Лісівнича освіта і наука в Національному лісотехнічному університеті України: здобутки, проблеми, перспективи

Ключові слова: студенти; підготовка фахівців; викладацький склад; навчально-методичне забезпечення; науково-дослідна робота; перспективи розвитку

Анотація

Після відновлення навчання в лісотехнічному інституті підготовка фахівців в інституті лісового і садово-паркового господарства (на лісогосподарському факультеті) постійно удосконалювалась. На факультеті у 60-х роках ХХ ст. навчалося близько 600 студентів, а на січень 2018 р. в університеті навчаються майже тисяча студентів на бакалаврському та магістерському рівнях за трьома спеціальностями та чотирма освітньо-професійними програмами: лісове господарство, садово-паркове господарство, мисливське господарство, ландшафтна архітектура. Підготовку фахівців для лісової галузі забезпечує висококваліфікований навчально-науковий персонал – 17 докторів наук, професорів та 44 доценти, кандидати наук. Співробітники інституту з 1949 р. захистили 30 докторських та 168 кандидатських дисертацій. Результати наукових досліджень висвітлено в 95 монографіях, що опубліковано в Україні та 13 – за кордоном, а також у наукових статтях, виступах на конференціях і захистили патенти та авторські свідоцтва. Науковці опублікували майже 5,5 тис. статей у різних виданнях та майже 5 тис статей у фахових виданнях. Викладачі кафедр інституту викладають більше як половину дисциплін для освітнього ступеня "бакалавр" та понад 75 % – для освітнього ступеня "магістр" за спеціальністю "лісове господарство". Науково-педагогічні працівники університету є співавторами стандартів вищої освіти, проектів ДСТУ, проектів СОУ, нормативно-довідкових матеріалів, енциклопедій та словників. Наукові дослідження, що започаткували співробітники інституту беруть початок з 1960 р., коли під керівництвом проф. М. М. Горшеніна було розроблено новий спосіб рубань головного користування для гірських умов – механізовані улоговинні рубки ЛЛТІ. Для розширення освітньої діяльності доцільно ліцензувати нові спеціальності з підготовки фахівців за спеціалізаціями, для розвитку яких у співробітників університету є значні напрацювання. Частина викладачів добре володіє іноземними мовами, проходили стажування у провідних європейських навчальних закладах, мають значний досвід викладання та можуть забезпечити викладання навчальних дисциплін іноземними мовами. Необхідно підвищувати ефективність роботи лабораторій кафедр та реалізацію наукових результатів на лісогосподарських підприємствах.

Біографії авторів

С. І. Миклуш, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

д-р с.-г. наук, професор, директор ННІ лісового і садово-паркового господарства

П. Г. Хомюк, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра лісової таксації та лісовпорядкування

С. А. Гаврилюк, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра лісової таксації та лісовпорядкування

Посилання

Brodovych, T. M. (1950). Douglas fir in plantations of USSR. Abstract of candidate dissertation for biology sciences. Lviv, 20 p. [In Russian].

Delehan, I. V. (Ed.), & Delehan, I. I. (2005). Biology of forest birds and animals. Lviv: Polli, 600 p. [In Ukrainian].

Hensiruk, S. A. (1964). Forests of Ukrainian Carpathian and their using. Kyiv: Urozhai, 289 p. [In Ukrainian].

Hensiruk, S. A. (1971). Complex forestry in mounthians. Moscow: Lesnaia promyshlennost, 248 p. [In Russian].

Hensiruk, S. A. (2002). Ukrainian forests. Lviv, 496 p. [In Ukrainian].

Hensiruk, S. A., & Bondar, V. S. (1973). Forest resouces of Ukraine, their reserving and using. Kyiv: Scientific thought, 526 p. [In Ukrainian].

Hensyruk, S. A., & Tretyak, Yu. D. (Ed.). (1957). Fir stands of East Carpathian. Lviv: Lviv Polytechnic Institute, 128 p. [In Ukrainian].

Hordiienko, M. I., Huz, M. M., Debryniuk, Yu. M., & Maurer, V. M. (2005). Forest plantations. Lviv: Kamula, 608 p. [In Ukrainian].

Horoshko, M. P., Myklush, S. I., & Khomiuk, P. H. (2004). Biometry. Lviv: Kamula, 236 p. [In Ukrainian].

Horshenin, M. M., & Shevchenko, S. V. (1954). The experience of reconstruction of not valuable forest stands. Lviv: Book and magazine publishing house, 38 p. [In Ukrainian].

Horshenyn, N. M., & Shvydenko, A. Y. (1977). Forest silviculture. Lviv: Higher school, 303 p. [In Russian].

Hrunyk, N., Kovaleva, V., & Gout, R. T. (2012). Patterns of expression of lipid-transfer protein gene in organs of Scots pine (Pinus sylvestris L.). Studia Biologica, 6(2), 151–160. https://doi.org/10.30970/sbi.0602.210

Kalynyn, M. Y. (1982). Forest melioration in conditions of erosion relief. Lviv: Higher school, 279 p. [In Russian].

Kolishchuk, V. H., Soroka, M. I., & Yuskevych, T. V. (2010). Botany. Lviv: Svit, 507 p. [In Ukrainian].

Krynytskyi, H. T., Lavnyi, V. V., & Tselen, Ya. P. (2012). System of selective loggings in silviculture – theory, practice and perspectives for Ukraine. Scientific reports of the National University of Bioresources and Natural Resources of Ukraine. Ser. Arboriculture and Ornamental Horticulture, 171, 38–48. [In Ukrainian].

Kucheriavyi, V. P. (2001). Ecology. Lviv: Svit, 500 p. [In Ukrainian].

Kucheriavyi, V. P. (2005). Planting of greenery in urban places. Lviv: Svit, 456 p. [In Ukrainian].

Riabchuk, V. P. (1996). Non-timber wood products. Lviv: Svit, 312 p. [In Ukrainian].

Shevchenko, S. V. (1958). Poplar tree. Lviv: Lviv Regional Department of Agriculture, 105 p. [In Ukrainian].

Shevchenko, S. V., & Tsyliuryk, A. V. (1986). Forest phytopathology. Kyiv: Higher school, 381 p. [In Russian].

Tsyliuryk, A. V., & Shevchenko, S. V. (2008). Forest phytopathology. Kyiv: KVITS, 464 p. [In Ukrainian].

Tunytsia, Yu. Yu. (Ed.). (2014). Ukrainian National Forestry University: Historical presentation edition. Kyiv: TOV "Lohos Kyiv", 249 p. [In Ukrainian].

Zaiachuk, V. Ya. (2014). Dendrology. (2nd ed.). Lviv: Spolom, 676 p. [In Ukrainian].

Опубліковано
2019-12-26
Як цитувати
Миклуш, С. І., Хомюк, П. Г., & Гаврилюк, С. А. (2019). Лісівнича освіта і наука в Національному лісотехнічному університеті України: здобутки, проблеми, перспективи. Науковий вісник НЛТУ України, 29(10), 38-44. https://doi.org/10.36930/40291007