Екологічні та економічні компетентності як підґрунтя для формування еколого-економічного мислення здобувачів вищої освіти

  • П. К. Динька Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: освіта в інтересах сталого розвитку; екологічна компетентність; економічна компетентність; еколого-економічна компетентність; еколого-економічне мислення

Анотація

Засобом і метою екологізування процесу підготовки фахівців для сталого розвитку є набуття ними системних еколого-економічних компетентностей та формування еколого-економічного мислення, яке ґрунтується на усвідомленні законів функціонування природних і соціальних систем та вмінні творчо застосовувати їх у професійній та повсякденній діяльності. Еколого-економічне мислення розглянуто як один із видів професійного мислення, що визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання за відповідною освітньо-професійною (освітньо-науковою) програмою. Еколого-економічне мислення фахівців для сталого розвитку формується шляхом творчого застосування сучасних досягнень дидактики відповідно до специфіки підготовки фахівців різних професійних спрямувань, а також з урахуванням інтелектуальних відмінностей студентів окремих спеціальностей та їх вродженої схильності до переважного набуття певних компетентностей – природничих (екологічних), інженерно-технічних, економічних, соціально-гуманітарних, мистецьких тощо. Основними напрямами формування еколого-економічного мислення здобувачів вищої освіти є поглиблення екологічної підготовки фахівців економічних спеціальностей, поглиблення економічної підготовки фахівців природничого (екологічного) спрямування та поглиблення екологічної та економічної підготовки фахівців усіх інших спрямувань.

Біографія автора

П. К. Динька, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, директор ННІ ЕЕМ

Посилання

Agenda. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Retrieved from: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

Busel, V. T. (Ed.). (2004). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy. Kyiv, Irpin: VTF "Perun ", 1440 p. [In Ukrainian].

Ekolohizatsiia. (2009). Dopovidna zapyska "Pro ekolohizatsiiu vyshchoi osvity Ukrainy z metoiu pidhotovky fakhivtsiv dlia staloho rozvytku". Retrieved from: http://nltu.edu.ua/index.php? option=com_content&view=article&id=843:-q-q&catid=13:2009-12-10-10-49-15&Itemid=244. [In Ukrainian].

Gardner, G. (2007). Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligence. Moscow: Viliams, 512 p. [In Russian].

Hordon, D., & Dzhannet, V. (2005). Revoliutsiia v navchanni. (Oliinyk M. Trans). Lviv: Chronicle, 542 p. [In Ukrainian].

Kvalifikatsiia. (2011). Natsionalna ramka kvalifikatsii. Dodatok do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 lystopada 2011 r., # 1341. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-p. [In Ukrainian].

Osvita. (2011). Zakon Ukrainy "Pro vyshchu osvitu". Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. [In Ukrainian].

Professiogramma. (2019). Instruktciia po chteniiu professiogramm. Retrieved from: http://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/2e9f1379a98d86f023562aec421aaa46professiogramma.html. [In Russian].

Shynkaruk, V. I. (Ed.) (2002). Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk. NAN Ukrainy, In-t filosofii im. H. S. Skovorody. Kyiv: Abrys, 742 p. [In Ukrainian].

Stalyi rozvytok. (2015). Rishennia Kolehii MON Ukrainy vid 27.11.2015 r. "Pro ekolohizatsiiu vyshchoi osvity z metoiu pidhotovky fakhivtsiv dlia staloho rozvytku". Retrieved from: http://mon.gov.ua/content/Новини/2015/12/30/10-5-4.zip. [In Ukrainian]..

Tunytsi, Yu. Yu. (Ed.). (2011). Ekolohichna Konstytutsiia Zemli. Metodolohichni zasady. Lviv: RVV NLTU Ukrainy, 440 p. [In Ukrainian].

Tunytsia, Yu. (2010). Vchytysia zhyty v harmonii z pryrodoiu. Education of Ukraine, 85, 6–8. [In Ukrainian].

Tunytsia, Yu. Yu., Adamovskyi, M. H., Borys, M. M., Kraievskyi, S. N., & Mahazynshchykova, I. P. (2015). Ekolohizatsiia osvity yak kliuchovyi faktor pidhotovky fakhivtsiv dlia staloho rozvytku. Scientific Bulletin of UNFU, 25(10), 348–356. https://doi.org/10.15421/40251053

Опубліковано
2019-12-26
Як цитувати
Динька, П. К. (2019). Екологічні та економічні компетентності як підґрунтя для формування еколого-економічного мислення здобувачів вищої освіти. Науковий вісник НЛТУ України, 29(10), 78-81. https://doi.org/10.36930/40291015