Науково-методичні підходи підтримання надійності підвіски автобусів засобами матеріального забезпечення

  • М. В. Глобчак Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
  • О. Л. Мастикаш Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
  • М. М. Борис Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: зношування конструктивних елементів; інтенсивність відмов; пуассонівський розподіл; керування матеріальними запасами; блок-схема розв'язку задачі; закон керування запасами

Анотація

Встановлено, що можливість виконання автомобілем перевізницьких функцій з урахуванням умов експлуатації, заданого інтервалу часу або пробігу характеризується безвідмовністю, як однією з властивостей надійності. Одним з показників цієї властивості є ймовірність безвідмовної роботи, що визначається за результатами попередньо проведених експериментальних спостережень за певними вузлами або системами автомобіля. Характерним випадком може бути відмова будь-якого елемента автомобіля, що призведе до виходу з ладу всього об'єкта. Прикладом можуть бути: привод автомобіля, гальмівна система, підвіска тощо. Відмови таких елементів можна розрахувати з використанням одного із законів розподілу ймовірностей – розподілу Пуассона, що використовують до елементів (систем) з великим числом можливих подій, кожна із яких рідко трапляється. Цей розподіл у практиці експлуатації можна застосувати для встановлення таких взаємозв'язків: кількість відмов для групи одночасно працюючих автомобілів за даний проміжок часу (або напрацювання), кількість дорожньо-транспортних пригод, кількість автомобілів, які надходять в зону обслуговування (ремонту) за одиницю часу, кількість запасних частин, що отримують зі складу тощо. Ймовірність пуассонівського розподілу використано у розрахунках відмов підвісок автомобілів. З'ясовано, що пневматичні підвіски сучасних великих автобусів є складними багатовузловими технічними системами, у яких можуть виникати відмови різних видів у процесі роботи. Надійна робота підвіски значною мірою залежить від багатьох чинників, що мають складний і багатопрофільний характер. Наявність даних про відмови у підвісці дає змогу здійснити їх систематизацію, встановити причини і розробити заходи щодо їх усунення, до прикладу, коригуванням термінів виконання профілактичних робіт. Ще одним вирішенням проблеми підтримання надійності підвіски автобусів є розроблення методики (закону) матеріально-технічного постачання. Вона передбачає виділення в окрему групу постійно замінюваних конструктивних елементів, кількість запасу яких потребує використання інформації про інтенсивності потоків відмов та їх поєднання з розрахунками. Одним із способів керування надійністю підвіски пропонуємо використання розробленої методики, яка дасть змогу мінімізувати їх кількість.

Біографії авторів

М. В. Глобчак, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. техн. наук, доцент, кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

О. Л. Мастикаш, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

ст. викладач, кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

М. М. Борис, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

 канд. техн. наук, доцент, кафедра лісових машин, проректор з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв'язків

Посилання

Avtobusy MAZ 203, MAZ-207. (2018). Rukovodstvo po ekspluatatcii 203065-0000020 RE. Minsk. Retrieved from: http://maz.by/ru/services/documentation/customer-info/manual-buses/. [In Russian].

Borys, M. M. (2008). Analiz plavnosti rukhu sortymentovoza na bazi kolisnoho traktora. Vestnyk KhNADU, 43. 107–110. [In Ukrainian].

Bybluk, N., Herys, M., & Borys, M. (2011). Influence of parameters of the wheeled timber machines on controllability and stability of their motion. Mobilné energe-tické prostredky – Hydraulika – Životné prostredie – Ergonómia mobilných strojov: Zbornik vedeckých recenzovaných prác. Zvolen, 20 september 2011, pp. 25–35.

DSTU 2860-94. (1994). Nadiinist tekhniky. Terminy i vyznachennia. Kyiv: Derzhstandart Ukrainy, 36 p. [In Ukrainian].

Fornalchyk, Ye. Yu., Oliskevych, M. S., Mastykash, O. L., & Pelo, R. A. (2004). Tekhnichna ekspluatatsiia ta nadiinist avtomobiliv: navch. posibnyk. Lviv: Afisha, 492 p. [In Ukrainian].

Hudz, H. S., Borys, M. M., & Zakhara, I. Ya. (014). Systematyzatsiia defektiv kuzova spetsialnykh avtobusiv. Naukovi notatky: mizhvuz. zb. (za haluziamy znan "Mashynobuduvannia ta metaloobroblennia", "Inzhenerna mekhanika", "Metalurhiia ta materialoznavstvo", 2(46), 117–120. [In Ukrainian].

Hudz, H. S., Hlobchak, M. V., Kotsiumbas, O. Y., & Zakhara, I. Ya. (2019). Porivnialna otsinka alhorytmiv demontazhu pidvisky avtobusa BAZ A 11110 na zasadakh strukturnoho analizu. Naukovyi zhurnal "Suchasni tekhnolohii v mashynobuduvanni ta transporti", 1(12), 48–56. [In Ukrainian].

Kindratskyi, B. I., & Mastykash, O. L. (2012). Prohramne rehuliuvannia vyrobnychykh protsesiv na pidpryiemstvakh avtomobilnoho transportu: monohrafiia. Lviv: KINPATRI LTD, 114 p. [In Ukrainian].

Shhetina, V. A., Lukinskii, V. S., & Sergeev, V. I. (1988). Snabzhenie zapasnymi chastiami na avtomobilnom transporte. Moscow: Transport, 112 p. [In Russian].

Vikovych, I. A. (2013). Teoriia rukhu transportnykh zasobiv: pidruchnyk. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 672 p. [In Ukrainian].

Опубліковано
2020-06-04
Як цитувати
Глобчак, М. В., Мастикаш, О. Л., & Борис, М. М. (2020). Науково-методичні підходи підтримання надійності підвіски автобусів засобами матеріального забезпечення. Науковий вісник НЛТУ України, 30(2), 93-98. https://doi.org/10.36930/40300217
Розділ
Технологія та устаткування