Використання Simapro 8 для порівняльного аналізу впливу різних типів автомобілів на довкілля

  • Z. S. Odnorih Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів https://orcid.org/0000-0003-3011-4845
  • I. S. Tymchuk Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів https://orcid.org/0000-0001-9344-3035
  • V. I. Zhydun Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
Ключові слова: Оцінка Життєвого Циклу; SimaPro; моделювання; транспортний засіб

Анотація

Проаналізовано екологічні проблеми, котрі пов'язані із автомобільною галуззю, зокрема транспортування. Грамотному прийняттю рішень щодо покращення екологічних аспектів транспортних засобів для державного чи приватного бізнесу допомагає такий інструмент екологічного менеджменту як Оцінка Життєвого Циклу. Цей метод полягає у визначенні усіх чинників впливу на стан навколишнього природного середовища на кожному етапі виробництва продукції. Здійснено експериментальні дослідження щодо визначення впливу на довкілля автомобілів із бензиновим двигуном (ЄВРО-3 та ЄВРО-5) та електромобілем (Tesla Semi) завдяки сертифікованій комп'ютерній програмі з екологічного моделювання SimaPro 8 в режимі роботи "Invenatary". Проведено розрахунок за допомогою алгоритму LCA Wizard, який є розробкою компанії "PRé Sustainability". Результатами цього моделювання стали оцінки в Impact Points, згідно зі значеннями яких використання електричних агрегатів є ефективнішим в 1,73 раза порівняно зі стандартом палива ЄВРО-3 та в 1,53 – порівняно зі стандартом палива ЄВРО-5, навіть за умови використання ідентичного типу викопного палива. Визначення впливу на категорії, а саме: Здоров'я суспільства; Якість екосистем; Зміна клімату; Ресурси – допомагатиме здійснити оцінку загального впливу на стан навколишнього середовища на будь-якій стадії автомобілебудування, експлуатації та споживання енергоресурсів.

Біографії авторів

Z. S. Odnorih, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. техн. наук, доцент, кафедра екології та збалансованого природокористування

I. S. Tymchuk, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

 канд. с.-г. наук, асистент, кафедра екології та збалансованого природокористування

V. I. Zhydun, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

магістрант, кафедра екології та збалансованого природокористування

Посилання

Berzina, S. V., Yareskovska, I. I., et al. (2017). Systema ekolohichnoho upravlinnia: suchasni tendentsii ta mizhnarodni standarty. Posibnyk. Kyiv: Instytut ekolohichnoho upravlinnia ta zbalansovanoho pryrodokorystuvannia. [In Ukrainian].
Frolov, S. M., & Bilopilska, O. O. (2013). Perspektyvy vykorystannia metodu otsinky zhyttievoho tsyklu v systemi upravlinnia vidkhodamy v Ukraini. Efektyvna ekonomika, 2. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1793. [In Ukrainian].
Introduction. (2018). Introduction to LCA with SimaPro. Introduction Main Tab. Retrieved from: https://www.pre-sustainability.com/download/SimaPro8IntroductionToLCA.pdf
Сardiagram. (2018). Avtomobilnyi forum Сardiagram. Retrieved from: http://cardiagram.com.ua/gruzovik-tesla-review-11199.html. [In Russian].
Опубліковано
2018-12-27
Як цитувати
Odnorih, Z. S., Tymchuk, I. S., & Zhydun, V. I. (2018). Використання Simapro 8 для порівняльного аналізу впливу різних типів автомобілів на довкілля. Науковий вісник НЛТУ України, 28(11), 64-67. https://doi.org/10.15421/40281112
Розділ
Екологія та довкілля