Особливості вирощування Sophora Japonica L. у садово-паркових господарствах

  • S. S. Kurka Уманський національний університет садівництва, м. Умань
Ключові слова: Sophora japonica L.; господарське використання; оцінка успішності інтродукції

Анотація

Наведено узагальнені результати літературного огляду інтродукції і використання в Україні Sophora japonica L. Оцінено перспективність та успішність інтродукції Правобережному Лісостепу та Степу України. Досліджено успішність інтродукції Sophora japonica L. в умовах Правобережного Лісостепу і Степу України методом інтегральної числової оцінки життєздатності та перспективності інтродукції дерев на підставі візуальних спостережень, який враховує найважливіші для інтродукції показники: ступінь визрівання пагонів, зимостійкість, збереження габітусу, пагоноутворювальна здатність, регулярність приросту пагонів, здатність до генеративного розвитку. Визначено ступінь акліматизації інтродукованого виду Sophora japonica L. методом встановлення акліматизаційного числа. Досліджено декоративність рослин Sophora japonica L. в умовах Правобережного Лісостепу і Степу України. Оцінено декоративність та запропоновано практичні рекомендації щодо перспектив використання Sophora japonica L. у зеленому будівництві. Відзначено високі адаптаційні можливості виду. Встановлено, що Sophora japonica L. є перспективною рослиною для інтродукції на цій території. Sophora japonica L. не має широкого впровадження в озелененні, оскільки недостатньо повно висвітлено науково обґрунтовані дані з вивчення її інтродукції в умовах Правобережного Лісостепу України. Тому виникає необхідність виконання роботи, що полягає в узагальненні досвіду інтродукції Sophora japonica L. в цьому регіоні.

Біографія автора

S. S. Kurka, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

канд. біол. наук, доцент, кафедра лісового господарства

Посилання

Horoshih, O. G., & Horoshih, O. V. (1999). Scale of integrated assessment of decorative signs of tree plants. Science Bulletin: Research, Protection and Enrichment of Biodiversity: Scientific Bulletin of UNFU, 9(9). [In Ukrainian].

Kalinichenko, O. A. (2003). Decorative dendrology. Kyiv: Higher School 1990 p. [In Ukrainian].

Kalinichenko, O. A. (2005). Methodical instructions for studying discipline Dendrology. Kyiv: NNK NAU, 46 p. [In Ukrainian].

Kohno, N. A., & Kurdyuk, A. M. (1994). Theoretical bases and experience of introduction of tree plants in Ukraine, (p. 137). Kyiv: Scientific Opinion, 185 p. [In Ukrainian].

Lapin, P. I. (1967). Seasonal rhythms of the development of tree plants and its importance for introducing. Bulletin of the Main Botanical Garden, (pp. 13–18). Yield, 65 p. [In Ukrainian].

Laptev O. O. (2001). Introduction and acclimatization of plants with the basics of planting greenery. Phytocenter Center ,128 p. [In Ukrainian].

Rusanov, F. N. (1955). Trees and shrubs of the Botanical Garden of the Academy of Sciences of the Uzbek SSR. Tashkent: Publishing-house of the Academy of Sciences of the UzSSR, 342 p. [In Ukrainian].

Sophora. (1995). The antiulcer action of Sophora and the active constituent in Sophora II. The antiulcer action of vexibinol. Chem. and Pharm. Bull. Vol. 38, № 4, pp. 1039–1044. [In English].

Stirton, C. H. (1981). Petal sculpturing in papilionoid legumes. Advances in legume systematics, 1, 771–788 Kyiv. [In English].

Tucker, S. C. (1994). Floral ontogeny in Sophoreae (Leguinosae: Papilionoideae): II. Sophora sensulato (Sophora group). Amer. J. Bot., Vol. 81, № 3, pp. 368–380. [In English].

Yakovlev, G. P., Sytin, A. K., & Roskov, Yu. R. (1996). Legumes of Northern Eurasia: A. checklist, Kyiv: Publ. Royal Botan. Gardens, 734 p. [In English].

Опубліковано
2019-09-26
Як цитувати
Kurka, S. S. (2019). Особливості вирощування Sophora Japonica L. у садово-паркових господарствах. Науковий вісник НЛТУ України, 29(7), 45-49. https://doi.org/10.15421/40290710
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство