Збереження орнітофауни для забезпечення стабільності урбоекосистеми Києва

Ключові слова: біорізноманіття; екосистема; пташині угруповання; компоненти навколишнього середовища; природоохоронні об'єкти

Анотація

Трансформація екосистем на міських територіях створює серйозні загрози для нормальної життєдіяльності її жителів, як людей, так і тварин. Відомо, що сучасні міста є нерівномірним поєднанням природних і техногенних ландшафтних елементів, які часто не мають зв'язків і тому не здатні підтримувати популяції тварин. Однак стабільність такої кластерної екосистеми неможлива без забезпечення неперервного потоку енергії і матерії, що здійснюють живі організми. Встановлено, що учасники міського зооценозу здатні відображати його стан, тому сприяючи його різноманітності, можна підвищити загальну якість умов життя в місті. Вузький діапазон груп живих організмів, що проживають на території міст, зумовив вибір пташиних угруповань як найперспективнішого об'єкта для реалізації природоохоронних заходів. Проаналізовано основні загрози для орнітофауни міста Києва. Обґрунтовано необхідність виділення на території міста ландшафтів, об'єднаних близьким розташуванням, добре збереженими фітоценозами та сприятливими умовами для діяльності птахів, у захищені об'єкти з відповідним правовим статусом. Як основу для потенційних природоохоронних об'єктів запропоновано озера та ставки міста. На основі аналізу придатних і доступних територій сформовано 4 ядра у різних районах Києва. Для успішної реалізації проекту рекомендовано створити єдиний орган управління для всіх природоохоронних територій Києва. Розраховано вартість реалізації проекту.

Біографії авторів

М. М. Radomska, Національний авіаційний університет, м. Київ

канд. техн. наук, доцент, кафедра екології

I. V. Horobtsov, Національний авіаційний університет, м. Київ

фахівець відділу управління інноваційними проектами освіти, здобувач, кафедра екології

Посилання

Bokotey, A. A. (2008). Changes in breeding avifauna of Lvіv City and their causes (basing on the results of compiling the ornithological atlases in 1994–1995 and 2005–2007). Scientific bulletin of Uzhhorod University. Ser. Biology, 23, 17–25.
Chaplyginа, A. B. (2010) Eco-faunistic analysis of avifauna of urbolandscapes (the case study of the Zhuravlivs'kyi hydropark in Kharkiv). Natural almanac, Ser. Biological sciences, 14, 187–199.
Ilyinsky, S. V. (2008). The current state of the ornithofauna of Khmelnitsky. Interdepartmental scientific thematic collection "Poultry Farming", 61, 48–63.
McDonnell, M. J., & Pickett, S. T. A. (1990). The study of ecosystem structure and function along urban-rural gradients: An unexploited opportunity for ecology. Ecology, 71(4), 1231–1237. https://doi.org/10.2307/1938259
McKinney, M. L. (2002). Urbanization, biodiversity, and conservation. Bioscience, 52, 883–890. https://doi.org/10.1641/0006-3568(2002)052[0883: UBAC]2.0.CO;2
Melles, S. J. (2005). Urban Bird Diversity as an Indicator of Human Social Diversity and Economic Inequality in Vancouver, British Columbia. Urban Habitats, 3(1), 25–48.
Miller, J. R., & Hobbs, R. J. (2002). Conservation where people live and work. Conservation Biology, 16, 330–337. https://doi.org/10.1046/j.1523-1739.2002.00420.x
Pudyatmoko, S. K., & Nurvianto, S. (2009). Role of Urban Environment on Conservation of Birds Diversity in Java, Indonesia. Journal of Biological Sciences, 9(4), 345–350. https://doi.org/10.3923/jbs.2009.345.350
Rosenzweig, M. L. (2003). Win-Win Ecology. Oxford, UK: Oxford University Press.
Shochat, E., Lerman, S., & Fernandez-Juricic, E. (2010). Birds in urban ecosystems: population dynamics, community structure, biodiversity, and conservation. Urban Ecosystem Ecology: Agronomy monograph, 4, 75–86. Madison: ASA-CSSA-SSSA. https://doi.org/10.2134/agronmonogr55.c4
Shupova, Т. V. (2014). Avifauna in settlement zone of Kiev. (Ser. Biology). The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University, 21, 1112, 83–91.
Shwartz, A., Shirley, S., & Kark, S. (2007). How do habitat variability and management regime shape the spatial heterogeneity of birds within a large Mediterranean urban park? Landscape and Urban Planning, 84, 219–229. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2007.08.003
Silva, C. P., Garcia, C. E., Estay, S. A., & Barbosa, O. (2015). Bird Richness and Abundance in Response to Urban Form in a Latin American City: Valdivia, Chile as a Case Study. PLoS ONE, 9(10), 120–138. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0138120
Stankiewicz, O. I. (2004). Fauna and bird communities of Uzhhorod in breeding period. (Ser. Biology). Scientific bulletin of Uzhhorod University, 15, 123–128.
Tryjanowski, P., Mikula, P., Morelli, F., & Krištin, A. (2017). Bird diversity in urban green space: A large-scale analysis of differences between parks and cemeteries in Central Europe. Urban Forestry & Urban Greening. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2017.08.014
Опубліковано
2019-04-25
Як цитувати
RadomskaМ. М., & Horobtsov, I. V. (2019). Збереження орнітофауни для забезпечення стабільності урбоекосистеми Києва. Науковий вісник НЛТУ України, 29(3), 60-64. https://doi.org/10.15421/40290313
Розділ
Екологія та довкілля