Економічна ефективність функціонування господарських систем: проблема вимірювання

  • G. I. Bashnyanin Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів
  • O. M. Svincov Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, м. Дрогобич
  • I. M. Kocupey Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів
Ключові слова: ефективність економічних систем; економічний ефект; інтегральний економічний ефект

Анотація

Проведено науковий аналіз проблеми ефективності економічних систем у контексті виміру її точності. Досліджено сумарний економічний ефект у короткотривалому, довготривалому, гіпердовготривалому та історичному періодах часу. Запропоновано перейти від виміру статичної до квазідинамічної, динамічної, гіпердинамічної та історичної економічної ефективності функціонування економічних систем. З метою максимально точного виміру цієї ефективності обґрунтовано використання інтегрального економічного ефекту, який охоплює економічну, соціально-економічну і соціально-духовну складові. Зроблено висновок про те, що економічну ефективність функціонування економічних систем визначають як співвідношення економічного ефекту й економічних витрат. Економічні витрати формуються в кожен конкретний момент часу. Внаслідок зіставляння поточного економічного ефекту (в короткотривалому періоді) з поточними економічними витратами отримано неточне або номінальне значення економічної ефективності, оскільки економічний ефект проявляється через певний лаг часу, який може бути доволі значним. Реальне значення рівня ефективності отримаємо тоді, коли буде зіставлено поточні економічні витрати зі сумарним ефектом, який формується у віддаленій, гіпервіддаленій чи навіть історичній перспективах. Для посилення точності виміру економічної ефективності необхідно перейти від виміру статичної до виміру квазідинамічної, динамічної, гіпердинамічної та історичної ефективності.

Біографії авторів

G. I. Bashnyanin, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки

O. M. Svincov, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, м. Дрогобич

д-р екон. наук, професор, кафедра економіки та менеджменту

I. M. Kocupey, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра менеджменту

Посилання

Bashnyanin, G. I., & Goncharuk, L. Y. (2010). Efficiency of socialization of the economic systems: methodological problems of metrology analysis. New World-2000. 240 p.
Bashnyanin, G. I., Goncharuk, L. Y., & Mikhaylyak, I. V. (2012). Socializacion efficiency of the economic systems at the terms of strengthening of globalizacion processes. Scientific Bulletin of UNFU, 22(14), 189–197. [In Ukrainian].
Bashnyanin, G. I., Kopich, I. M., & Chupik, I. O. (2001). Mikro ekonomich market systems: metrology problems of analysis of efficiency of functioning. LKA.182 p.
Bashnyanin, G. I., Selskiy, A. A., Turyanskiy, Y. I., & Kundickiy, O. O. (2012a). Efficiency of Liberalization of the economic systems. Scientific Bulletin of UNFU, 22(14), 166–173. [In Ukrainian].
Bashnyanin, G. I., Selskiy, A. A., Turyanskiy, Y. I., & Kundickiy, O. O. (2012b). The Basic metrology types of liberalization efficiency of the economic systems. Efficiency of state administration, 33, 245–253.
Bashnyanin, G. I., Tretyak, G. S., & Buryk, N. B. (2010). Regulator efficiency of the economic systems. Scientific Bulletin of UNFU, 20(9), 134–141. [In Ukrainian].
Bashnyanin, G. I., Tretyak, M. S., & Homyk, M. S. (2010). Deregulyaciyna elasticity of the economic systems: concept, general formula, types and kinds. Scientific Bulletin of UNFU, 20(11), 81–90. [In Ukrainian].
Bashnyanin, G. I., Turyanskiy, Y. I., & Dunas, O. I. (2013). Sentinel efficiency of liberalization of the economic systems. Scientific Bulletin of UNFU, 23(10), 132–139. [In Ukrainian].
Bashnyanin, G. I., Turyanskiy, Y. I., & Dunas, O. I. (2013). To the question of negative efficiency of market self-regulation of the economic systems. Scientific Bulletin of UNFU, 23(7), 120–124. [In Ukrainian].
Bashnyanyn, G. I. (2012). Methological of economic systems: introduction info the general theory and methodology of formation of economic parameters. Publishing house of Lviv Commercial Academy. 1152 p.
Goncharuk, L. Y. (2000). About socializacion efficiency of the economic systems: a concept and general formula of, NAN of Ukraine. 395–404.
Goncharuk, L. Y. (2001). Efficiency social policy in the conditions of market transformations: problems of socialization of economic development. NAN of Ukraine. 16 p.
Kovtun, O. I., Trichoma, O. I., & Goncharuk, L. Y. (2000). Strategic directions of new economic policy in a context organizationally economic reforms KDTEU. 114–116.
Shevchik, B. M., Goncharuk, L. Y., & Turyanskiy, Y. I. (2000). Tipologizacion transitional economic systems NAN of Ukraine. 129–134.
Опубліковано
2018-04-26
Як цитувати
Bashnyanin, G. I., Svincov, O. M., & Kocupey, I. M. (2018). Економічна ефективність функціонування господарських систем: проблема вимірювання. Науковий вісник НЛТУ України, 28(4), 9-14. https://doi.org/10.15421/40280401