Методика еколого-економічного оцінювання виробничого навантаження на лісові екосистеми в процесі заготівлі деревини на експорт

  • N. M. Yurkiv Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: виробниче навантаження; еколого-безпечна експортна діяльність; лісові екосистеми; оцінка впливу на навколишнє природне середовище

Анотація

Важливим питанням діяльності лісогосподарських підприємств є недопущення негативного впливу на лісові екосистеми або його мінімізація на засадах сталого лісокористування. Встановлено, що екологічно безпечним експортне виробництво лісогосподарського підприємства можна вважати за умов, коли фінансові надходження за реалізацію експортної продукції будуть на рівні, який даватиме змогу відшкодовувати витрати на виробництво і реалізацію експортної продукції, витрати на відтворення лісів, які внаслідок заготівлі (вирубок деревини на експорт) зазнали втрат. Тобто фінансові надходження від реалізації експортної продукції повинні повністю компенсувати виробничі втрати (вилучені деревинні ресурси) в процесі заготівлі внаслідок вирубки лісів. Обґрунтовано, що еколого-безпечна експортна діяльність лісогосподарських підприємств залежить від рівня виробничого навантаження на лісові ресурси. Таке навантаження у процесі заготівлі деревини на експорт виражається у витратах на заготівлю і реалізацію експортної продукції, витратах на ліквідацію (перероблення) додаткових відходів виробництва та на відновлення лісів, а також у втратах від експортного виробництва харчових, кормових, технічних, лікарських та інших лісоресурсів. Запропоновано методику оцінювання експортної діяльності підприємства способом розрахунку показника – коефіцієнта екологічної загрози виробничого навантаження від виробництва експортної продукції. Ця методика дає змогу оцінити стан та рівень загрози лісовій екосистемі для вибору стратегії управління еколого-безпечною експортною діяльністю, адекватної до умов та особливостей конкретного лісогосподарського підприємства.

Біографія автора

N. M. Yurkiv, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. екон. наук, асистент, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Посилання

Borys, N. M. (2013). International Trade Efficiency of Wood Products Considering Environmental Factor. Scientific Bulletin of KTEU, 6, 43–50. [In Ukrainian].
Gershun, A. М. (2006). Balanced Management Technologies. Мoscow: ZAO "Оlimp-Business". [In Russian].
Girusov, E. V., Bobylev, S. N., & Novoselov, A. L. (2015). Ecology and Economics of Nature Management. Мoscow: UNITY-DANA. [In Russian].
Granovska, L. M. (2009). Ecologically-balanced nature management in conditions of multifunctionality of territories. Kherson: HDU. [In Ukrainian].
Karpuk, A. І., & Shestak, M. L. (2015). Strategic priorities for effective forest resource development. Lutsk: PVD "Тverdynia". [In Ukrainian].
Motkin, G. А. (2010). Economic assessment of ecosystem-forming functions. Economics and mathematical methods, 1(46), 3–11. [In Russian].
Syniakevich, I. M. (1992). The economy of the forest sector. Kyiv: Znania. [In Ukrainian].
Tunytsya, Yu. Yu. (2006). Eco-economy and market: overcoming contradictions. Kyiv: Znania. [In Ukrainian].
Yacuk, D. R. (2008). Problems of estimation of ecological and economic efficiency of wood and non-timber forest resources. Scientific Bulletin of UNFU, 18(2), 80–85. [In Ukrainian].
Опубліковано
2019-04-25
Як цитувати
Yurkiv, N. M. (2019). Методика еколого-економічного оцінювання виробничого навантаження на лісові екосистеми в процесі заготівлі деревини на експорт. Науковий вісник НЛТУ України, 29(4), 38-41. https://doi.org/10.15421/40290407