НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • N. M. Yurkiv Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: індикатори екологічного навантаження, показники екологічного стану, екологічне середовище, експлуатаційне навантаження на природні ресурси, екологічна інформація, діагностування екологічної ситуації

Анотація

Встановлено основні принципи, на яких повинен базуватися екологічний моніторинг наслідків експортної діяльності лісогосподарських підприємств. Дотримання цих принципів дасть змогу визначити об'єкти-індикатори екологічного навантаження експортної діяльності, а також визначити показники їх екологічного стану. Охарактеризовано вимоги, умови та закономірності проведення об'єктивного екологічного моніторингу (як регіонального, так і локального). На підставі проведених досліджень експортної діяльності лісогосподарських підприємств Львівської обл. встановлено, що процес (методика) формування системи екологічного моніторингу такої діяльності потрібно здійснювати послідовно через низку взаємопов'язаних етапів. Ці етапи повинні включати: оцінювання специфіки екологічного середовища й особливостей експлуатаційного навантаження на природні ресурси; визначення основних правил (принципів) збору екологічної інформації; визначення екологічних та еколого-антропогенних об'єктів (явищ); визначення суб'єктів, які проводять екологічний моніторинг, і суб'єктів-споживачів екологічної інформації; визначення методів та інструментів отримання екологічної інформації; формування системи інформаційних процесів. Запропонована методика дасть змогу формувати регіональну систему екологічного моніторингу будь-якого регіону. Це забезпечить реалізацію основної мети екологічного моніторингу – визначення рівня екологічної напруженості господарської діяльності підприємства, зокрема експортного виробництва, та основних факторів, що формують відповідну екологічну ситуацію.

Біографія автора

N. M. Yurkiv, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
аспірант

Посилання

Borys, N. M. (2013). Upravlinnia ekologichnou bezpekou exportnoi dialnosti pidpryemstv lisovogo gospodarstva za umov stalogo lisokorystuvania [Environmental safety management of forestry enterprises export activity under the conditions of sustainable nature using]. Scientific Bulletin of UNFU, 23(17), 101–107.[in Ukrainian].

Borys, N. M. (2014a). Formuvannia ta ocinka ekologichnoi bezpeky exportnoi dialnosti lisovyh pidpryemstv [Formation and evaluation of ecological security export activities of forest enterprises]. Visnic of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2(209), 30–37.[in Ukrainian].

Borys, N. M. (2014b). Upravlinnia ekologichnou bezpekou exportnoi dialnosti lisovyh pidpryemstv iak mehanizm zbalansovanogo pryrodokorystyvannia [An environmental security management of forestry enterprises export activities as a balanced natureuse mechanism]. Naukovyi jurnal. Ekonomichni nauky. Herald of Khmelnytskyi national university, 7, 96–104.[in Ukrainian].

Dzadykevych, Yu. V. (2016). Ekononika dovkillia ta pryrodnyh resursiv [Economics of the environment and natural resources]. Ternopil: Aston [in Ukrainian].

Kalenchuk-Porhanova, G. (Ed.) (2002). Pro aktualnist monitoryngu navkolyshnogo seredovyshia [About the urgency of environmental monitoring]. Ridna Pryroda [Journal "Native Nature"], 2, 12–14. [in Ukrainian].

Lycur, I. M. (2004). Teoretyko-metodologichni osnovy ekologo-ekonomichnoi systemy bezpeky (na prykladi lisovyh resursiv Karpat) [Theoretical and methodological foundations of the ecological and economic security system (for example, the Carpathian forest resources)]. Kyiv: Nauk. Svit [in Ukrainian].

Makarov, B. (2011). Vozobnovlenie lesa. Retrieved from: http://maxpark.com/user/1894714767/content/749326

Rudko, G. I. (1993). Monitoryng geologichnogo seredovysha Karpatskogo region (naukovi ta metodychni aspekty) [Monitoring of the geological environment of the Carpathian region (scientific and methodical aspects)]. Kyiv: AN Tehnologichnoi kibernetyky Ukrainy [in Ukrainian].

Rudenko, V. P. (1993). Geographia pryrodno-resursnogo potencialu Ukrainy [Geography of natural resource potential of Ukraine]. Lviv: Svit [in Ukrainian].

Izrael, Yu. (1986). Ekologia I control sostoyania prirodnoi sredy [Ecology and control of the state of the environment]. Lviv: Gidrometeoizdat. [in Russian].

Tunytsya, T. Yu., & Borys, N. M. (2011). Analiz export derevynnoi produkcii derjavnogo pidpryiemstva "Lvivske lisove gospodarstvo" [Analysis of the export of wood products of the state enterprise "Lviv forestry"]. Scientific Bulletin of UNFU, 21(7), 107–112. [in Ukrainian].

Yurkiv, N. M. (2015). The environmental influence of ecological security factors of forest enterprises export activities. Economic Processes Management: International Scientific E-Journal, 1. Retrieved from: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_1/2015_1_5.pdf

Опубліковано
2018-01-30
Як цитувати
Yurkiv, N. M. (2018). НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Науковий вісник НЛТУ України, 27(10), 65-68. https://doi.org/10.15421/40271010
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство