Дослідження розподілу мисливських угідь Львівської області

  • Yu. V. Muraviov Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: мисливське господарство; користувачі мисливських угідь; структура мисливських угідь; динаміка обсягів мисливських угідь

Анотація

Мисливське господарство залишається однією із неприбуткових галузей національного господарства. Передусім залишається невирішеним питання щодо ефективного користування мисливськими угіддями. Мисливське господарство України потребує реформування та дієвих стратегічних кроків, які базувалися б на засадах Сталого розвитку. На основі актуальних статистичних даних проаналізовано розподіл мисливських угідь Львівської області між користувачами на 31.01.2017. Порівняно сучасний розподіл площ мисливських угідь з розподілом на 01.01.2016. Досліджено зміни кількісного складу мисливських угідь та їх користувачів. Досліджено зміни площ угідь Львівської області за аналізований період. Виявлено проблеми, що стосуються користування мисливськими угіддями. Здійснено аналіз нормативно-правової бази щодо мисливського господарства України. Розглянуто досвід європейських країн у галузі мисливського господарства. Виявлено недоліки у законодавстві мисливської галузі, зокрема недосконалість системи відповідальності за порушення цього законодавства. Відсутні чіткі норми та порядок надання мисливських угідь в користування. Законодавчі акти потребують змін для забезпечення ефективного користування мисливськими угіддями. Запропоновано шляхи для покращення управління мисливськими угіддями. Рекомендовано у найближчому майбутньому провести інвентаризацію ресурсів мисливських угідь. Вкрай нагальним завданням є удосконалення нормативно-правової бази діяльності та перспектив розвитку мисливського господарства України.

Біографія автора

Yu. V. Muraviov, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра менеджменту організацій і адміністрування

Посилання

Delehan, I., & Shpilchak, M. (2008). Features of hunting management in Poland. Scientific Bulletin of UNFU, 18(9), 42–47. [In Ukrainian].
Deyneka, A., & Burmas, V. (2013). State and prospects of hunting economy development. Scientific Bulletin of UNFU, 23(13), 78–94. [In Ukrainian].
Ivanusa, A., & Holyavka, V. (2011). Analysis of hunting management by enterprises of Lviv region. Scientific Bulletin of UNFU, 21(18), 108–112. [In Ukrainian].
Mislivske gospodarstvo. (2017). Rozpodil myslyvskykh uhid Lvivskoi oblasti. Retrieved from: https://lvivlis.gov.ua/hunting. [In Ukrainian].
Muraviov, Y., & Hoetskiy, P. (2011). Analysis of hunting management and ways to increase its efficiency. Scientific Bulletin of UNFU, 21(1), 23–29. [In Ukrainian].
Protsiv, O. (2016). Foreign assistance and experience in hunting economy service. Poliuvannia ta rybolovlia, 10(180), 2. [In Ukrainian].
Zakon Ukrainy. (2000). "Pro myslyvske hospodarstvo ta poliuvannia" vid 22.02.2000 r., № 1478-III. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1478-14. [In Ukrainian].
Опубліковано
2019-06-03
Як цитувати
Muraviov, Y. V. (2019). Дослідження розподілу мисливських угідь Львівської області. Науковий вісник НЛТУ України, 29(4), 72-74. https://doi.org/10.15421/40290415