Алелопатичний потенціал рослин роду Crambe L. (Brassicaceae Burnett) колекції Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України

Ключові слова: Crambe; алелопатична дія; стимулювання; пригнічення; біологічно активні сполуки; тест-рослини; надземна частина; плоди; насіння; ризосферний ґрунт

Анотація

Здійснено докладний літературний огляд, висвітлено досвід дослідників минулого та сьогодення і зроблено висновки щодо результатів досліджень рослин роду Crambe L. та сформульовано проблематику досліджень. Подано результати комплексного дослідження алелопатичної активності водорозчинних біологічно активних сполук вегетативної частини, насіння та ризосферних виділень рослин роду Crambe L., кількісний вміст та співвідношення яких перебуває у певній динаміці протягом вегетації. Встановлено, що завдяки їм рослини здійснюють алелопатичний вплив (стимуляційний або інгібуючий) на навколишні вищі рослини і сила дії змінюється залежно від фаз вегетації та тест-об'єктів. Виявлено, що максимальний рівень інгібування біологічно активними сполуками вегетативної частини, плодів та насіння досліджуваних видів Crambe, незалежно від тест-об'єктів та фази вегетації рослин, відбувається за умови, що концентрація витяжки становить 1:10. Найсильніша стимуляція відбувається за умови, що концентрація витяжки становить 1:100. З'ясовано, що в першій половині вегетації для біологічно активних сполук надземної маси характерне істотне інгібування розвитку тест-рослин. У другій половині вегетації гальмівна та пригнічувальна дія дещо послаблюється. З огляду на це, сформульовано стратегію рослин цього роду до виживання та поширення у ценозах.

Біографії авторів

N. Ya. Levchyk, Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка, НАН України, м. Київ

канд. біол. наук, наук. співробітник, відділ культурної флори

D. B. Rahmetov, Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка, НАН України, м. Київ

д-р с.-г. наук, професор, завідувач відділу культурної флори

A. V. Liubinska, Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка, НАН України, м. Київ

провідний інженер, відділ культурної флори

N. Ye. Horbenko, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра ботаніки деревинознавства та недеревних культур

Посилання

Aliokhin, V. V. (1939). Some thoughts on the tumbler-field life form. President of the Academy of Sciences of the USSR Acad. V. L. Komarov to the 70th anniversary of the birth and the 43rd anniversary of scientific activity, 97–107. Moscow-Leningrad: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR. [In Russian].
Blagoveshchenskiy, A. V. (1953). The biochemistry of the difficult seed germination. Proceedings of the Main Botanical Garden of the USSR Academy of Sciences, 3(3), 3–57. [In Russian].
Blagoveshchenskiy, A. V. (1957). On the substances that delay seed germination. Bulletin of the Main Botanical Garden of the USSR Academy of Sciences, 9, 54–58. [In Russian].
Dudchenko, L. G., Kozyakov, A. S., & Kryvenko, V. V. (1989). The aromatic and spicy plants: Manual. Kyiv: Scientific thought, 304 p. [In Russian].
Evenari, M. (1949). Germination inhibitors. The Botanical Review, 15, 153–194.
Galletti, S., Bagatta, M., Branca, F., Argento, S., De Nicola, G. R., Cianchetta, S., Iori, R., & Paolino Ninfali, P. (2014). Isatis canescens is a rich source of glucobrassicin and other health‐promoting compounds. Journal of the Science of Food and Agriculture, 95, 158–164. https://doi.org/10.1002/jsfa.6697
Grodzinskiy, A. M. (1965). The allelopathy intheplantlife and their communities. Kyiv: Scientific thought, 200 p. [In Russian].
Grodzinskiy, A. M. (1973). The fundamentals of chemical interaction of plants. Kyiv: Scientific thought, 205 p. [In Ukrainian].
Grodzinskiy, A. M., & Gorobetz, S. A. (1989). The allelopathic active substances of the Russian sea kale fruits. Themethodological problems of the allelopathy: scientific works of the Ukrainian SSR Academy of Science. CRBG, 104–110. Kyiv: Scientific thought. [In Russian].
Grodzinskiy, A. M., Golovko, E. A., & Gorobetz, S. A. (1987). Theexperimental allelopathy. Kyiv: Scientific thought, 236 p. [In Russian].
Hrodzinskiy, A. M., Kuznietzova, H. O., & Musatenko, L. I. (1960). The braking germination in the fruits of the Russian sea kale Crambe tatarica Sebeok. Ukrainian botanical journal, 17(1), 29–39. [In Ukrainian].
Kutáček, M. (1964). Glucobrassicin, a potential inhibitor of unusual type affecting the germination and growth of plants; Mechanism of its action. Biologia Plantarum, 6(2), 88–98. https://doi.org/10.1007/BF02926662
Lypa, O. L. (1964). Vascular plant systematics. Manual, (pp. 227–228). Kyiv: Radianska shkola. [In Ukrainian].
Mykhaylova, O. A., & Biriuliova, E. G. (2013). The pecualirities of the anatomical structure of the vegetative organs of some protected species of the genus Crambe L. Bulletin of the State Nikitsky Botanical Garden, 108, 83–88. [In Russian].
Nechytaylo, V. A., & Kucheryava, L. F. (2005). Botany. Vascular plants. Kyiv: Fitosotziotzentr, 432 p. [In Ukrainian].
Pushkariova, N. O. (2017). Establishment of microclonal propagation methods and study of in vitro cultivation effect on biochemical properties and genetic variability of endangered Crambe species. Doctoral Dissertation for Philosophy Science (03.00.20 – Biotechnology), 155 p. [In Ukrainian].
Rais, E. (1978). Allelopathy. Moscow: Mir, 392 p. [In Russian].
Razavi, S. M., & Nejad˗Ebrahimi, S. (2009). Chemical composition, allelopatic and cytotoxic effects of essential oils of flowering tops and leaves of Crambe orientalis L. from Iran. Natural Product Research, 23(16), 492–498.
Red Book. (2019). Red Book of Ukraine. Brassicaceae. Retrieved from: https://redbook-ua.org/category/brassicaceae/
Roshchina, V. D. (1974). The exemetabolites of the arboreal plants and mechanisms of their impact on the plant cells. Thesis of the Doctoral Dissertation for Biological Sciences (03.00.12 – Plant Physiology and Biochemistry), 43 p. [In Russian].
Yurchak, L. D. (2005). The allelopathy in agrobiocenoses of the aromatic plants. Kyiv: Fitosotziotzentr, 411 p. [In Ukrainian].
Опубліковано
2019-05-30
Як цитувати
Levchyk, N. Y., Rahmetov, D. B., Liubinska, A. V., & Horbenko, N. Y. (2019). Алелопатичний потенціал рослин роду Crambe L. (Brassicaceae Burnett) колекції Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України. Науковий вісник НЛТУ України, 29(5), 40-46. https://doi.org/10.15421/40290508
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство