Становлення та особливості застосування нормативів з таксації товарної структури запасів деревостанів і заготовлених круглих лісоматеріалів

  • П. Г. Хомюк Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • Л. С. Осадчук Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • С. В. Портах Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: сортиментна структура, категорія крупності, категорія технічної придатності, клас якості, державний стандарт

Анотація

Товарна структура запасів є важливою таксаційною характеристикою господарського значення деревостанів і враховується під час визначення суми рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, як основної частки лісового доходу, обґрунтування віку головного рубання, вибору головної породи, визначення ефективності лісогосподарських заходів, економічних розрахунків з оцінки ефективності лісовирощування, оцінки раціональності розкряжування стовбурів дерев на ділові сортименти, планування постачання лісоматеріалів від заготівельників до споживачів, складання балансів виробництва та низки інших завдань. У роботі описано основні підходи до характеристики деревного запасу за розмірно-якісними категоріями, які діяли в різний час на території України від початку ХХ ст. і до сьогодні. Здійснений аналіз лісовпорядних інструкцій, державних стандартів та робіт науковців, виконаних на підставі польових досліджень товаризації запасу деревостанів, дає змогу зробити висновок, що найзнаковішим є використання класів добротності, якості та товарності деревостанів. Проаналізовано зміни, які відбулися у підходах до класифікації лісоматеріалів за розмірами та якістю під час переходу до нових, гармонізованих з європейськими стандартів з класифікації та обліку круглих ділових лісоматеріалів. Серед них до найвагоміших можна віднести: збільшення частки ділової деревини у запасі внаслідок зниження вимог до якості деревини; зростання обсягів заготовлених лісоматеріалів, які використовують для технологічного перероблення; запровадження чотирьох класів якості для ділової деревини та виокремлення дров'яної деревини для промислового і непромислового використання; збільшення кількості розмірно-якісних категорій під час класифікації лісоматеріалів (сім класів діаметрів замість трьох); перехід від використання діаметра колоди без кори у верхньому відрізі для визначення об'єму лісоматеріалів до серединного діаметра в корі або без кори; відмова від промислового призначення сортиментів під час їх класифікації на користь розмірно-якісних критеріїв відповідно до потреб споживчого ринку. Також простежено розвиток нормативів з оцінки товарної структури запасів деревостанів і стандартів з класифікації та обліку круглих ділових лісоматеріалів. Наведено основні чинні нормативні документи, які використовують у практиці ведення лісового господарства під час товаризації запасу.

Біографії авторів

П. Г. Хомюк, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра лісової таксації та лісовпорядкування

Л. С. Осадчук, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

д-р с.-г. наук., професор, завідувач кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу

С. В. Портах, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

асистент, кафедра лісової таксації та лісовпорядкування

Посилання

Aleksiychuk, Yu. A. (2005). Modeli tovarnoi strukturi stiglih ta perestiynih sosnovih nasadzhen Polissia Ukraini. Agrarna nauka i osvita, 6(5/6), 122–125. [In Ukrainian].

Aleksiychuk, Yu. A. (2005). Patterns of diameter distribution as basis for creating normative materials of merchantable volume structure of mature and over mature pine forests. Agrarna nauka i osvita, 6(1/2), 112–117. [In Ukrainian].

Anuchin, M. P. (1981). Assortment and merchantable volume tables. Moscow: Lesnaya promyshlennost, 535 p. [In Russian].

Anuchin, M. P. (1982). Forest mensuration. Moscow: Lesnaya promyshlennost, 552 p. [In Russian].

Anuchin, M. P., Moshkalev, A. G., Fedosimov, A. N., Anisochkin, V. G., & Davidov, G. M. (1981). On the improvement of assortment and merchantable volume tables. Lesnoe hoziaystvo, 11, 41–45. [In Russian].

Dzebisashvili, G. S. (1985). Merchantable volume structure tables and equations for predicting the wood product assortment structure of the forests. Tbilisi, 96 p. [In Russian].

Gaychuk, S. I., & Girs, O. A. (2012). Size-qualitative structure of beech tree stems in over mature forests of Ukrainian Carpathians. Scientific reports of the NUBiP of Ukraine, 255, 27–36. [In Ukrainian].

Gaychuk, S. I., & Girs, O. A. (2016). Comparison and accuracy evaluation of normative materials for beech trees and forests of different age, size-qualitative and merchantable volume structure in Ukrainian Carpathians. Scientific reports of the NUBiP of Ukraine, 255, 27–36. [In Ukrainian].

Girs, O. A. (1999). Normative materials of merchantable volume structure of birch forests of Ukraine. Scientific herald of the National Agrarian University, 17, 327–329. [In Ukrainian].

Girs, O. A. (2000). Normative materials of merchantable volume structure of optimal pine forests. Scientific herald of the National Agrarian University, 27, 324–332. [In Ukrainian].

Girs, O. A. (2004). Justification of major cutting age of beech forests in conditions of Carpathians. Scientific herald of the National Agrarian University, 71, 148–155. [In Ukrainian].

Girs, O. A. (2008). Normative materials of dynamics of merchantable volume structure of ash forests and justification of major cutting age in ash exploitational forests. Scientific herald of the National Agrarian University, 126, 271–276. [In Ukrainian].

Girs, O. A., & Kirichok, L. S. (2010). Normative materials of dynamics of merchantable volume structure of spruce forests. Scientific Bulletin of UNFU, 20(13), 142–147. [In Ukrainian].

Goroshko, M. P., & Portakh, S. V. (2010). Age-related changes in the distribution of trees by the categories of technical suitability in the modal fir forests of Gorgans (Ukrainian Carpathians). Scientific Bulletin of UNFU, 20(10), 8–12. [In Ukrainian].

Goroshko, M. P., Hrynyk, H. H., & Portakh, S. V. (2011). Correlation between merchantable volume structure and horizontal composition of fir forests of Ukrainian Carpathians. Scientific Bulletin of UNFU, 20(17), 27–34. [In Ukrainian].

Hrynyk, H. H., Gromyak, O. Yu., Shishkin, A. V., & Moseychuk, P. P. (2014). The influence of the horizontal structure on the merchantable volume structure of scotch pine forests in the different types of the forests. Scientific Bulletin of UNFU, 24(7), 14–25. [In Ukrainian].

Kashpor, S. M. (1999). Methodological basis for developing standards of dynamics of forests merchantable volume structure. Scientific herald of the National Agrarian University. Series: Forestry, 17, 265–268. [In Ukrainian].

Kashpor, S. M., & Strochinsky, A. A. (Eds.). (2013). Reference book for forest mensuration. Kyiv: Vidavnichiy dim "Vinichenko", 496 p. [In Ukrainian].

Khomiuk, P. H. (1993). Assortment tables for mensuration of young and middle-aged forests. Kyiv: USHA, 460 p. [In Russian].

Kozlowsky, V. B. (1965). Methodological instructions for creating sample plots, selecting model trees and compiling volume tables. Moscow: CNIITEI, 87 p. [In Russian].

Lesnik, O. M. (2017). The features of size-qualitative structure of chestnut trees in green plantings of Kyiv city. Scientific Bulletin of UNFU, 27(4), 48–51. https://doi.org/10.15421/40270410

Lesnik, O. M., & Girs, O. A. (2017). Comparison of developed volume and size-qualitative structure standards for chestnut trees in green plantings of Kyiv city with existing analogues. Scientific Bulletin of UNFU, 27(5), 34–37. https://doi.org/10.15421/40270506

Lisoviy kodex Ukraini (redaktsiya vid 07.11.2020) [Tax code of Ukraine. (Date of application: 07.11.2020). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#Text. [In Ukrainian].

Logutov, D. P., & Moyseenko, F. P. (1959). Assortment tables for the mensuration of standing forests. Kiev: Gosstroyizdat USSR, 686 p. [In Russian].

Mironyuk, V. V. (2006). The features of size-qualitative structure of the tree stems of green plantings of Kyiv city. Agrarna nauka i osvita, 7(5/6), 93–97. [In Ukrainian].

Mironyuk, V. V. (2006). Volume and assortment structure regulations of maple trees in urban built part of Kyiv city. Agrarna nauka i osvita, 7(3/4), 108–113. [In Ukrainian].

Moiseev, V. S., Moshkalev, A. G., & Nahabtsev, I. A. (1968). Method of compiling of yield tables and tables of dynamics of merchantable volume structure of modal forests. Leningrad: LTA, 88 p. [In Russian].

Molotkova, I. I. (1965). The structure, biology and assortment structure of natural fir forests of Transcarpatia: abstract of the dissertation for the degree of a candidate of agricultural sciences. Kharkov, 23 p. [In Russian].

Moshkalev, A. G., Knize, A. A., Ksenofontov, N. I., & Ulanov, N. (1982). Mensuration of forest merchantable volume structure. Moscow: Lesnaya promyshlennost, 160 p. [In Russian].

Nikitin, K. E. (1984). Tables for forest mensuration. Kyiv: Urozhay, 630 p. [In Russian].

Order of December 14, 2015 № 184. On cancellation of interstate standards in Ukraine, developed by 1992. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0184774-15#Text. [In Ukrainian].

Order of December 26, 2019 № 500. On implementation and cancellation of national standards, cancellation the amendment to the national standard. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0500774-19#Text. [In Ukrainian].

Order of December 28, 2001 № 657. On approving of national standards of Ukraine. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0657565-01#Text. [In Ukrainian].

Order of December 4, 2018 № 460. On implementation and cancellation of national standards, implementation the changes to the national standard, cancellation changes and amendments to the national standards. Retrieved from: https://zakononline.com.ua/documents/show/56896___56896. [In Ukrainian].

Order of January 21, 2013 № 9. On approval of instructions on demarcation and mensuration of cutting areas, releasing logging tickets and inspection of timber harvesting sites in the forests of the State Forest Resources Agency of Ukraine. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0009820-13#Text. [In Ukrainian].

Order of September 2, 2005 № 239. On approving of national standards of Ukraine and cancellation of regulatory documents. Retrieved from: http://www.leonorm.lviv.ua/p/NL_DOC/UA/200501/Nak_239.htm. [In Ukrainian].

Orlov, M. M. (1929). Forest mensuration. Leningrad: Izd. Jurn. Lesnoe hozyaistvo i lesnaya promishlennost, 250 p. [In Russian].

Portakh, S. V., Horoshko, M. P., & Havryliuk, V. V. (2019). Predicting under-bark diameter on different height of the tree stems of white fir in the Ukrainian Carpathians, Scientific Bulletin of UNFU, 29(5), 56–59. [In Ukrainian]. https://doi.org/10.15421/40290511

Portakh, S. V. (1987). Regulatory and reference materials for mensuration of forests of Ukraine and Moldova. Kiev: Urozhai, 560 p. [In Russian].

Saban, Ya. A., Horoshko, M. P., Kichura, V. P., Feliv, A. A., Chorny, O. S., & Kucheryavy, V. A. (1977). The structure, growth and dynamics of the merchantable volume structure of main forest tree species by types of forests and with forest zoning: methodological recommendations for forest management on typological basis. Lvov: LLTI, 104 p. [In Russian].

Soshensky, O. M. (2015). Creating the normative materials for estimation the growing stock volume and size-qualitative structure of mature linden forests. Scientific Bulletin of UNFU, 25(9), 82–89. [In Ukrainian].

Soshensky, O. M. (2015). The size-qualitative structure of the linden tree stems in young and middle-aged forests. Scientific reports of the NUBiP of Ukraine, 229, 31–38. [In Ukrainian].

Strochinsky, A. A., & Kashpor, S. M. (2007). Merchantable volume structure of the main forest tree species. Kyiv: NAU, 25 p. [In Ukrainian].

Strochinsky, A. A., & Lakida, P. I. (1990). Normative materials for estimation of growing stock volume and the assortment structure of the artificial pine forests. Lisove gospodarstvo, lisova, paperova i derevoobrobna promislovist, 1, 16–19. [In Ukrainian].

Strochinsky, A. A., Kashpor, S. M., & Polyakov, O. V. (2007). Models of the volume size-qualitative structure of the stems of main forest tree species. Kyiv: NAU, 14 p. [In Ukrainian].

Svinchuk, V. A., & Strochinsky, A. A. (2006). The merchantable volume structure of the artificial pine forests in Western and Central Polissya of Ukraine. Agrarna nauka i osvita, 7(1/2), 73–77. [In Ukrainian].

Svinchuk, V. A., & Strochinsky, A. A. (2007). The size-qualitative structure of the growing stock volume of young and middle-aged pine forests in Western and Central Polissya of Ukraine. Scientific herald of the National Agrarian University, 106, 135–143. [In Ukrainian].

Tax code of Ukraine. (Date of application: 07.11.2020). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text. [In Ukrainian].

Tretyakov, N. V., & Gorsky, P. V. (1934). Investigation of merchantable volume structure of standing pine and spruce forests. Moscow-Leningrad: Goslestehizdat, 184 p. [In Russian].

Tretyakov, N. V., Gorsky, P. V., & Samoylovich, T. T. (1965). Foresters reference book. Tables for forest mensuration. Moscow: Lesnaya promyshlennost, 459 p. [In Russian].

Tsurik, Ye. I. (2000). Enumerations in forest mensuration: Textbook. Lviv: UNFU, 260 p. [In Ukrainian].

Tsurik, Ye. I. (2001). Measurement features and structure of forests. Lviv: UNFU, 362 p. [In Ukrainian].

Tyabera, A. P. (1981). Modelling the assortment and sort structure of the forests. Lesnoe hozyaystvo, 12, 39–43. [In Russian].

Wholesale prices for forest products (including firewood). (1988). Price list № 07-03. Moscow: Preyskurantizdat, 62 p. [In Russian].

Yield tables. (1958). Yield tables and tables of merchantable volume structure of main tree species of Ukraine. Kyiv: Derzhsilgospvidav URSR, 55 p. [In Ukrainian].

Zaharov, V. K. (1957). Methods of industrial estimation of stock volume wood assortment structure of standing forests. Moscow-Leningrad: Goslesbumizdat, 96 p. [In Russian].

Опубліковано
2021-04-29
Як цитувати
Хомюк, П. Г., Осадчук, Л. С., & Портах, С. В. (2021). Становлення та особливості застосування нормативів з таксації товарної структури запасів деревостанів і заготовлених круглих лісоматеріалів. Науковий вісник НЛТУ України, 31(3), 14-21. https://doi.org/10.36930/40310302
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство