Варіабельність морфологічних ознак популяцій Solidago Canadensis L. та Solidago Gigantea Ait. у різних екологічних умовах

  • M. P. Olijnyk Інститут еволюційної екології, НАН України, м. Київ
Ключові слова: фітоінвазії; популяція рослин; адвентивні рослини; коефіцієнт варіації; життєвість

Анотація

За результатами дослідження варіабельності морфологічних ознак локальних популяцій S. canadensis та S. gigantea у різних екологічних умовах встановлено, що морфометричні ознаки (довжина рамет, кількість листків, довжина суцвіть, кількість квіток у суцвітті) рамет S. canadensis характеризуються середнім та високим рівнями внутрішньопопуляційної мінливості (V = 11,46–68,67 %), а рамет S. giganteа – незначним та високим рівнями внутрішньопопуляційної мінливості (V = 7,01–90,04 %), що корелює із несприятливими умовами антропогенно трансформованих біотопів. За результатами дослідження встановлено, що для локальних популяцій S. canadensis рудеральних біотопів трав'яних багаторічників, рудеральних біотопів перелогів на пісках, штучно створених біотопів листяних дерев та плодових та декоративних садів характерний депресивний віталітетний тип і, відповідно, низький рівень життєвості. Порівняно високим значенням індексу віталітету характеризується локальна популяція рудералізованих заростей кущів, що зумовлено сприятливими едафічними умовами. Натомість локальні популяції S. gigantea рудеральних біотопів трав'яних багаторічників, рудеральних біотопів перелогів на пісках, штучно створених біотопів листяних дерев, плодових та декоративних садів, рудералізованих заростей кущів характеризуються процвітаючим віталітетним типом і, відповідно, високим рівень життєвості.

Біографія автора

M. P. Olijnyk, Інститут еволюційної екології, НАН України, м. Київ

канд. біол. наук, мол. наук. співробітник, відділ динаміки популяцій

Посилання

Burda, R. I. (Ed.). (2015). Alien species of the protect floras of forest-steppe of Ukraine. Кyiv: Naukova Dumka. [In Ukrainian].
Burda, R. I., & Ihnatiuk, O. A. (2011). Metodyka doslidzhennia adaptyvnoi stratehii chuzhoridnykh vydiv roslyn v urbanizovanomu seredovyshchi. Кyiv: Vipol. [In Ukrainian].
Chuj, O. V., & Shumskaja, N. V. (2014). Biometric parameters of generative species Pulsatilla patens (L.) Mill. in cenopopulations of Western Podillia. (Ser. Biol. Nauky). Vìsn. Cherkaskoho Unìv., 36, 124–128. [In Ukrainian].
Didukh, Ya. P. (2011). The ecological scales for the species of Ukrainian flora and their use in synphytoindication. Kyiv: Phytosociocentre.
Didukh, Ya. P. (Ed.). (2011). Biotopes of Forest and Forest-Steppe zones of Ukraine. Kyiv: LLC MACROS. [In Ukrainian].
Olijnyk, M. P. (2017). Tsenotychnyi analiz roslynnykh uhrupovan z uchastiu Solidago canadensis L. ta Solidago gigantea Ait. (Asteraceae). Pryrodookhoronni, istoryko-kulturni ta ekolohichni aspekty zbalansovanoho rozvytku ukrainskykh Karpat: Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 15-i richnytsi NPP "Hutsulshchyna", (pp. 119–123). [In Ukrainian].
Parpan, V., & Olijnyk, M. (2013). Direction of flora synanthropization changing on the fallows of Prednistrovian Podillya. (Ser. Biol.). Visnyk of the Lviv University, 63, 133–140. [In Ukrainian].
Parpan, V. I., & Olijnyk, M. P. (2012). The alien fraction of the urban flora of the Prednistrovian Podillya old-field ecosystems. Ecology and noospherology, 23(3–4), 116–119. [In Ukrainian].
Parpan, V. I., & Olijnyk, M. P. (2013). Аrboraceous species natural restoration on the Pre-Dnister Podillya fallows. Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine: Coll. Science. Proceedings, 23(14), 8–15. [In Ukrainian].
Protopopova, V. V., Mosyakin, S. L., & Shevera, M. V. (2002). Plant invasions in Ukraine as a threat to biodiversity: The present situation and tasks for the future. Kyiv: M. G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine. [In Ukrainian].
Tsarik, J. V. (Ed.). (2001). Stratehiia populiatsii roslyn u pryrodnykh i antropohennozminenykh ekosystemakh Karpat. Lviv: Eurosvit. [In Ukrainian].
Zlobin, Yu. A. (2009). Population ecology of plants: a modern condition, point of growth. Sumy: Unyversytetskaia knyha. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-12-27
Як цитувати
Olijnyk, M. P. (2018). Варіабельність морфологічних ознак популяцій Solidago Canadensis L. та Solidago Gigantea Ait. у різних екологічних умовах. Науковий вісник НЛТУ України, 28(11), 60-63. https://doi.org/10.15421/40281111
Розділ
Екологія та довкілля