun, L. (1999). Propagation and attenuation characteristics of various ground vibrations. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 19, 115 126. https://doi.org/10.1016/S0267-7261(00)00002-6

Forman, R. T. T. (2003). Road ecology: science and solutions. Washington: Island Press.

Hill, P. S. M. (2001).Vibration and animal communication: a review. Integr Comp Biol, 41, 1135 1142. https://doi.org/10.1093/icb/41.5.1135

McKelvey, T., Abrahamsson, T., & Ljung, L. (1996). Vibration data analysis for a commercial aircraft: Multivariable vibration data from an aircraft is analyzed using modern system identification tools. Automatica, 32(12), 1689-1700. https://doi.org/10.1016/S0005-1098(96)80005-7

Norton, J. N., Kinard, W. L., & Reynolds, R. P. (2011). Comparative Vibration Levels Perceived Among Species in a Laboratory Animal Facility. Journal of the American Association for Laboratory Animal Science, 50(5), 653 659.

Perremans, S., Randall, J. M., Rombouts, G., Decuypere, E., & Geers, R. (2001). Effect of whole-body vibration in the vertical axis on cortisol and adrenocorticotropic hormone levels in piglets. Journal of Animal Sciences, 79, 975 981. https://doi.org/10.2527/2001.794975 x

Rajkhowa, R. (2014). Light Pollution and Impact of Light Pollution. International Journal of Science and Research, 3(10), 861-867.

Reynolds, R. P., Li, Y., Garner, A., & Norton, J. N. (2018). Vibration in mice: A review of comparative effects and use in translational research. Animal Models and Experimental Medicine, 1(2), 116 124. https://doi.org/10.1002/ame2.12024

Trombulak, S. C., & Frisell, C. A. (2000). Review of Ecological Effects of Roads on Terrestrial and Aquatic Communities. Conservation Biology, 14, 18 30. https://doi.org/10.1046/j.1523-1739.2000.99084.x

Ushakov, I. B., Soloshenko, N. V., & Koslovskij, A. P. (1983). The examination of resonance frequencies of vibration in rats. Kosmicheskaia biologiia i aviakosmicheskaia meditsina, 17, 65 68.

Yonghong, L., Yanyou, L., Zhou, J., Junwen, G., Guixi, Y., Shuting, C., Bo, Y., Tianming, F., & Zhengrong, W. (2009). Behavioral change related to Wenchuan devastating earthquake in mice. Bioelectromagnetics, 30(8), 613-620. https://doi.org/10.1002/bem.20520

Опубліковано
2021-04-29
Як цитувати
РадомськаM. M., ГоробцовI. В., ЧернякЛ. M., & TихенкоO. M. (2021). Аналіз фізичних чинників впливу аеропортів на фауну. Науковий вісник НЛТУ України, 31(3), 74-79. https://doi.org/10.36930/40310311
Розділ
Екологія та довкілля