Ресурси мисливських тварин як передумова становлення еколого-економічного розвитку мисливського господарства

  • Yu. V. Muraviov Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: мисливські ресурси; щільність мисливських тварин; індивідуальне полювання; дичерозведення

Анотація

На сьогодні якісний та кількісний склад мисливських ресурсів Львівської області характеризується незадовільною динамікою. Попри незначне збільшення чисельності, якісний склад та показник щільності поголів'я бажає кращого та демонструє тенденцію до зменшення. Основною причиною такої ситуації є зростання кількості мисливських угідь та мисливців без достатніх капіталовкладень у розвиток мисливської галузі. На основі актуальних статистичних даних проаналізовано динаміку чисельності ратичних та хутрових мисливських тварин Львівської області за період 2015-2017 рр. Порівняно з 2016 р., у 2017 році загальна кількість мисливських тварин збільшилася на 1,8 %. За аналогічний період кількість ратичних зросла на 0,6 %, а хутрових – на 2,5 %. Досліджено зміни кількісного та якісного складу мисливських ресурсів. Виявлено види, які демонструють щорічну тенденцію до зменшення їх кількості. Зокрема, чисельність оленя плямистого за три роки (2015-2017 рр.) зменшилася на 27,1 %. Розраховано щільність ратичних та хутрових видів упродовж аналізованого періоду. Встановлено, що щільність мисливських тварин знижується. Проаналізовано обсяги добування мисливських тварин Львівської області за аналізований період. Кількість добутих тварин зменшилася на 3 % у 2017 р. порівняно з 2016 р. Рекомендовано посилити боротьбу із браконьєрством та вжити додаткових біотехнічних заходів. Запропоновано зменшити кількість колективних полювань, а натомість поступово переходити до індивідуальних.

Біографія автора

Yu. V. Muraviov, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра менеджменту організацій і адміністрування

Посилання

Frolov, D. O. (2009). Shtuchne dycherozvedennia yak perspektyvnyi shliakh nasychennia uhid dychynoiu. Retrieved from: http://www.huntingukraine.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2172:shtuchnedycherozvedennya&catid=203: myslyvskegospodarstvo&Itemid=131. [In Ukrainian].
Khoietskyi, P. B., & Kazamyr, M. M. (2014). Poshyrennia kozuli yevropeiskoi (Carpeolus Carpeolus L.) v uhiddiakh Lvivskoi oblasti. Scientific Bulletin of UNFU, 14, 46-49. [In Ukrainian].
Muraviov, Yu. V., & Khoietskyi, P. B. (2011). Analiz vedennia myslyvskoho hospodarstva ta shliakhy pidvyshchennia yoho efektyvnosti. Scientific Bulletin of UNFU, 21, 23–29. [In Ukrainian].
Myronenko, M. O., Sheremet, I. M., Protsiv, O. R., et al. (2015). Proekt modeli reformuvannia i rozvytku myslyvskoho hospodarstva Ukrainy. Enpi East Fleg. Retrieved from: http://www.fleg.org.ua/docs/1274. [In Ukrainian].
Pasport. (2018). Ekolohichnyi pasport Lvivskoi oblasti. Retrieved from: https://menr.gov.ua/news/32629.html. [In Ukrainian].
Rezoliutsiia. (2015). Rezoliutsiia uchasnykiv kruhloho stolu "Zakordonnyi dosvid ta rozvytok myslyvskoho hospodarstva v Ukraini". Retrieved from: https://lvivlis.gov.ua/news?id=1641. [In Ukrainian].
Опубліковано
2019-04-25
Як цитувати
Muraviov, Y. V. (2019). Ресурси мисливських тварин як передумова становлення еколого-економічного розвитку мисливського господарства. Науковий вісник НЛТУ України, 29(4), 86-88. https://doi.org/10.15421/40290418