Інноваційні засади дослідження та аналізування стратегічних напрямів та перспектив розвитку вітчизняних закладів вищої освіти

Анотація

Досліджено підходи до формування стратегії розвитку закладів вищої освіти. Визначено, що найпріоритетнішим є цільовий підхід. Сформульовано й описано послідовність формування стратегії розвитку закладів вищої освіти за цільовим підходом: визначення мети стратегії; формування стратегічних імператив розвитку; дослідження внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування закладу вищої освіти; виявлення можливостей та перешкод для розвитку; вибір моделі розвитку; деталізація (за потреби) стратегії в окремих функціональних стратегіях; формування стратегічних карт реалізації стратегії. Описано кожен етап формування стратегії. Визначено основні стратегічні моделі розвитку ЗВО залежно від їх ринкової позиції та стратегічних сценаріїв розвитку, визначених на основі оцінювання факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. Запропоновано стратегічні імперативи розвитку ЗВО деталізувати за напрямами стратегічного розвитку, оскільки вони є основними пріоритетами, орієнтирами на довготривалу перспективу, які повинні бути і детально описані, і обґрунтовані у вигляді конкретних стратегічних показників, рівня яких потрібно досягнути в процесі реалізації стратегії. Визначено місце та роль формування стратегічних карт, які фактично візуалізують стратегічну роботу за певним імперативом та запропоновано стратегічну карту за напрямом розвитку "Міжнародне позиціонування".

Біографії авторів

M. I. Bublyk, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

д-р екон. наук, професор, кафедра менеджменту та міжнародного підприємництва

L. V. Zhuk, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. техн. наук, доцент, начальник науково-дослідної частини

N. I. Duliaba, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра менеджменту та міжнародного підприємництва

N. Ya. Petryshyn, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності

K. V. Drymalovska, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

асистент, кафедра менеджменту та міжнародного підприємництва

Посилання

Aaker, D. A. (2008). Spanning Silos: The New CMO Imperative. Harvard Business School Press, 204 p.
Ansoff, H. I. (1980). Strategic issue management. Srtategic Management Journal, 1, 131–148. https://doi.org/10.1002/smj.4250010204
Belgard, W., & Rayner, S. (2004). Shaping the Future: A Dynamic Process for Creating and Achieving Your Companys Strategic Vision. (1st ed.). Amacom, 256 r.
Boiko, I. A. (2018). Biudzhetuvannia ta zbalansovana systema pokaznykiv yak instrument realizatsii stratehii. Retrieved from: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1776/1/BUDGET ING%20AND%20BALANCED%20SCORECARD.pdf. [In Ukrainian].
Bublyk, M. I. (2010, 2011). Development of new courses in economics as an addition to the concept of ecologization of the system of graduated education. Collection of scientific works and the All-Ukrainian scientific-methodical seminar "Ensuring the continuity of content in the system of graduate higher and postgraduate education: Ukrainian traditions and European practice", (pp. 60–62). Khmelnitsky: Polygraphist, 420 p. [In Ukrainian].
Bublyk, M. I., & Komarnytsky, I. M. (2008). The Influence of New Technologies on the Development of a Strategy for the Development of Small and Medium-Sized Business in Ukraine. Bulletin of the Kiev National Trade and Economic University, 2, 48–55. [In Ukrainian].
Bublyk, M. I., Duliaba, N. I., Petryshyn, N. Ya., & Drymalovska, Kh. V. (2018). Analysis of the development of educational and scientific activity of institutions of higher education. In O. V. Yaroshchuk, et al. Economic Analysis. Ternopil: Publishing and Printing Center of Ternopil National Economic University "Economic Thought", 28(1), 30–39. [In Ukrainian].
Chandler, A. D. Jr. (1962). Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise. Cambridge, MA: MIT Press, 460 p.
Ilchenko, I. Yu. (2010). Obgruntuvannia stratehichnykh imperatyv pidpryiemstva. Efektyvna ekonomika, 5. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=220. [In Ukrainian].
Markides, C. (2000). All the right moves: a guide to crafting breakthrough strategy Constantinos Markides. Harvard Business School Press.
Marukhlenko, O. V. (2017). Stratehichne planuvannia u vyshchykh osvitnikh zakladakh. Vidkryte osvitniee seredovyshche suchasnoho universytetu, 3, 256–264. [In Ukrainian].
Mintzberg, H. (1994). The Rise and Fall of Strategic Planning. L.: Prentice Hall International.
Natroshvili, S. H. (2015). Stratehichne upravlinnia vyshchym navchalnym zakladom: teoriia, metodolohiia, praktyka. Kyiv: KNUTD, 320 p. [In Ukrainian].
Slovnyk. (1973). Slovnyk ukrainskoi movy, (Vol. 4, pp. 20–24). [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-12-03
Як цитувати
Bublyk, M. I., Zhuk, L. V., Duliaba, N. I., Petryshyn, N. Y., & Drymalovska, K. V. (2018). Інноваційні засади дослідження та аналізування стратегічних напрямів та перспектив розвитку вітчизняних закладів вищої освіти. Науковий вісник НЛТУ України, 28(9), 35-39. https://doi.org/10.15421/40280906