Інноваційний розвиток транспортної системи України

  • K. P. Danylkiv Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів http://orcid.org/0000-0003-1283-6844
  • K. V. Horbova Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів http://orcid.org/0000-0001-7826-5728
  • O. Ya. Poburko Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
Ключові слова: інновації; транспортно-дорожній комплекс; перевезення; сталий розвиток; інфраструктура; державна політика

Анотація

Дослідження складових транспортного комплексу (залізничний транспорт, автомобільний, водний) дало змогу стверджувати, що транспортна система є важливим сегментом для економіки країни, стабільне функціонування якого забезпечує необхідні умови цілісності держави та підвищення рівня життя населення. Проаналізовано стан транспортної системи України та розглянуто перспективи її розвитку в контексті кризових змін. Визначено негативні тенденції у перевезеннях. Відзначено зменшення вантажообігу залізничного, автомобільного, водного, трубопровідного й авіаційного транспорту. Ринок транспортних послуг задовольняє тільки базові потреби економіки України та населення у перевезеннях. Виявлено, що нерозвинена система управління транспортною системою, стан виробничо-технічної бази і технологічний рівень організації перевезень за багатьма параметрами не відповідають зростаючим потребам суспільства, що негативно впливає на транспортну систему країни. Перспективним для держави визначено інноваційні перетворення в напрямку удосконалення структури міжнародних транспортно-логістичних систем, запровадження інноваційних інформаційно-управлінських технологій, побудованих на моделюванні інтегрованих транспортних систем, розвиток мультимодальних перевезень та пришвидшене інтегрування національної транспортної системи.

Біографії авторів

K. P. Danylkiv, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. екон. наук, асистент, кафедра фінансів, обліку і аналізу

K. V. Horbova, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра фінансів, обліку і аналізу

O. Ya. Poburko, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра фінансів

Посилання

Karmazina, O. O. (Ed.). (2015). Transport i zviazok Ukrainy 2014: statystychnyi zbirnyk. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 204 p. [In Ukrainian].
Komitet. (n.d.). Derzhavnyi komitet statystyky [ofitsiinyi sait]. Retrieved from: www.ukrstat.gov.ua. [In Ukrainian].
Pashchenko, Yu. Ye., & Nykyforuk, O. I. (2008). Transportno-dorozhnii kompleks Ukrainy v protsesakh mizhnarodnoi intehratsii. Nizhyn: Aspekt-Polihraf. 192 p. [In Ukrainian].
Preiher, D. K., Sobakevych, O. V., & Yemelianova, O. Yu. (2011). Realizatsiia potentsialu transportnoi infrastruktury Ukrainy v stratehii postkryzovoho ekonomichnoho rozvytku. Kyiv: NISD. 37 p. [In Ukrainian].
Sobkevych, O. V., Mykhailychenko, K. M., & Yemelianova, O. Yu. (n.d.). Innovatsiini peretvorennia na transporti yak chynnyk modernizatsii transportno-dorozhnoho kompleksu Ukrainy. Retrieved from: http://www.niss.gov.ua/articles/1303/#_ftnref3. [In Ukrainian].
Stratehiia. (n.d.). Transportna stratehiia Ukrainy na period do 2020 roku. Retrieved from: http://www.mtu.gov.ua. [In Ukrainian].
Yepifanova, I. Yu. (2012). Analiz finansovoho zabezpechennia innovatsiinoi diialnosti vitchyznianykh pidpryiemstv u suchasnykh umovakh. Visnyk natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Seriia: Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, 722, 65–70. [In Ukrainian].
Zbirnyk. (2015). Statystychnyi zbirnyk "Naukova ta innovatsiina diialnist v Ukraini u 2014 rotsi". Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. 255 p. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-04-26
Як цитувати
Danylkiv, K. P., Horbova, K. V., & Poburko, O. Y. (2018). Інноваційний розвиток транспортної системи України. Науковий вісник НЛТУ України, 28(4), 31-35. https://doi.org/10.15421/40280405