Шляхи формування ефективної системи управління розвитком та використання персоналу підприємства

  • N. J. Minchak Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, м. Дрогобич
Ключові слова: процес; системний підхід; механізм; людські ресурси; соціально-економічні чинники; праця

Анотація

Досліджено особливості формування ефективної системи управління розвитком і використання персоналу підприємства. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності процесу управління розвитком і використанням персоналу. Розглянуто наукові підходи стосовно формування механізму управління розвитком і використанням персоналу. Проведено аналіз наукових досліджень і публікацій щодо управління розвитком і використанням персоналу підприємств. Визначено основні чинники, що впливають на ефективність процесу управління; основну мету процесу управління ефективністю діяльності. Обґрунтовано необхідність формування ефективної системи управління персоналом, використання механізмів і інструментів якої дає можливість керівникам підприємства ефективно управляти розвитком і використанням персоналу. Проаналізовано чинники, які впливають на ефективне функціонування системи управління. Розглянуто механізм управління розвитком і використанням персоналу підприємства. Доведено, що на механізм управління розвитком і використанням персоналу одночасно впливають чинники макро- та мікросередовища. З'ясовано роль виконавчих органів державної влади щодо ефективності управління розвитком і використанням персоналу, зокрема: планування, стимулювання, співпраця і контроль. Визначено провідну роль фахівців служби управління персоналом у формуванні ефективної системи управління на підприємстві. Розглянуто системний підхід щодо формування ефективної системи управління розвитком і використанням персоналу підприємства. Виокремлено основні цілі функціонування підсистеми управління розвитком і використанням персоналу підприємства.

Біографія автора

N. J. Minchak, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, м. Дрогобич

канд. екон. на­ук, ст. вик­ла­дач, ка­фед­ра еко­но­мі­ки та ме­не­джмен­ту

Посилання

Dolzhanskyi, I. Z., Zahorna, T. O., Udalykh, O. O., et al. (2006). Upravlinnia potentsialom pidpryiemstva. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 362 p. [In Ukrainian].
Kolot, A. M., Hrishanova, O. A., Herasymenko, O. O., et al. (2009). Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny. Kyiv: KNEU, 711 p. [In Ukrainian].
Komarova, V. (2010). Osnovni pryntsypy i metody efektyvnoho upravlinnia personalom. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, 24, 188–195. [In Ukrainian].
Krainii, V. O. (2014). Vdoskonalennia systemy formuvannia pratsi v suchasnykh umovakh. Mykolaivskyi natsionalnyi universytet imeni V. O. Sukhomlynskoho, 1, 92–96. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-10-25
Як цитувати
Minchak, N. J. (2018). Шляхи формування ефективної системи управління розвитком та використання персоналу підприємства. Науковий вісник НЛТУ України, 28(9), 57-60. https://doi.org/10.15421/40280911