Вплив хімічного складу розчинників на ступінь очищення поверхні перед напиленням йонно-плазмових покриттів

  • О. Б. Гасій Національний лісотехнічний університет України, м. Львів https://orcid.org/0000-0001-7684-710X
  • М. Ф. Федина Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • Л. В. Салапак Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: мінеральна олива; кальцієві мила; мастильно-охолоджувальна рідина; поверхнево-активні речовини; інфрачервоний спектр; кислотне число

Анотація

Наведено результати досліджень впливу різних класів розчинників на олієвмісні забруднення на поверхні деталей із вуглецевої сталі перед нанесенням йонно-плазмових покриттів. Як розчинники використано С6Н14, С8Н18, С6Н6, СНСl3, CCl4, С2Н4Сl2, С2Н5ОН, С4Н9ОН, С2Н5ОСОСН3, NaOH, HCl. Забруднювачами поверхні були солідол і мастильно-охолоджувальна рідина (МОР) Укрінол-4. Для зразків, оброблених солідолом, найкращий результат зафіксовано в неполярного розчинника октану С8Н18 і слабкополярного розчинника етилетаноату С2Н5ОСОСН3, для яких втрата маси перевищила 1 %. Втрату маси більше ніж 0,5 % виявлено в неполярних розчинників і хлорозаміщених вуглеводнів. У неполярних розчинників ступінь очищення покращувався зі зростанням молярної маси розчинника та насичення Гідрогеном, а для хлорозаміщених вуглеводнів – із зростанням вмісту Хлору. Найкращі результати очищення зі спиртів виявлено в ізобутанолу С4Н9ОН. Зразки, оброблені МОР Укрінол-4, відмивали розчинниками CCl4, С2Н5ОН, С6Н14, С2Н4Сl2, що свідчить про вагомий внесок поверхнево-активних речовин (ПАР) і присадок, що присутні у складі МОР. Здатність до очищення зростає у такій послідовності: лужні та кислі водні розчини спирти хлорозаміщені вуглеводні неполярні та слабкополярні розчинники. Досліджено фізико-хімічні властивості та визначено вміст сторонніх продуктів в оливах класу HLP для гідросистем і для напрямних верстатів. Проведено порівняння ІЧ-спектрів свіжої та вживаної олив. Встановлено, що в процесі роботи олива окиснюється. Найбільше процес експлуатації вплинув на зростання кислотного числа (в три рази) та вмісту води (в дев'ять разів).

Біографії авторів

О. Б. Гасій, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. техн. наук, доцент, кафедра технології матеріалів та машинобудування

М. Ф. Федина, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. хім. наук, доцент, завідувач кафедри хімії

Л. В. Салапак, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

ст. викладач, кафедра технології матеріалів та машинобудування

Посилання

ASTM E2412. (2004). Standard Practice for Condition Monitoring of In-Service Lubricants by Trend Analysis Using Fourier Transform Infrared (FT-IR) Spectrometry: American Society for Testing and Materials.

DSTU 5094:2008. (2009). Petroleum products. Oils lubricant, additives and packages of additives. Test method for base number by potentiometric titration, from 01 Mart 2009. Kyiv: State Committee of Ukraine for Technical Regulation and Consumer Policy, 14 p. [In Ukrainian].

DSTU HOST 25371:2006. (2006). Petroleum products. Calculation of the viscosity index by kinematic viscosity, from 01 Mart 2007. Kyiv: State Committee of Ukraine for Technical Regulation and Consumer Policy, 7 p. [In Ukrainian].

DSTU HOST 33-2003. (2003). Petroleum products. Transparent and opaque liquids. Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity, from 01 Jul 2003. Kyiv: State Committee of Ukraine for Technical Regulation and Consumer Policy, 27 p. [In Ukrainian].

DSTU ISO 12937:2012. (2013). Petroleum products. Determination of water-Coulometric Karl Fisher titration method (ISO 12937:2000, IDT), from 01 May 2013. Kyiv: Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, 15 p. [In Ukrainian].

Dubinin, G. V., et al. (2012). Application of ultrasonic treatment to surface cleaning of additional wire for argon-arc welding. Welding Production, 2, 33–36. [In Russian].

Hasiy, O. B. (2008). The technology of products cleansing before vacuum ion-plasma coatings sputtering. Scientific Bulletin of UNFU, 18(4), 95–98. [In Ukrainian].

HOST 5985-79. (1979). Petroleum rhoducts. Method for determination of acidity and acid number (with Changes № 1, 2, with Amendment), from 30 Mart 1979. Moscow: State Committee for Standardization, 6 p. [In Ukrainian].

Maksimov, V. G., & Grigorova, T. M. (2007). Fundamentals of calculation, design and operation of technological equipment. Odesa: Science and Technology, 184 p. [In Ukrainian].

Mang, T., & Dresel, W. (2017). Lubricants and Lubrication. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 1203 p.

Savuliak, V. I., & Osadchuk, A. Yu. (2004). Manual electric arc welding. Vinnytsa: VNTU, 130 p. [In Ukrainian].

Shevchenko, L. A., Zelinskaja, V. V., & Zhupinskaja, L. T. (2009). Research and determination of technological parameters of cleaning of surface became low temperature plasma from contaminations. Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy: collection of scientific papers of Iron and Steel Institute of the NAS of Ukraine, 20, 188–195. Dnipropetrovsk. [In Ukrainian, Russian].

Shkolnikov, V. M. (Ed.). (1989). Fuels, lubricants, technical fluids. Assortment and application: reference edition. Moscow: Chemistry, 432 p. [In Russian].

Smirnov, I. V. (2012). Reconditioning of machine parts and structures. Kyiv: NTUU "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", 147 p. [In Ukrainian].

Syrojedov, N. E., Galko, S. A., Sharykin, F. E., & Muratkhanov, N. A. (2016). Watering of synthetic oils for aircraft. Civil avition high technologies, 19(3), 74–79. [In Russian].

Vasiltsov, A. S., & Podvezenny, V. N. (2011). The mechanism for removing carbon dioxide from hydrocarbon contaminants from structural materials of tanks. Bulletin of the KSTU, 5, 71–74. [In Russian].

Опубліковано
2019-10-31
Як цитувати
Гасій, О. Б., Федина, М. Ф., & Салапак, Л. В. (2019). Вплив хімічного складу розчинників на ступінь очищення поверхні перед напиленням йонно-плазмових покриттів. Науковий вісник НЛТУ України, 29(8), 110-115. https://doi.org/10.36930/40290820
Розділ
Технологія та устаткування