Дослідження якості страхового портфеля АСК "Інго Україна"

Ключові слова: страхова компанія; страхові премії і виплати; страхування; надходження; ризики

Анотація

Страхові компанії відіграють провідну роль у становленні та подальшому розвитку країн з перехідною економікою, їхня спроможність нівелювати різні несприятливі події, а також бути активними інвесторами на фінансовому ринку стимулюють трансформаційні процеси в економіці. Водночас ефективне функціонування самих страхових компаній забезпечується реалізацією значної кількості управлінських процесів, базовим з яких є формування оптимального страхового портфеля. У сучасних умовах завдання управління страховим портфелем актуалізується передусім унаслідок появи ризиків, зумовлених розвитком інформаційних технологій і автоматизованих систем управління, а також ризиків, що виникають внаслідок трансформаційних тенденцій щодо конвергенції та інтеграції сегментів фінансового ринку, раніше не пов'язаних між собою. Окрім цього, потребу дослідження питань щодо управління страховим портфелем зумовлюється появою нових інструментів мінімізації ризиків, що дають змогу змінювати підходи до формування страхового портфеля, включаючи в нього більше спеціалізованих і масштабних ризиків без загрози втрати платоспроможності компанії. З урахуванням сучасних тенденцій розвитку фінансового ринку, зокрема його трансформації, під впливом глобалізаційних процесів виникає об'єктивна потребу у розвитку та вдосконаленні підходів до управління страховим портфелем страхових компаній. Досліджено теоретичні засади управління якістю страховим портфелем та обґрунтовано підходи до формування оптимального страхового портфеля з урахування заданого рівня ризику та прибутковості, що є однією з умов забезпечення фінансової стійкості страховика. Проаналізовано структуру страхового портфеля ПрАТ АСК "ІНГО Україна" і оцінено його збалансованість. Визначено, що страхова компанія має високу прибутковість та досить низьку ризиковість.

Біографії авторів

K. P. Danylkiv, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. екон. наук, ст. викладач, кафедра фінансів, обліку і аналізу

K. V. Gorbova, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра фінансів, обліку і аналізу

Посилання

Baranov, A. (2006). Teoretychni zasady upravlinnia strakhovym portfelem. Rynok tsinnykh paperiv, 3–4, 35–38. [In Ukrainian].
Val, A. M., & Chubatiuk, V. M. (2018). Sposoby upravlinnia strakhovym portfelem. Retrieved from: http://intkonf.org/val-am-ktn-chubatyuk-vm-sposobi-upravlinnya-strahovim-portfelem/. [In Ukrainian].
Zhuravka, O. S. (2012). Teoretychni osnovy formuvannia strakhovoho portfelia. Biznesinform, 5, 201–204. [In Ukrainian].
Strakhovyi rynok. (2019). Informatsiia pro stan i rozvytok strakhovoho rynku Ukrainy. Retrieved from: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-strakhovoho-rynku-Ukrainy.html. [In Ukrainian].
Derzhavna komisiia. (2019). Ofitsiinyi sait Derzhavnoi komisii z rehuliuvannia rynkiv finansovykh posluh Ukrainy. Rozdil "Strakhovyi rynok". Retrieved from: http://www.dfp.gov.ua/732.html. [In Ukrainian].
INHO Ukraina. (2019). Ofitsiinyi sait kompanii "INHO Ukraina". Retrieved from: http://www.ingo.ua/. [In Ukrainian].
Pikus, R. V., & Balytska, M. V. (2016). Finansova stiikist strakhovoi orhanizatsii ta dzherela yii zabezpechennia. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. Tarasa Shevchenka, 3(180), 6–10. [In Ukrainian].
Sosnovska, O. O. (2017). Elementy zabezpechennia finansovoi stiikosti strakhovykh kompanii. Ekonomika, finansy i upravlinnia v XXI stolitti: analiz tendentsii ta perspektyvy rozvytku: Zbirnyk tez mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (pp. 70–74). [In Ukrainian].
Опубліковано
2019-04-25
Як цитувати
Danylkiv, K. P., & Gorbova, K. V. (2019). Дослідження якості страхового портфеля АСК "Інго Україна". Науковий вісник НЛТУ України, 29(4), 42-46. https://doi.org/10.15421/40290408