Організаційна культура підприємства як складник ефективного управління

  • N. J. Minchak Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, м. Дрогобич
  • I. I. Slimakovska Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, м. Дрогобич
Ключові слова: персонал; розвиток; чинники; управлінські рішення; робітники; формування; середовище; внутрішні і зовнішні чинники

Анотація

Досліджено особливості формування організаційної культури. Обґрунтовано вплив організаційної культури на систему управління підприємством. З'ясовано, що організаційна культура перебуває у нерозривному зв'язку з основними елементами менеджменту та здійснює вплив на них. Визначено сутність організаційної культури як рівня організаційної структури управління підприємством. Розглянуто наукові підходи до формування організаційної культури підприємства. Проаналізовано наукові дослідження і публікації щодо ефективності розвитку організаційної культури підприємства. Визначено основні чинники, що впливають на формування організаційної культури підприємства. Запропоновано шляхи удосконалення формування організаційної культури підприємства. Досліджено внутрішні чинники, що впливають на формування організаційної культури. Обґрунтовано поділ чинників на групи за характером впливу на організаційну культуру. Виокремлено зовнішні та внутрішні фактори впливу на організаційну культуру підприємства. Доведено, що формування організаційної культури залежить від середовища, в якому працює підприємство. Розглянуто кодекс корпоративної поведінки. З'ясовано, що під час формування організаційної культури одночасно з цінностями підприємства потрібно враховувати і цінності працівників. Розглянуто роль керівника у процесі формування організаційної культури підприємства. Доведено, що на рівень організаційної культури впливають умови праці. Виокремлено основні фактори забезпечення прояву організаційної культури у зовнішньому середовищі.

Біографії авторів

N. J. Minchak, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, м. Дрогобич

канд. екон. на­ук, ст. вик­ла­дач, ка­фед­ра еко­но­мі­ки та ме­не­джмен­ту

I. I. Slimakovska, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, м. Дрогобич

магістрант, кафедра економіки та менеджменту

Посилання

Chernykh, E. A. (2018). Korporativnaia i organizatcionnaia kultura – sinonimy ili raznye poniatiia. Retrieved from: http://www.corpculture.ru/content/korporativnaya-i-organizatsionnaya-kultura-sinonimy-ili-raznye-ponyatiya. [In Russian].
Khaiet, H. L. (Ed.), Yeskov, O. L., Khaiet, L. H., Kovalevskyi, S. V., & Medvedieva, O. A. (2003). Korporatyvna kultura. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 403 p. [In Ukrainian].
Levitckaia, P. V. (2018). Korporativnye tcennosti v usloviiakh informatcionnogo obshhestva. Retrieved from: http://www.promgups.ru/publisher/txt3/more.php? more=14. [In Russian].
Persikova, T. N. (2002). Mezhkulturnaia kommunikatciia i korporativnaia kultura. Moscow: Logos, 224 p. [In Russian].
Turovetc, O. G., & Rodionova, V. N. (2004). Teoriia organizatcii. Moscow: INFRA–M, 128 p. [In Russian].
Опубліковано
2018-10-25
Як цитувати
Minchak, N. J., & Slimakovska, I. I. (2018). Організаційна культура підприємства як складник ефективного управління. Науковий вісник НЛТУ України, 28(9), 61-64. https://doi.org/10.15421/40280912