Структурні компоненти інноваційної трансформації вітчизняної економіки

Ключові слова: економічні системи; інноваційні процеси; комунікації; ресурсний потенціал; стратегічні пріоритети; структурна трансформація; цільові орієнтири

Анотація

Досліджено структурні складники інноваційної трансформації вітчизняної економіки. Показано, що формотворчі принципи концепції інноваційної трансформації реального сектора економіки України на сьогодні не сформульовані, тому в ролі моделі запропоновано адаптувати найближчі за змістовими характеристиками схеми. Відповідно до принципу системності, структурні компоненти визначено як сукупність взаємопов'язаних елементів зі спільною метою, ресурсним потенціалом та зовнішніми комунікаціями. Запропоновано ієрархічну декомпозицію цільових орієнтирів, розглянуто основні стратегічні пріоритети інноваційної трансформації вітчизняної економіки і визначено інструменти їх ефективного забезпечення. Доведено необхідність розвитку виробничо-технологічної підсистеми, яка забезпечує подолання технологічного відставання вітчизняної економіки від світових економічних лідерів в умовах обмеженості бюджетних ресурсів. З'ясовано, що вирішення проблеми наукомісткості виробництва потребує узгодження державних механізмів податкового регулювання і розвитку науково-технічної діяльності. Описано закономірності дифузії інновацій, конвергенції технологічних платформ та поєднання технологій різних укладів. Визначено інтегратори та дестимулятори цих процесів. Запропоновано алгоритм побудови моделі інноваційної трансформації з покроковим описом здійснення послідовних етапів.

Біографія автора

О. Ю. Клепанчук, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра державних та місцевих фінансів

Посилання

Bezus, A. M., Shafranova, K. V., & Bezus, P. I. (2018). Role of innovation development in enterprise sustainability. Investytsii: praktyka ta dosvid, 8, 22–25. [In Ukrainian].

Crespin-Maze, F., Romestant, F., & Salle, R. (2019). The co-development of innovative projects in CoPS activities. Industrial Marketing Management, 79, 71–83.

Dutta, S., Reynoso, R. E., Garanasvili, A., & Saxena, K. (2018). The Global Innovation Index 2018. (Chapter 1: Energizing the World with Innovation). New York: Cornell University, INSEAD, WIPO, 52 p. Retrieved from: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018-chapter1.pdf.

Furman, J. L., Porter, M. E., & Stern, S. (2002). The determinants of national innovation capacity. Research Policy, 31, 899–933.

Kabinet Ministriv Ukrainy. (2019). Pro skhvalennia Stratehii rozvytku sfery innovatsiinoi diialnosti na period do 2030 roku: rozporiadzhennia № 526-r vid 10.08. 2019 r. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, № 5, 139, stattia 1983, kod akta 95224/2019. [In Ukrainian].

Midler, C. (2019). Crossing the Valley of Death: Managing the When, What, and How of Innovative Development Projects. Project Management Journal, 50(4), 447–459.

Sobko, O. Yu., & Zhyhalkevych, Zh. M. (2018). Features of foreign experience of reengineering innovative activity of the enterprise. Suchasni pidkhody do upravlinnia pidpryiemstvom: zbirnyk naukovykh prats, 3, 324–332. [In Ukrainian].

State Statistics Service of Ukraine. (2019). Scientific and innovative activity of Ukraine – 2018: statistical collection. Kyiv: Derzhanalitinform, 108 p. [In Ukrainian].

Sustainable Development. (2018). Harnessing Frontier Technologies for Sustainable Development. Technology and Innovation Report 2018. Switzerland: United Nations Publication, 134 r.

UNCTAD. (2018). World Investment Report 2017: Investment and the Digital Economy. Retrieved from: https://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/World_Investment_Report.aspx

Vasylenko, V. O., & Loktionova, O. S. (2018). Innovative component of strategic management of foreign economic activity of the enterprise. Visnyk NTU "KhPI", 47(1323), 42–47. [In Ukrainian].

Vasyltsiv, T., Lupak, R., & Zaichenko, V. (2019). Current Aspects of Increasing the Technological Competitiveness of the Real Sector of the Ukrainian Economy. Finansovo-ekonomichnyi rozvytok Ukrainy v umovakh transformatsiinykh peretvoren: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, Lviv, Mart 28, 2019. (pp. 11–13). Ternopol: Krok, 195 p. [In Ukrainian].

World Economic Forum. (2018). Global Competitiveness Report 2017-2018. Retrieved from: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018.

Опубліковано
2019-10-31
Як цитувати
Клепанчук, О. Ю. (2019). Структурні компоненти інноваційної трансформації вітчизняної економіки. Науковий вісник НЛТУ України, 29(8), 79-83. https://doi.org/10.36930/40290813