ВИДОВИЙ СКЛАД ТА СТАН РАРИТЕТНИХ ДЕНДРОЕКЗОТІВ ВІДДІЛУ PINOPHYTA БОТАНІЧНОГО САДУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

  • S. G. Litvinenko Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці
  • M. I. Vykliuk Ботанічний сад Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці
Ключові слова: дендросозоекзоти відкритого ґрунту; ботанічний сад; географічне походження; таксаційні параметри; зимостійкість; генеративний розвиток

Анотація

Наведено результати аналізу видового складу, географічного походження, таксаційних показників, зимостійкості, здатності до генеративного розвитку та розподілу за категоріями раритетності згідно до Червоним списком МСОП деревних інтродуцентів відділу Pinophyta ботанічного саду Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. З'ясовано, що в умовах відкритого ґрунту Саду зростає 39 видів раритетних дендроекзотів відділу Pinophyta із 20 родів, 4 родин. Проведено розподіл за категоріями раритетності відповідно до критеріїв Червоного списку МСОП і показано, що 66,7 % досліджуваних видів належить до таких, які перебуває під невеликою загрозою (категорія LC). Природоохоронний статус 17,9 % видів відповідає категоріям CR, EN і VU. За географічним походженням, домінують представники Східної Азії (19 видів) та Північної Америки (14 видів); ендемічними є 51,3 % видів. Установлено, що в умовах Саду всі види зберігають притаманну їм форму росту, при цьому 7 видів досягли характерної для них висоти. Абсолютно зимостійкими в умовах ботанічного саду є 35 видів; формують насіння – 22 види, з них розмножуються самосівом 5 видів. Виділено представників, які мають особливу історичну, колекційну і наукову цінність. Подальшому успішному збереженню досліджуваних видів в умовах Передкарпаття сприятимуть вивчення їхньої стійкості до біотичних факторів та з'ясування еколого-ценотичних особливостей.

Біографії авторів

S. G. Litvinenko, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці

канд. біол. наук, доцент кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства

M. I. Vykliuk, Ботанічний сад Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці

провідний фахівець відділу рослин відкритого ґрунту

Посилання

CITES, Vashington Convention. (2018). Konventsiа pro mizhnarodnu torhivliu vydamy dykoi fauny i flory, scho perebuvaiut pid zahrozoiu znyknennia, 23 March 2018. (CITES, Vashynhtonska konventsiia) [Convention on International Trade in Endangered species of Wild Fauna and Flora]. Retrieved from: http://www.cites.org
Diachenko, Ya. M. (2011). Rarytetni dendroekzoty shtuchnykh ob'iektiv pryrodno-zapovidnoho fondu Lisostepu Ukrainy: reprezentatyvnist i autfitosozolohichnyi konspekt [Rare alien trees in man-made protected objects of the Forest-steppe zone of Ukraine: representativeness and outphytosozological cheklist]. Chornomorskyi botan. zhurn., 7(2), 132–143. [in Ukrainian].
IUCN (2017). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2017–3. Retrieved from: http://www.iucnredlist.org. Downloaded on 05 December 2017.
Kalashnikova, L. V., & Halkin, S. I. (2017). Taksonomichna struktura sozoflory dendroparku "Oleksandriya" NAN Ukrainy [Taxonomy structure of sozoflora of the dendrological park "Olexandria" of NAS of Ukraine]. Scientific Bulletin of UNFU, 27(3), 38–40. https://doi.org/10.15421/40270307. [in Ukrainian].
Kazimirova, L. P. (2017). Rarytetna dendroflora botanichnoho sadu Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu [Rare dendroflora of the Botanical Garden of Khmelnytskyi National University]. Lisove i sadovo-parkove hospodarstvo, 11. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/licgoc_2017_11_8. [in Ukrainian].
Kuznetsov, S. I., Kurdiuk, O. V., Maievskyi, K. V., & Zhyla, K. V. (2013). Taksonomichnyi sklad ta systematyka Holonasinnykh (Pinophyta) dendroflory Ukrainy na osnovi yikh suchasnoi klasyfikatsii [The taxonomic compound and the systematic of Gymnosperms (Pinophyta) of the dendroflora of Ukraine on the basis of their modern classification]. Introdukciia roslyn, 3, 3–11. [in Ukrainian].
Lapin, P. I., & Sidneva, S. V. (1973). Otcenka perspektivnosti drevesnykh rastenii po dannym vizualnykh nabliudenii. In Opyt introduktcii drevesnykh rastenii (pp. 7–67). Moscow: GBS AN SSSR. [in Russian].
Medvediev, V. A., & Ilienko, O. O. (2015). Rarytetni dendroekzoty viddilu Pinophyta u derzhavnomu dendrolohichnomu parku "Trostianets" NAN Ukrainy [Rarity dendroeczotic plants of Pinophyta in the State Dendrological Park Trostjanets of the NAS of Ukraine]. Introduktsiia roslyn, 3, 78–93. [in Ukraine].
Miskevych, L. (2017). Reprezentatyvnist dendrosozoekzotiv zapovidnykh sadovo-parkovykh ob'iektiv zony shyrokolystianykh lisiv Ukrainy [Representativeness of dendrosozoexotics of the protected landscape gardening objects of the Broadleaf Forests Zone of Ukraine]. Nauk. visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho un-tu. Ser. Biol. nauky, 7, 31–36. [in Ukrainian].
Miskevych, L. V. (2016). Rarytetni vydy derevnykh roslyn Kremenetskoho botanichnoho sadu [Rare species of arboreal plants of Kremenetski Botanical Garden]. Scientific Bulletin of UNFU, 26(5), 98–101. https://doi.org/10.15421/40260514. [in Ukrainian].
Popovych, S. Yu. (Ed.), (2013). Zapovidna dendrosozoflora Stepu Ukrainy. Kyiv: TsP "Komprynt". [in Ukrainian].
Popovych, S. Yu., & Varchenko, N. M. (2009). Metodyka intehralnoi autfitosozolohichnoi otsinky rarytetnykh dendroekzotiv [Methodology of integral autphytosozological evaluation of rare dendroexotic plants]. Introduktsiia roslyn, 4, 11–17. [in Ukrainian].
Savoskina, A. (2016). Otsiniuvannia dekoratyvnosti dendrosozoekzotiv shtuchnykh zapovidnykh parkiv Ukrainskoho Polissya [Evaluation of decorativeness of dendrosozoekzots of the Ukrainian Polissya]. Nauk. visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho un-tu. Ser. Biol. nauky, 12, 19–23. [in Ukrainian].
Stepanenko, N. P. (2015). Zapovidna ekzotychna dendrosozoflora ex situ Lisostepu Ukrainy (analiz struktury, otsinka dekoratyvnosti, fitodyzain) [Rare exotic dendrosozoflora ex situ of Forest steppe of Ukraine (structure analysis, decorative rating, phytodesign). On the manuscript. Abstract of Doctoral Dissertation for Biology Sciences (06.03.01 – Forest Plantations and Phytomelioration). Kyiv. [in Ukrainian].
Syplyva, N. O. (2010). Strukturnyi analiz rarytetnoi dendroflory parkiv Vinnytskoi oblasti [Structural analysis of rare dendroflora of Vinnitsa Region parks]. Naukovyi visnyk NUBiP Ukrainy. Ser. Lisivnytstvo i dekoratyvne sadivnytstvo, 152(1), 165–169. [in Ukrainian].
Syplyva, N. O. (2014). Inventaryzatsiini doslidzhennia parkiv-pam'iatok sadovo-parkovoho mystetstva Vinnychyny [Inventory research of parks monuments of landscape art in Vinnitsa Region]. Visnyk natsionalnoho naukovo-pryrodnychoho muzeiu, 12, 116–122. [in Ukrainian].
Takhtadzhyan, A. L. (1978). Floristicheskie oblasti Zemli [The floristic regions of the World]. Leningrad: Nauka. [in Russian].
Vlasenko, A. S. (2013). Autfitosozolohichnyi analiz ekzotychnoi dendroflory shtuchnykh parkiv pryrodno-zapovidnoho fondu Stepu Ukrainy [Outphytosozological analysis of exotic dendroflora of man-made parks of the Natural-Reserved Fund of the Steppe of Ukraine]. Scientific Bulletin of UNFU, 23(5), 319–324. Retrieved from: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2013/23_5/319_Wla.pdf. [in Ukrainian].
Vlasenko, A. S. (2014). Fitotsenotypna struktura zapovidnoi dendrosozoflory ex situ zapovidnykh parkiv Stepu Ukrainy [Phytocenotic structure of reserved dendrosozoflora ex situ of protected parks of Ukraine's Steppe]. Scientific Bulletin of UNFU, 24(9), 118–124. Retrieved from: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2014/24_9/23.pdf. [in Ukrainian].
Vlasenko, A. S. (2015). Reprezentatyvnist kultyvuvannia dendrosozoekzotiv ex situ u shtuchnykh zapovidnykh parkakh Stepu Ukrainy [Analysis of ex situ cultivation rare dendroflora of Ukrainian Steppe]. Biolohichnyi visnyk MDPU, 1, 24–47. https://doi.org/10.7905/bbmspu.v5i1.961. [in Ukrainian].
Опубліковано
2018-03-29
Як цитувати
Litvinenko, S. G., & Vykliuk, M. I. (2018). ВИДОВИЙ СКЛАД ТА СТАН РАРИТЕТНИХ ДЕНДРОЕКЗОТІВ ВІДДІЛУ PINOPHYTA БОТАНІЧНОГО САДУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА. Науковий вісник НЛТУ України, 28(2), 54-58. https://doi.org/10.15421/40280209
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство