Перспективи вдосконалення алгоритмів обчислення та процесів побудови інформаційних логіко-статистичних моделей у базисі Хаара-Крестенсона

Ключові слова: оцінка інформативності; системи розпізнавання; структурна ідентифікація; кодування

Анотація

Розглянуто синтез структури образно-кластерної моделі інтерактивного моніторингу станів багатопараметричних об'єктів управління на основі системи автоматизованого проектування алгоритму розпаралеленого опрацювання статистичних даних та кореляційних характеристик технологічних об'єктів. Викладено теоретичні засади методології побудови образно-кластерної моделі багатопараметричних об'єктів. Розроблено теоретичні засади, методології та спосіб контролю параметрів технологічного процесу на основі образно-кластерної моделі, який дає змогу розширити функціональні можливості та підтримати інформативність процедур аналізу технологічних процесів контролем не тільки відхилень їх параметрів за амплітудою, але й відхилень статистичних значень: ковзного математичного сподівання, середньостатистичної динаміки ковзної структурної кореляції, матриці нормованих коефіцієнтів взаємокореляції між парами технологічних параметрів, логіко-статистичних інформаційних, спектральних, кластерних та ентропійних моделей. Представлено структуру образно-кластерної моделі, яка враховує значну кількість контролюючих параметрів та їх кластерні представлення. Проведено аналіз статистичних і стохастичних методів оцінки значень параметрів, при цьому обґрунтовано використання логіко-статистичних інформаційних моделей для систематизації технологічних параметрів.

Біографія автора

I. R. Pitukh, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

канд. техн. наук, доцент, кафедра спеціалізованих комп'ютерних систем

Посилання

Melnyk, A. O. (2008). Arkhitektura kompiutera. Lutsk: Volyn Regional Printing House, 470 p. [In Ukrainian].
Nykolaichuk, Ya. M. (2008). Teoriia dzherel informatsii. Ternopil: TNEU, 536 p. [In Ukrainian].
Nykolaichuk, Ya. M. (2012). Kody polia Halua: Teoriia ta zastosuvannia. Ternopil: TzOV "Terno-hraf", 576 p. [In Ukrainian].
Patent Ukrainy. (2012). Patent Ukrainy na korysnu model №71122. Sposib kontroliu parametriv tekhnolohichnoho protsesu – 10.07.2012 r., Biul. № 13. [In Ukrainian].
Patent Ukrainy. (2015). Patent Ukrainy na korysnu model №107904. Prystrii dlia vvedennia alfavitno-tsyfrovykh danykh – 25.02.2015 r., Biul. № 4. [In Ukrainian].
Patent Ukrainy. (2019). Patent Ukrainy na korysnu model № 134154. Sposib kontroliu parametriv tekhnolohichnoho protsesu – 10.05.2019 r., Biul. № 9. [In Ukrainian].
Pitukh, I. R., Vozna, N. Ya., Protsiuk, H. Ya., & Nykolaichuk, Ya. M. (2016a). Metod pryiniattia rishen strukturyzovanoi identyfikatsii staniv promyslovykh obiektiv v interaktyvnykh kompiuteryzovanykh systemakh. Pratsi VIII Mizhnarodnoi shkoly-seminaru "Teoriia pryiniattia rishen", (pp. 64–65). Uzhhorod: UzhNU. [In Ukrainian].
Pitukh, I., Nykolaychuk, L., Protsiuk, H., & Protsiuk, V. (2016b). Information and Legal Aspects of the Communication Functions of the Computerized System Operator. Modern Problem of Radio Engineeriong, Telecommunikations and Computer Science: Proceedings of the XIIIth International Conference TSET2016, February 23–26, (pp. 885–888).
Stadnyk, B. I. (Ed.). (2005). Fundamentals of Metrology and Measuring Technology. (Vol. 2). Lviv: NU Lvivska Politechnika, 656 p.
Vozna, N. Ya. (2018). Strukturyzatsiia polifunktsionalnykh danykh: teoriia, metody ta zasoby. Ternopil: TNEU, 378 p. [In Ukrainian].
Опубліковано
2019-05-30
Як цитувати
Pitukh, I. R. (2019). Перспективи вдосконалення алгоритмів обчислення та процесів побудови інформаційних логіко-статистичних моделей у базисі Хаара-Крестенсона. Науковий вісник НЛТУ України, 29(5), 151-155. https://doi.org/10.15421/40290530
Розділ
Інформаційні технології