Економічна освіта і наука в НЛТУ України: здобутки, проблеми та перспективи

  • П. К. Динька Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Анотація

Місією Навчально-наукового інституту екологічної економіки і менеджменту (ННІ ЕЕМ) НЛТУ України є наукове обґрунтування процесів екологізування економіки і всіх сфер життя суспільства, підготовка висококваліфікованих фахівців, компетентних у питаннях втілення вимог сталого розвитку в економічну діяльність. Зусилля колективу Інституту сьогодні зосереджені на дослідженнях актуальних еколого-економічних проблеми освіти і науки, які здійснюються у руслі світових трендів та відповідають засадам сталого розвитку. Викладачі Інституту працюють над проблемами формування екологічної економіки в Україні, шляхами переходу до екологічно обґрунтованих та економічно ефективних методів господарювання, формуванням систем екологічного менеджменту, обліку й аудиту підприємств лісового сектору економіки. Пріоритетним є науковий напрям досліджень – еколого-економічні проблеми природокористування, підґрунтя яких заклав у 70-80-х роках ХХ ст. д-р екон. наук, проф. Ю. Ю. Туниця. Ці дослідження розвинені та втілені в ідеї і концепції Екологічної Конституції Землі, виголошених від імені України в ООН (1997, 2008, 2009, 2011) та на Світовому саміті "Ріо+20" (2012), а також у рішенні Колегії МОН України щодо екологізації освіти як одного із пріоритетних напрямів діяльності МОН та всіх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності (2015). Колектив ННІ ЕЕМ працює над освітніми і науковими проблемами, які випереджують сьогоднішні потреби економіки, забезпечує їх спрямованість на потреби майбутньої постіндустріальної інформаційної цивілізації, перехід від відтворювальної системи освіти і науки до випереджувальної.

Біографія автора

П. К. Динька, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, директор ННІ ЕЕМ

Посилання

Ekolohizatsiia. (2015). Rishennia Kolehii MON Ukrainy vid 27.11.2015 r. "Pro ekolohizatsiiu vyshchoi osvity z metoiu pidhotovky fakhivtsiv dlia staloho rozvytku". Retrieved from: http://mon.gov.ua/content/Новини/2015/12/30/10-5-4.zip. [In Ukrainian].

Syniakevych, I. M. (2005). Lisova polityka. Lviv: IZMN, 223 p. [In Ukrainian].

Syniakevych, I. M. (Ed.), Solovii, I. P., Vrublevska, O. V., et al. (2008). Lisova polityka: teoriia i praktyka. Lviv: LA "Piramida", 612 p. [In Ukrainian].

Tunytsia, Yu. Yu. (Ed.), Zahvoiska, L. D., & Maksymiv, L. I. (2015). Ekonomika dovkillia i pryrodnykh resursiv. Informatsiinyi paket spetsialnosti. Lviv: Afisha, 372 p. [In Ukrainian].

Tunytsia, Yu. Yu. (Ed.). (1995). Ukrainskyi derzhavnyi lisotekhnichnyi universytet. Lviv: NVP "Meta", 182 p. [In Ukrainian].

Tunytsia, Yu. Yu. (Ed.). (2011). Ekolohichna Konstytutsiia Zemli. Metodolohichni zasady. Lviv: RVV NLTU Ukrainy, 440 p. [In Ukrainian].

Tunytsia, Yu. Yu., Adamovskyi, M. H., Borys, M. M., Kraievskyi, S. N., & Mahazynshchykova, I. P. (2015). Ekolohizatsiia osvity yak kliuchovyi faktor pidhotovky fakhivtsiv dlia staloho rozvytku. Scientific Bulletin of UNFU, 25(10), 348–356. https://doi.org/10.15421/40251053

Tupytcia, Iu. Iu. (1976). Ekonomicheskie problemy kompleksnogo ispolzovaniia i okhrany lesnykh resursov. Lviv: High school, 212 p. [In Russian].

Tupytcia, Iu. Iu. (1980). Ekologo-ekonomicheskaia effektivnost prirodopolzvaniia. Moscow: Science, 168 p. [In Russian].

Опубліковано
2019-12-26
Як цитувати
Динька, П. К. (2019). Економічна освіта і наука в НЛТУ України: здобутки, проблеми та перспективи. Науковий вісник НЛТУ України, 29(10), 30-33. https://doi.org/10.36930/40291005