Особливості росту і розвитку рослин роду Corylus L. залежно від впливу оптичного випромінювання в умовах Правобережного Лісостепу України

  • I. S. Kosenko Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України, м. Умань https://orcid.org/0000-0003-2085-7477
  • O. A. Balabak Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України, м. Умань https://orcid.org/0000-0002-7435-9783
  • A. V. Balabak Уманський національний університет садівництва, м. Умань
Ключові слова: фундук; сорт; конструкція насаджень; крона; освітлення; плодоношення

Анотація

Наведено результати досліджень особливостей росту і розвитку рослин фундука в умовах насаджень. Продуктивність рослин фундука насамперед пов'язана з фотосинтетичною активністю листків. Тому формування конструкцій насаджень істотно впливає на рівень плодоношення фундука. Створення різних конструкцій в поєднанні з урахуванням сортових особливостей фундука сприяє оптимальному розміщенню рослин у насадженнях і забезпечує їхню високу врожайність. Освітлення погіршується з ростом і розвитком рослин фундука і починає впливати на рівень плодоношення на 5-6 рік після закладення насаджень. У всіх досліджуваних сортів фундука незалежно від сили росту за форми крони "Кущ", нижня частина перебуває в умовах недостатнього освітлення – 19-30 %, яке не перевищує мінімального порогу – 30 % від відкритої поверхні. У середній частині крони рівень освітлення також був досить низький – 55-65 %. Найбільш освітленою виявилася верхня частина крони, світловий режим якої становив – 80-94 % від повної освітленості на відкритій поверхні. Погіршення рівня освітленості в контрольному варіанті "Кущ" відбулося через постійний ріст пагонів та їх загущення. Окрім цього, відбулося змикання рослин фундука в лінії ряду, що значно утруднювало проникнення сонячного світла в середину крони. У насадженнях із конструкціями насаджень "Вогнище", "Дерево" та "Татура" складався більш сприятливий, порівняно з контролем, світловий режим, що є наслідком оптимального розміщення стовбурових пагонів та гілок у кроні рослини фундука. У варіантах досліду "Вогнище", "Дерево" та "Татура" перевищення мінімального порогу освітлення у низькорослих сортів спостережено на висоті 0,5 м від поверхні ґрунту, що позитивно впливало на плодоношення рослин фундука під час застосування цих конструкцій насаджень. Тобто ступінь освітлення більше залежить від формування конструкцій насаджень, ніж від сортових особливостей рослин фундука, і отримані показники свідчать про значну перевагу освітленості конструкцій "Вогнище", "Дерево" та "Татура", порівняно з контролем. Найбільш розріджену схему садіння рекомендовано застосовувати для високорослих сортів фундука під час використання конструкцій насаджень "Кущ" і "Вогнище" – 6×6 м. Найщільнішу схему садіння доцільно використовувати для низькорослих сортів фундука за формування конструкції насадження "Дерево" і "Татура" – 3×5 м.

Біографії авторів

I. S. Kosenko, Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України, м. Умань

д-р біол. наук, професор, директор, член-кореспондент НАНУ

O. A. Balabak, Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України, м. Умань

канд. с.-г. наук, ст. наук. співробітник, завідувач відділу генетики, селекції та репродуктивної біології рослин

A. V. Balabak, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра екології та безпеки життєдіяльності

Посилання

Gökirmak, T., Mehlenbacher, S. A., & Bassil, N. V. (2009). Characterization of European hazelnut (Corylus avellana) cultivars using SSR markers. Genetic resources and crop evolution, 56(2), 147–172. https://doi.org/10.1007/s10722-008-9352-8

Khromenko, V. V. (1987) On the methodology for studying the light regime in the crown of fruit trees. Improving the technology during intensification of fruit production in the Non-Chernozem zone, 28–35. [In Russian].

Kosenko, I. S. (Ed.), Opalko, A. I., & Opalko, O. A. (2008) Hazelnut: Applied Genetics, Breeding, the Methods of Propagation and Production. Kyiv: Naukova Dumka, 256. [In Ukrainian].

Kosenko, I. S., Opalko, A. I., Balabak, O. A., & Shulga, S. M. (2016). Corylus spp. genetic resources use in hazelnuts Corylus domestica Kos. et Opal. improvement. Autochthonous and Alien Plants, 12, 120–136. [In Ukrainian].

Kosenko, I. S., Opalko, A. I., Balabak, O. A., Opalko, O. A., & Balabak, A. V. (2019). Hazelnut (Corylus domestica Kos. et Opal.) research and breeding at NDP "Sofiyivka" of NAS of Ukraine. Temperate Horticulture for Sustainable Development and Environment. Ecological aspects [Eds.: L. I. Weisfeld, A. I. Opalko, S. A. Bekuzarova]. Oakville; Waretown: Apple Academic Press, Vol. 13, 237–267.

Makhno, V. G. (2014). Application of the genus Corylus in ornamental and commercial gardening. Subtropical and ornamental horticulture, 50, 232–235. [In Russian].

Nekrasov, Y., & Romanovych, Y. (1982). Comparative characteristics of the quality of pollen and seeds of some herbaceous introducents. Bullatin main botanical garden, 123, 31–33. [In Russian].

Опубліковано
2019-09-26
Як цитувати
Kosenko, I. S., Balabak, O. A., & Balabak, A. V. (2019). Особливості росту і розвитку рослин роду Corylus L. залежно від впливу оптичного випромінювання в умовах Правобережного Лісостепу України. Науковий вісник НЛТУ України, 29(7), 42-44. https://doi.org/10.15421/40290709
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство