Культивари виду Thuja plicata Donn ex D. Don у Правобережному Лісостепу України та можливості їх використання в садово-парковому будівництві

  • I. Ye. Ivashchenko Уманський національний університет садівництва, м. Умань
Ключові слова: інтродукція; декоративність; архітектоніка крони; ландшафтна композиція; альпінарій

Анотація

Досліджено внутрішньовидове різноманіття виду Thuja plicata Donn ex D. Don у Правобережному Лісостепу України. Встановлено, що із 54 відомих культиварів виду в дендрологічних парках регіону вже багато років успішно зростають два: Th. p. 'Zebrina' і Th. p. 'Aureovariegata'. За останні 10 років також були введені Th. p. 'Dura' та Th. p. 'Whipcord'. У декоративному садівництві поширені такі культивари Th. plicаta: Th. p. 'Atrovirens', Th. p. 'Aureovariegata', Th. p. 'Can-Can', Th. p. 'Daniellow', Th. p. 'Dura', Th. p. 'Excelsa', Th. p. 'Gelderland', Th. p. 'Goldy', Th. p. 'Kornik', Th. p. 'Whipcord', Th. p. 'Zebrina' та Th. p. 'Zebrina Extra Gold'. Для характеристики різноманіття культиварів Th. plicаta, що ростуть у Правобережному Лісостепу України, використано систему класифікації формового складу поліваріантних видів Р. В. Кармазіна. Згідно з цією класифікацією, досліджувані рослини Th. plicаta належать до надгрупи В (рослини з лускоподібною хвоєю). Із 12 культиварів до групи І віднесено шість; до групи ІІ – три; до групи ІІІ – три. Визначено біометричні показники досліджуваних культиварів. Виділено культивари Th. plicаta, які поширені в районі досліджень за найбільш істотними декоративними ознаками, а саме: за забарвленням хвої, формою крони та висотою (низькорослі форми). Враховуючи їхні декоративні якості, надано рекомендації щодо застосування у різних типах насаджень: солітерах, групах, алеях, живоплотах, під час створення альпінаріїв та контрастних композицій.

Біографія автора

I. Ye. Ivashchenko, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра лісового господарства

Посилання

Aksenova, N. A., & Frolova, L. A. (1987). Intraspecific differences in coniferous introducers. GBS Bulletin, 145, 15–21. Moscow: Science. [Іn Russian].

Blyakharska, L. O., & Wikluk, M. І. (2012). Analysis of the Thuja L. genus of the Botanical Garden of ChNU im. Y. Fedkovicha. Science visnik of ChNU, 455, 6–8. [Іn Ukrainian].

Bulygin, N. E., & Yarmyshko, V. T. (2003). Dendrology. Moscow: MGUL, 528 p. [Іn Russian].

Doroshenko, O. K. (1980). Wood decorative ornaments of Western and Right Bank Forest-Steppe of Ukraine. Introduction and acclimatization of plants in Ukraine, 16, 15–22. [Іn Ukrainian].

Grodzinsky, A. M. (1980). Plant introduction during the period of the scientific and technological revolution. Theories and methods of plant introduction and green building, 3–6. Kiev. [Іn Ukrainian].

Kalіnіchenko, O. A. (2003). Decorative dendrology. Kiev, 199 p. [Іn Ukrainian].

Kaplunenko, M. F. (1968). Thuja and biota eastern in landscaping in Ukraine. Kiev: Science opinion, 88 p. [Іn Ukrainian].

Karmazin, R. V. (1968). Formal composition of Thuja occidentalis L. in the western regions of Ukraine and questions of its classification. Bulletin of the main botanical garden, 70, 60–73. [Іn Ukrainian].

Kokhno, M. A., & Kuznetsov, S. І. (2005). Methodical recommendations for adding a tree and bushes for industrial production in Ukraine. Kiev: Phytosociocenter, 48 p. [Іn Ukrainian].

Kokhno, M. A., Parkhomenko, L. I., Zarubenko, A. U., & Vakhnovska, N. G. (2002). Dendroflora of Ukraine. Wild and cultivated tree and bush. Kiev: Phytosociocenter, 426 p. [Іn Ukrainian].

Kolb, V. A. (2011). Introducing decorative ornaments for using in greenery in the minds of Left Bank Forest-Steppe of Ukraine. Bulletin of the Nikitsky Botanical Garden, 100, 51–55. [Іn Ukrainian].

Kuznetsov, S. I., Marinich, I. S., Pohilchenko, O. P., & Slyusar, S. I. (2003). Coniferous biodiversity in collection and park crops-phytocenoses in connection with their introduction in Polesie and the Forest-Steppe of Ukraine. Bulletin State Nikitsky Botanical Garden, 88, 106. Yalta. [Іn Ukrainian].

Lypa, A. L. (1978). Introduction and acclimatization of woody plants in Ukraine. Kiev: Higher school, 112 p. [Іn Ukrainian].

Minor, D. (1990). Thuja folded Donn ex D. Don Western cedar. Silvics of North America. Coniferous trees. Washington, 654 p.

Popovich, S. Yu. (Ed.). (2011). Dendrosozologicheskiy catalog of the natural reserve fund Forest-Steppe of Ukraine. Kiev: Agrar Media Group, 800 p. [Іn Ukrainian].

Zayachuk, V. Ya. (2005). Dendrology: Holonasіnnі. Lviv: Kamula, 176 p. [Іn Ukrainian].

Опубліковано
2019-09-23
Як цитувати
Ivashchenko, I. Y. (2019). Культивари виду Thuja plicata Donn ex D. Don у Правобережному Лісостепу України та можливості їх використання в садово-парковому будівництві. Науковий вісник НЛТУ України, 29(7), 27-30. https://doi.org/10.15421/40290705
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство