Еколого-біологічна оцінка запилення та фертильність сортів фундука в умовах Правобережного Лісостепу України

  • I. S. Kosenko Національний дендрологічний парк "Софіївка", НАН України, м. Умань https://orcid.org/0000-0003-2085-7477
  • A. A. Balabak Національний дендрологічний парк "Софіївка", НАН України, м. Умань https://orcid.org/0000-0002-7435-9783
  • A. V. Balabak Уманський національний університет садівництва, м. Умань
  • O. V. Vasylenko Уманський національний університет садівництва, м. Умань
Ключові слова: пилок; життєздатність; інтродуцент; дихогамія; пилкові зерна

Анотація

Наведено результати досліджень фертильності та життєздатності пилку сортів фундука в умовах Правобережного Лісостепу України. У досліді використано свіжозібраний пилок і через кожні дві години зафіксовано початок та динаміку його проростання. Частка життєздатного пилку визначено через 24 години за кількістю пророслих пилкових зерен у 10 полях зору мікроскопа. Пророслими вважали пилкові зерна, трубки яких мали довжину не менше, ніж діаметр пилкових зерен. Використано пилковий матеріал сортів фундука Лозівський кулеподібний, Дар Павленка, Софіївський 15, Галле, Футкурамі, Черкеський-2. Проведені дослідження свідчать про те, що розміри пилкового зерна більш вирівняні та трапляються від 25,5 до 34 мікрон, за формою фертильні пилкові зерна округлі, рідко зустрічаються трикутні. Стерильні пилкові зерна відрізняються від фертильних менш інтенсивним забарвленням та мають не чітку округлу форму. Після оцінювання якості пилку видно, що частка фертильних пилкових зерен високий і становить від 95,1 % у сорту Лозівський кулеподібний до 45,4 % у сорту Футкурамі, стерильних від 52,4 до 3,5 %, а деформованих у межах 4 %. Внаслідок проведених досліджень встановлено, що для пилку фундука властива досить висока життєздатність і фертильність. Так для максимального проростання пилку оптимальним є середовище з 15 % розчину сахарози, на якому найвища частка пророслого пилку зафіксовано в сорту Лозівський кулеподібний – 69,8 %, найнижчий показник у сорту Черкеський-2-33,1 %. Збільшення концентрації сахарози призводило до зменшення кількості пророслих зерен, пилкові трубки ставали коротшими і викривленими. Найвища частка фертильності пилку спостережено в сорту Лозівський кулеподібний – 95,1 %, найнижчий у сорту Футкурамі – 45,4 %.

Біографії авторів

I. S. Kosenko, Національний дендрологічний парк "Софіївка", НАН України, м. Умань

д-р біол. наук, професор, директор, член-кореспондент НАН України

A. A. Balabak, Національний дендрологічний парк "Софіївка", НАН України, м. Умань

канд. с.-г. наук, ст. наук. співробітник, завідувач відділу генетики, селекції та репродуктивної біології рослин

A. V. Balabak, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра екології та безпеки життєдіяльності

O. V. Vasylenko, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра екології та безпеки життєдіяльності

Посилання

Amaral, J. S., Ferreres, F., Andrade, P., Valentão, P., Pinheiro, C., Santos, A., & Seabra, R. (2005). Phenolic profile of hazelnut (Corylus avellana L.) leaves cultivars grown in Portugal. Nat. Prod. Res. 19(2), 157–163.
https://doi.org/10.1080/14786410410001704778
Gökirmak, T., Mehlenbacher, S. A., & Bassil, N. V. (2009). Characterization of European hazelnut (Corylus avellana) cultivars using SSR markers. Genetic resources and crop evolution, 56(2), 147–172. https://doi.org/10.1007/s10722-008-9352-8
Kosenko, I. S. (Ed.), Opalko, A. I., & Opalko, O. A. (2008) Hazelnut: Applied Genetics, Breeding, the Methods of Propagation and Production. Kyiv: Scientific thought, 256 p. [In Ukrainian].
Kosenko, I. S., Opalko, A. I., Balabak, O. A., & Shulga, S. M. (2016). Corylus spp. genetic resources use in hazelnuts Corylus domestica Kos. et Opal. improvement. Autochthonous and Alien Plants, 12, 120–136. [In Ukrainian].
Kosenko, I. S., Opalko, A. I., Balabak, O. A., Opalko, O. A., & Balabak A. V. (2019). Hazelnut (Corylus domestica Kos. et Opal.) research and breeding at NDP "Sofiyivka" of NAS of Ukraine. Temperate Horticulture for Sustainable Development and Environment. In Larissa I. Weisfeld, Anatoly I. Opalko, Sarra A. Bekuzarova (Eds), Ecological aspects. Oakville; Waretown: Apple Academic Press, 13, 237–267.
Makhno, V. G. (2014). Application of the genus Corylus in ornamental and commercial gardening. Subtropical and ornamental horticulture, 50, 232–235. [In Russian].
Nekrasov, Y., & Romanovych, Y. (1982). Comparative characteristics of the quality of pollen and seeds of some herbaceous introducents. Bulletin main botanical garden, 123, 31–33. [In Russian].
Опубліковано
2019-05-30
Як цитувати
Kosenko, I. S., Balabak, A. A., Balabak, A. V., & Vasylenko, O. V. (2019). Еколого-біологічна оцінка запилення та фертильність сортів фундука в умовах Правобережного Лісостепу України. Науковий вісник НЛТУ України, 29(5), 9-11. https://doi.org/10.15421/40290501
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство