Структура, породний склад та продуктивність лісів Черемського природного заповідника

  • P. I. Lakyda Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
  • O. S. Hotsyk Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Ключові слова: деревостан; площа; запас; групи віку; повнота; бонітет; розподіл

Анотація

Проаналізовано деревостани Черемського природного заповідника за площею, запасом, складом, типами лісорослинних умов, групами віку, бонітетом і повнотою. З'ясовано, що переважна площа лісового фонду Черемського природного заповідника вкрита лісовою рослинністю і становить 97,9 %, зокрема лісові культури займають 14,6 % площі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок. Домінують хвойні деревостани, частка яких у загальному запасі становить 75,4 %. Представлені вони переважно сосною звичайною (98,5 %). Більшу половину площ становлять субори (68 %), серед яких третину складають вологі субори. Ці умови є оптимальними для росту сосни звичайної. Другу третину складають сирі (18 %) та мокрі (15 %) субори, в яких сосна звичайна має значно меншу продуктивність, зате добре почувається вільха клейка. Також у заповіднику трапляються сирі сугруди (12 %), які є досить родючими та сприятливими для росту вільхи клейкої високої продуктивності. У заповіднику переважають насадження ІІ (30,9 %) та ІІІ (26,6 %) класів бонітету. У віковій структурі домінують середньовікові насадження. Молодняки становлять незначну частину (8,1 % за площею і 3,1 % за запасом). Стиглі насадження займають 5,6 % за площею та 5,3 % за запасом. Більшість площі деревостанів (73,9 %) мають повноту 0,6-0,8. Отримані під час досліджень дані дають змогу визначити перспективи збереження лісових угруповань Черемського ПЗ, а також оцінити їхні основні екологічні функції та змоделювати екологічні послуги, які може надавати цей природно-заповідний об'єкт.

Біографії авторів

P. I. Lakyda, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

д-р с.-г. наук, професор, директор Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства

O. S. Hotsyk, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

аспірант, кафедра таксації лісу та лісового менеджменту

Посилання

Hensiruk, S. A. (Ed.). (2007). Ukrainska entsyklopediia lisivnytstva. (Vol. 2). Lviv: NVF "Ukrainski tekhnolohii", 421 p. [In Ukrainian].
Hrom, M. M. (2010). Lisova taksatsiia. (3rd ed.). Lviv: RVV NLTU Ukrainy, 416 p. [In Ukrainian].
Pohrebniak, P. S. (1955). Osnovy lesnoi typolohyy. Kyiv: AN USSR, 456 p. [In Russian].
Zakon Ukrainy. (1992). Pro pryrodno-zapovidnyi fond Ukrainy. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua. [In Ukrainian].
Zapovidnyk. (2018). Proekt orhanizatsii terytorii Cheremskoho pryrodnoho zapovidnyka ta okhorony yoho pryrodnykh kompleksiv. Lviv: Lvivska derzhavna lisovporiadna ekspedytsii, 310 p. [In Ukrainian].
Опубліковано
2019-04-25
Як цитувати
Lakyda, P. I., & Hotsyk, O. S. (2019). Структура, породний склад та продуктивність лісів Черемського природного заповідника. Науковий вісник НЛТУ України, 29(3), 9-12. https://doi.org/10.15421/40290301
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство