Оцінювання гідрохімічного стану водного басейну річки Десна (місто Чернігів)

  • Z. S. Odnorih Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
  • N. S. Parkhomenko Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
Ключові слова: моніторинг; індекс забруднення; залізо загальне; манган

Анотація

Проаналізовано екологічні проблеми, які призводять до порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму водних об'єктів Чернігівської області. Упродовж 2015–2017 рр. на всій протяжності річки Десна, а також її приток спостерігається перевищення значень гранично допустимих концентрацій порівняно із середньорічними показниками за такими сполуками: залізо загальне та манган, нітрити, органічні речовини за показником БСК. Концентрації інших гідрохімічних показників знаходяться в межах значень ГДК для водойм рибогосподарського призначення. Періодичне перевищення значення БСК, концентрацій амонійного азоту та нітритів зумовлені антропогенним навантаженням. Підвищений вміст заліза загального та мангану пояснюють природною геохімічною обстановкою, що залежить від сезонних коливань, які характерні для річок і озер території Полісся. Наведено результати дослідження проб води, відібраних протягом вересня 2017 р. з контрольних створів річок Стрижень (гирло), Білоус (вище та нижче м. Чернігів), Десна (вище та нижче м. Чернігів). Встановлено, що вміст заліза загального перевищує ГДК у 0,8–6,5 раза; вміст мангану – у 0,1–2 рази, розчиненого кисню у всіх створах виявлено в межах норми. Визначено індекс забруднення водного басейну Десни за гідрохімічним показником. Згідно з екологічною класифікацію він відповідає I класу – еталон <1,0 (природні сукцесії).

Біографії авторів

Z. S. Odnorih, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. техн. наук, доцент, кафедра екології та збалансованого природокористування

N. S. Parkhomenko, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

магістр

Посилання

Directive (2000). Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy. Official Journal of the European Communities, 327(43). 72 p.
Dopovid (2017). Dopovid pro stan navkolyshnoho seredovyshcha v Chernihivskii oblasti za 2016 r. [A report on the state of the environment in Chernihiv region to 2016]. Chernihivska oblasna derzhavna administratsiia. Chernihiv: 270 p. [In Ukrainain].
Ekolohichnyi pasport (2014). Ekolohichnyi pasport Chernihivskoi oblasti. [Ecological passport of Chernihiv region]. Chernihivska oblderzhadministratsiia, departament ekolohii ta pryrodnykh resursiv. 112 p. [In Ukrainain].
Hryb, Y. B. (1993) O periodychnosty kharakteristik v ekologicheskoi klassifikatsii kachestva poverhnostnykh vod. [On the frequency characteristics in ecological quality classification of surface waters]. Hydrobiologycheskii zhurnal, 3, 38–43. [In Russian].
Losev, M. Yu., & Milka, I. V. (2011). Otsinka iakosti poverkhnevikh vod baseynu richky Salhyr. [Assessment of surface water quality of the river Salhyr]. Systemy obrobky informatsii, 3 (93), 199–202. [In Ukrainain].
Produced by Working Group UK TAG. (2009). Recommendations on Surface Water Classifications schemes for the purposes of the Water Framework Directive. 61 p.
Proekt (2012). Metodyka ecologichnoi otsinky iakosti poverhnevih vod za vidpovidnymy kategoriiamy. [Project. Methodology of environmental assessment of surface water quality by relevant categories]. Kharkiv. 37 p. [In Ukrainain].
Опубліковано
2018-06-27
Як цитувати
Odnorih, Z. S., & Parkhomenko, N. S. (2018). Оцінювання гідрохімічного стану водного басейну річки Десна (місто Чернігів). Науковий вісник НЛТУ України, 28(6), 56-59. https://doi.org/10.15421/40280611
Розділ
Екологія та довкілля