Використання ідіом у сучасному англійському діловому дискурсі

  • Л. М. Коваль Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • О. А. Чаплик Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • С. Р. Масон Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: фразеологічні одиниці; ідіоматичні вирази; ділове спілкування; визначення; синтаксичні можливості; рівень кваліфікації

Анотація

Досліджено проблему правильного використання таких лексичних засобів, як ідіоми в англійській діловій мові. Розглянуто теоретичні особливості поняття "ідіома" як стійкого неподільного лексичного засобу, який передає єдине поняття, зміст якого не визначається змістом складових його елементів. Проаналізовано комунікативні та експресивні функції ідіоматичних виразів та їх роль в оволодінні сучасною діловою англійською мовою студентами, рідною мовою яких не є англійська. Велику увагу приділено складнощам перекладу англійських ідіом через їх специфічні етнічні та культурні особливості. Наголошено на емоційному та експресивному ефектах фразеологічних одиниць під час ділових переговорів. Також зазначено, що багато англійських ідіом ґрунтуються на аналогіях та метафорах, і їх варто вивчати в контексті, щоб правильно зрозуміти їх значення. Показано, що, незважаючи на думку про те, що ділова мова суха, існує велика кількість англійських ідіом, які роблять ділову мову більш живою та виразнішою, і хоча у діловому світі є своя термінологія, багато ідіом часто використовують як у діловій мові, так і в небізнесовому середовищі, вони можуть бути ідеально використані у суспільному житті. Подано низку ідіом, які можуть бути використані у різних випадках: від дискусій та нарад до презентацій, переговорів, доповідей та листів тощо. Подано визначення до кожної фразеологічної одиниці, визначення супроводжуються прикладними реченнями, які ілюструють як значення, так і синтаксичні можливості ідіоми. Наведено приклади вживання ідіоматичних виразів відповідно до їх функціонального навантаження (започаткування бізнесу; мета та цілі; зосередження уваги; незгода та критика; кроки до компромісу та згоди) і це допомагає усвідомити, що відмінного знання ділової лексики та термінів недостатньо для того, щоб відчувати себе комфортно в робочих умовах, де спеціалізована англійська мова є нормою. Набагато важливіше практичне оволодіння діловим спілкуванням у різних ситуаціях, вміння встановлювати більш особистий контакт між партнерами, створювати неформальну, доброзичливу атмосферу спілкування. Отже, знання ідіоматичних виразів та вміння правильно їх застосовувати надають студентам можливості, які допоможуть їм досягти рівня кваліфікації, необхідного для досягнення успіху у сучасному діловому світі.

Біографії авторів

Л. М. Коваль, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

ст. викладач, кафедра іноземних мов

О. А. Чаплик, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

ст. викладач, кафедра іноземних мов

С. Р. Масон, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

ст. викладач, кафедра іноземних мов

Посилання

Cotton, D., Favley, D., & Kent, S. (2016). Market Leader. Business English Course. Book. Upper Intermediate. (3rd ed. add. and revised). Longman (Pearson Education), 175 p.

Goddard, C. (1995). Business Idioms International, Prentice Hall International. 141 p.

Melnychuk, O. S. (1974). Dictionary of foreign words. Kyiv: URE, 776 p. [In Ukrainian].

Nazarova, T. B. (1997). Business English. An Introductory Course for Advanced. Students. Moscow: Dialogue MSU, 138 p.

Nazarova, T. B., Kuznetsova, J. M., & Presnoukhina, I. A. (2007). Business English. Vocabulary. A Special Course. Moscow: AST/Astrel, 329 p.

Oxford Idioms Dictionary for learners of English. (2010). Oxford University. Press, 470 p.

Vasyliuk, I. M. (2004). Frazeolohizmy yak odynytsi mizhmovnoi komunikatsii. Bulletin of Zhytomyr State University named after Ivan Franko. Pedagogical sciences, 7, 102–105. [In Ukrainian].

Опубліковано
2020-06-04
Як цитувати
Коваль, Л. М., Чаплик, О. А., & Масон, С. Р. (2020). Використання ідіом у сучасному англійському діловому дискурсі. Науковий вісник НЛТУ України, 30(3), 122-126. https://doi.org/10.36930/40300321
Розділ
Освітянські проблеми вищої школи