Дендросозофіти ботанічного саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

  • S. G. Litvinenko Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці
  • M. I. Vykliuk Ботанічний сад Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці
Ключові слова: види деревних рослин; ботанічний сад; Чернівецька область; Червоний список МСОП; Червона книга України; ступінь акліматизації; насіннєве розмноження

Анотація

Встановлено, що у ботанічному саду Чернівецького національного університету в умовах відкритого ґрунту зростає 211 видів дендросозофітів із 87 родів, 37 родин, 2 відділів. Серед них із відділу Pinophyta провідними за кількістю видів є роди Pinus L., Abies Mill., Picea Dietr., Juniperus L., а із MagnoliophytaRhododendron L., Magnolia L., Acer L., Quercus L., Malus Mill. У Червоному списку МСОП досліджувані види віднесено до 6 категорій раритетності; з них переважає група таксонів з низьким рівнем ризику зникнення (82,9 % видів). До групи під загрозою зникнення (категорії CR, EN, VU) входить 20 видів. До Європейського Червоного списку внесено 9 із досліджуваних видів. 7 видів внесено до Червоної книги України (2009), а Syringa josіkaea – також до Додатку І Бернської конвенції. Показано, що в умовах ботанічного саду Чернівецького національного університету 174 із досліджуваних дендросозофітів формують життєздатне насіння, а у 42 із них відзначено самосів. Виявлено, що 192 види повністю пристосувалися до умов культивування і мають найвищий ступінь акліматизації (І). Виділено види, які в Чернівецькій області стали інвазійними (Robinia pseudoacacia L., Acer negundo L., Quercus rubra L.), а також типові для Буковини види; всі вони мають категорію LC у Червоному списку МСОП. Успішна акліматизація та здатність до насіннєвого розмноження більшості видів свідчать про те, що колекційні фонди ботанічного саду Чернівецького національного університету є потенціалом для ефективного збереження дендросозофітів ex-situ.

Біографії авторів

S. G. Litvinenko, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці

канд. біол. наук, доцент, кафедра ботаніки, лісового і садово-паркового господарства

M. I. Vykliuk, Ботанічний сад Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці

провідний фахівець, відділ рослин відкритого ґрунту

Посилання

Bilz, M., Kell, S. P., Maxted, N., & Lansdown, R. V. (2011). European Red List of Vascular Plants. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved from: https://www.iucn.org/content/ european-red-list-vascular-plants-1 File RL-4-016.pdf
Chase, M. W., Christenhusz, M. J. M., Fay, M. F., Byng, J. W., Judd, W. S., Soltis, D. E., Mabberley, D. J., Sennikov, A. N., Soltis, P. S., & Stevens, P. F. (2016). The Angiosperm Phylogeny Group. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. Botanical Journal of the Linnean Society, 181(1), 1–20. https://doi.org/10.1111/boj.12385
Convention. (1979). Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. Bern. Retrieved from: http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/104.htm
Didukh, Ya. P. (Ed.). (2009). Red Data Book of Ukraine. Vegetable kingdom. Kyiv: Globalkonsalting, 912 p. [In Ukrainian].
Dyachenko, Ya. M. (2011). Rare alien trees in man-maid protected objects of the Forest-steppe zone of Ukraine: representativeness and outphytosozological checklist. Chornomorsk. botanical journal, 7(2), 132–143. [In Ukrainian].
Gibbs, D., Chamberlain, D., & Argent, G. (2011). The Red List of Rhododendrons. Retrieved from: https://portals.iucn.org/library/ sites/library/files/documents/RL-2011-002.pdf
Horokhova, Z. N., & Solodkova, T. I. (1970). Forests of Soviet Bukovina. Lviv: Edition of L'viv University, 213 p. [In Ukrainian].
IUCN 2018. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2018-2. http://www.iucnredlist.org. Downloaded on 14 November 2018.
Kazimirova, L. P. (2017). Rare dendroflora of the botanical garden of Khmelnytskyi national university. Forestry and gardening, 11. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/licgoc_2017_11_8. [In Ukrainian].
Kohno, N. A., & Kurdiuk, O. M. (1994). Teoreticheskie osnovy i opyt introdukcii rastenij v Ukraine. Kyiv: Nauk. dumka. [In Russian].
Kuznetsov, S. I., Kurdiuk, O. M., Maevsky, K. V., & Zhila, A. I. (2013). The taxonomic compound and the systematic of Gymnosperms (Pinophyta) of the dendroflora of Ukraine on the basis of their modern classification. Plant introduction, 3, 3–11. [In Ukrainian].
Litvinenko, S. G., & Vykliuk, M. I. (2018). Species composition and state of rare dendroexotic plants of Pinophyta in Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University Botanical Garden. Scientific Bulletin of UNFU, 28(2), 54–58. https://doi.org/10.15421/40280209. [In Ukrainian].
Medvedev, V. A., & Iljenko, O. O. (2015). Rarity dendroecsotic plants of Pinophyta in the State Dendrological Park Trostjanets of the NAS of Ukraine. Plant introduction, 3, 78–93. [In Ukrainian].
Miskevych, L. V. (2018). Rare exotic dendrosozoflora ex situ of broadleaf forests zone of Ukraine (analysis of structure, representativeness of cultivation, phytocoenodesign). Abstract of Candidate Dissertation for Biology Sciences (06.03.01 – Forest plantation and Phytomelioration). Kyiv, 24 p. [In Ukrainian].
Miskevytch, L. V. (2016). Rare species of arboreal plants in Kremenets Botanical Garden. Scientific Bulletin of UNFU, 26(5), 98–101. https://doi.org/10.15421/40260514. [In Ukrainian].
Popovych, S. Yu., & Varchenko, N. M. (2009). Metodology of integral outphytosozological evaluation of rare dendroexotic plants. Plant introduction, 4, 11–17. [In Ukrainian].
Savoskina, A. (2016). Evaluation of decorativeness of dendrosozoekzots of the Ukrainian Polissya. Nauk. visnyk Skhidnoievropeisk. Nat. Univers. Biol. Sciences, 12, 19–23. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnu_2016_12_5. [In Ukrainian].
Sipliva, N. O. (2009). The structural analysis of rare wood flora of parks in Vinnitsa region. Scientific Bulletin of UNFU, 19(5), 39–42. Retrieved from: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2009/19_5/ index19_5.htm. [In Ukrainian].
Stepanenko, N. P. (2011). Analysis of representationess of protected exotic dendrosozoflora ex situ of ForestSteppe of Ukraine. Plant introduction, 1, 19–24. [In Ukrainian].
Vlasenko, A. S., & Popovych, S. Yu. (2016). Rare exotic arboreal plants of the Steppe of Ukraine. Kyiv: Komprint, 140 p. [In Ukrainian].
Опубліковано
2019-03-28
Як цитувати
Litvinenko, S. G., & Vykliuk, M. I. (2019). Дендросозофіти ботанічного саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Науковий вісник НЛТУ України, 29(2), 65-72. https://doi.org/10.15421/40290213
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство