Функціональні типи виробничих систем та їх структура

  • G. I. Bashnyanin Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів
  • M. I. Muronova Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів
  • D. P. Yaremchuk Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів
Ключові слова: виробнича система; технологічна сфера; техніко-економічна сфера; соціально-економічна сфера; ринкові ціни

Анотація

Розглянуто функціональні типи виробничих систем та їхню структуру. Виокремлено три фундаментальні сфери В-систем, які входять до складу будь-яких В-систем. До них віднесено власне технологічну, техніко-економічну і соціально-економічну сфери. Зазначено, що в першій сфері відбуваються процеси трансформації ресурсів у продукти: R®Р, у другій – процеси трансформації економічних ресурсів в економічні продукти: ER®EP, а в третій – процеси трансформації економічних витрат в економічні доходи: ЕС®EI. У контексті розгляду зазначеної проблеми виділено три типи ринкових цін. Це ціни базового періоду або "згорнутого" ринку, тобто ринку, що функціонував у минулому, в момент купівлі-продажу певних ресурсів. Другий тип ринкових цін – це ціни так званого актуального ринку, тобто це ціни, які фактично діють, тобто це ціни сьогодення. Третій тип ринкових цін – це ціни актуального ринку. Їхнє використання дає змогу одночасно виконувати два наукових і практичних завдання: по-перше, перейти від дослідження технологічної до дослідження техніко-економічної (власне економічної) сфери В-систем і, по-друге, змінити сам характер економічного виміру. Зроблено висновок про те, що процес функціонування В-систем визначається трьома групами чинників: власне виробничі (технологічні), ринкові (власне економічні, тобто характер ринкової кон'юнктури) і соціальні (соціально-економічні або економічні у вищому розумінні останніх), тобто характер цінової паритетності. Сумарна дія усіх трьох груп чинників у підсумку визначає як рівень, так і динаміку зміни рівня ефективності функціонування В-систем.

Біографії авторів

G. I. Bashnyanin, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки

M. I. Muronova, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

канд. екон. наук, асистент, кафедра теоретичної та прикладної економіки

D. P. Yaremchuk, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

студент, кафедра теоретичної та прикладної економіки

Посилання

Bashnyanin, G. I. (2018a). Economic market systems: methodological problems of metrology analysis. Lviv: Liga-Pres, 404 p. [In Ukrainian].
Bashnyanin, G. I. (2018b). Economic systems. Methodological problems of metrology analysis of efficiency of capitalization, liberalization, socialization and deregulation. Lviv: Liga-Pres, 830 p. [In Ukrainian].
Bashnyanin, G. I. (Ed.). (2011). Economic systems. (Vol. 2). Lviv: Publishing House LKA, 496 p. [In Ukrainian].
Bashnyanin, G. I., Turianskyi, Yu. I., & Dunas, O. I. (2013). Do pytannia negatyvnoi efektyvnosti rynkovoii samoreguiatsii ekonomichnyh system. Scientific Bulletin of UNFU, 23(7), 120–124. [In Ukrainian].
Elenberg, D. (2017). How never to wrong. Force of mathematical thought. Kyiv: Nash format, 408 p. [In Ukrainian].
Kanugin, Y. (2016). Physical economy as alternative of political economy. Energy of progress. Kyiv: Ariy, 276 p. [In Russian].
Martsun, V. S. (2018). Intellectual property is in economic and social development of society. Lviv: Apriori, 672 p. [In Ukrainian].
Picetti, T. (2016). A capital is in a XXI age. Kyiv: Nash format, 696 p. [In Ukrainian].
Rich, K. (2017). Human factor: Secrets of the protracted success of prominent companies. Kyiv: Knugolav, 336 p. [In Ukrainian].
Soros, D. (2018). Opened society. Reformation of global capitalism. Kharkiv: Folio, 363 p. [In Ukrainian].
Taler, R. (2017). New economy. Why people break rule traditional economy. Moscow: Ecsmo, 368 p. [In Russian].
Vilan, H. (2018). Goal economy. Exposure of boring science. Kharkiv: Knuzcovuy club "Klub simeynogo dozvilly", 320 p. [In Ukrainian].
Опубліковано
2019-04-25
Як цитувати
Bashnyanin, G. I., Muronova, M. I., & Yaremchuk, D. P. (2019). Функціональні типи виробничих систем та їх структура. Науковий вісник НЛТУ України, 29(4), 33-37. https://doi.org/10.15421/40290406